Jak zamówić dane?

Dostęp do informacji hydrogeologicznej oraz geologicznej gromadzonej w zasobach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytut Badawczego realizowany jest w kilku komórkach organizacyjnych.

  • Państwowa Służba Geologiczna - prawo wodne - udostępnia dane gromadzone w zarządzanych przez nią bazach danych hydrogeologicznych
  • Dział Dystrybucji i Poligrafii PIG-PIB realizuje zamówienia na opracowania z zakresu geologicznej kartografii cyfrowej (w tym kartografia hydrogeologiczna)
  • Narodowe Archiwum Geologiczne NAG gromadzi oraz udostępnia dokumentacje oraz inne opracowania branżowe wykonane na terenie całego kraju oraz w obszarze morskim RP

Jak uzyskać dostęp do informacji hydrogeologicznej zawartej w zasobach danych gromadzonych i przetwarzanych przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną?

Udostępnienie informacji wymagających wyszukania i przygotowania odbywa się w trybie wnioskowym.  Dedykowany formularz wniosku do pobrania o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną znajduje się w następującej lokalizacji: https://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hydrogeologicznej.html.

Udostępnianie danych dla podmiotów celu publicznego oraz na cele dydaktyczno-naukowe realizowane jest bezpłatnie.

Bezkosztowe pozyskanie danych wymaga jednak uwierzytelnienia wniosku pieczątką oraz podpisem osób decyzyjnych oraz dostarczenia oryginału wniosku do Głównej Siedziby Instytutu przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Wniosek powinien precyzować jednoznacznie:

  • zakres danych, o które wnosi wnioskodawca,
  • cel wykorzystania danych,
  • formę w jakiej może nastąpić udostępnienie informacji np. formaty danych, wydruki, itp.,
  • sposób przekazania danych, wysyłka pocztą, transfer mailowy, odbiór osobisty,
  • podstawę nieodpłatnego udostępnienia danych (np. Umowę ze Skarbem Państwa na realizację określonego przedsięwzięcia).

Kryteria wyszukania informacji hydrogeologicznej

W przypadku informacji przypisanej do punktowych obiektów baz danych (bazy CBDH, Pobory, MWP, Mineralne) ich geolokalizację oraz oznaczenia ewidencyjne można przeglądać online za pomocą serwisu spd/psh. Zidentyfikowane tutaj numery /id informacji można wykorzystać do wypełnienia wniosku.

Bezpośredni link do aplikacji znajduje się pod adresem: https://spd.pgi.gov.pl/Sygnatury wybranych obiektów indywidualne dla poszczególnych baz danych należy wpisać w odpowiednią rubrykę tabeli.3 wniosku oraz dołączyć wylistowane w kolumnie w pliku Excel.Dla większych obszarów badań można przygotować mapkę terenu lub plik shapefile z granicami, dla których wnioskuje się o udostępnienie danych.

Informacje dodatkowe

W tabeli nr 4 prosimy o podanie celu korzystania z informacji oraz sposobu jej przekazania. Wraz z udostępnieniem danych PIG-PIB zastrzega sobie prawo do przekazania tzw. warunków korzystania z danych określających m.in. obowiązki wnioskującego o poinformowanie o źródle pochodzenia danych lub przetworzeniu danych, jak i zakres odpowiedzialności PIG-PIB za udostępnione dane.  Za przekazanie warunków rozumie się przekazanie ich pisemnie wraz z danymi lub opublikowanie ich w systemie teleinformatycznym PIG-PIB, co podmiot wnioskujący/użytkownik danych przyjmuje do wiadomości korzystając z danych (podstawa prawna: ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego).

Złożenie wniosku

Poprawnie wypełniony oryginał wniosku o udostępnienie danych z baz PSH w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

z dopiskiem: Sekcja Obsługi Wniosków

Jak zamówić mapę z zasobu kartograficznego PIG-PIB?

Opracowania kartograficzne, w tym zamówienia na Mapę hydrogeologiczną Polski  w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami należy kierować do Działu Dystrybucji i Poligrafii PIG-PIB. Wyboru arkuszy map można dokonać w przeglądarce mapowej danych hydrogeologicznych HydroGeoPortal lub poprzez serwis informacyjny SPD.
W zamówieniu należy wskazać numer arkusza mapy zgodnie z obowiązującą numeracją od 1 do 1069 oraz podać nazwę arkusza mapy. Poprawna przykładowa identyfikacja arkusza mapy: Arkusz nr 524 Warszawa Wschód.

Przykład danych prezentowanych w przeglądarce e-PSH

Ryc.1 Przeglądarka e-PSH to wygodne i łatwe narzędzie internetowe do poszukiwania oznaczenia oraz nazwy arkusza map

Dedykowane formularze zamówień na tematyczne mapy geologiczne do pobrania znajdują się w zakładce WYDAWNICTWA na głównej stronie PIG-PIB. Bezpośredni link do formularzy wniosków znajduje się pod adresem: http://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/jak-kupowac.html

Złożenie wniosku

Sekcja Dystrybucji i Poligrafii PIG-PIB prowadzi również sprzedaż wysyłkową map po uprzednim uzgodnieniu realizacji zamówienia. Poprawnie wypełnione zamówienie na wybraną pozycję seryjnych map geologicznych należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uzgodnienia zamówień należy dokonać pod numerem telefonu:
tel. 22 45 92 403
tel./fax 22 45 92 229
fax 22 45 92 001

Zakupu map można dokonać również w Głównej Siedzibie Instytutu przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Budynek im. Jana Wyżykowskiego (wejście od ulicy Wiśniowej)
pok. 15 (na parterze, za okienkiem kasy)
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00
tel. 22 45 92 403
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak zamówić dokumentację z zasobu Narodowego Archiwum Geologicznego NAG?

Zamawianie dokumentacji archiwalnych realizuje Narodowe Archiwum Geologiczne. Należy złożyć formalne zamówienie na odpowiednim formularzu wniosku: https://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/gromadzenie-i-udostepnianie-informacji-geologicznej.html

Wyszukanie sygnatury opracowań archiwalnych należy dokonać poprzez wyszukiwarkę dokumentów dostępną na stronie: http://dokumenty.pgi.gov.pl/wyszukiwarka/Main.aspxv Wypełniony wniosek na wybrane pozycje dokumentów należy złożyć w Sekcji obsługi wniosków.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Budynek im. Jana Wyżykowskiego (wejście od ulicy Wiśniowej)
pok. nr 7, 8 (parter)
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00
tel. 22 45 92 389, 22 45 92 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.