Baza danych o Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych - GZWP

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  jako wykonawca aktualizacji mapy GZWP w skali 1:500 000 i główny wykonawca Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 podjął się na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowania tematu badawczego: Wstępna waloryzacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), w aspekcie oceny wartości ubytkowych zgromadzonych w nich wód, celowości i kolejności wprowadzania zabiegów ochronnych. Pracę wykonano przy współudziale specjalistów z uczelni wyższych. Wykorzystano m.in. wyniki badań dokumentacji regionalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, dokumentacje zasobów perspektywicznych wód podziemnych przewidywanych do realizacji dla gospodarki wodnej, dokumentacje hydrogeologiczne GZWP w skali 1:50 000 i Mapę hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000. Ponadto w pracach nad harmonogramem badań GZWP wykorzystano dokumenty Ministerstwa Środowiska „Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii” z 1994 r. i późniejszą jej weryfikację wykonaną przy współudziale ekspertów z PIG w 1998 r.

Opracowano klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. W skali 1:50 000 dokonano waloryzacji 55 GZWP udokumentowanych szczegółowo oraz w skali 1:500 000 68 zbiorników udokumentowanych przeglądowo. Podczas prac badawczych w latach 2003-2004 poddano waloryzacji i rankingowi Łącznie 125 GZWP, w tym 50 zbiorników udokumentowanych i 75 zbiorników nieudokumentowanych. Waloryzacja wykazała, że udokumentowane GZWP zaliczają się głownie do grupy zbiorników wymagających pilnego ustanowienia obszarów ochronnych. Opracowano mapę wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych w skali 1:500 000, zaktualizowano bazę danych GZWP, uwzględniając wyniki badań rankingowych, waloryzacyjnych, i zaktualizowano dane GZWP udokumentowane w skali szczegółowej. 

Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zawiera  klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. Głównym celem nowej mapy GZWP jest prezentowanie aktualnych wyników badań głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. Cechą wyróżniającą mapę głównych zbiorników wód podziemnych opracowaną w PIG -PIB jest aktualność informacyjna oparta na warstwach GIS (aktualizowanych w cyklu rocznym, ryc. 1).

Podstawowymi warstwami informacyjnymi, składającymi się na charakterystykę GZWP są:

  • granice udokumentowanych GZWP,
  • granice nieudokumentowanych GZWP,
  • granice obszarów ochronnych GZWP,
  • podział administracyjny kraju,
  • hydrografia.

Mapa Głównych Zbiorników Wodnych stan na grudzień 2021
Ryc. 1. Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (wg stanu na grudzień 2021 r.)

Do pobrania

Pobierz plik  formacie .shp z menadżera plików Centralnej Bazy  Danych Geologicznej

Informator PSH: pdf Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce (63.38 MB)

 

Przeglądanie danych

logo e psh 100 

 

Udostępnianie danych

Przejdź do treści artykułu: Jak zamówić dane

Kontakt

Zakład odpowiedzialny za prowadzenie Bazy w PIG-PIB/ PSH: Zakład Kartografii Geologicznej

Główny Koordynator GZWP
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz GZWP
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorzy Baz Danych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.