CZASOPISMA

Punktacja czasopism wg rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dn. 31.07.2019 r.

g_q
Geological Quarterly »

70 pkt

 

jurassica
Volumina Jurassica »

 20 pkt

 

pg 80 83
Przegląd Geologiczny »

40 pkt