Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedings


Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych