Baza danych o poborze rejestrowanym z ujęć wód podziemnych - Pobory

Wprowadzenie

W ramach Bazy POBORY są gromadzone, przetwarzane, a następnie corocznie opracowane jako dane GIS, informacje o poborze rejestrowanym z obszaru całego kraju. Zgodnie z art. 380 pkt 3 ustawy Prawo wodne prowadzenie i aktualizacja bazy należy do zadań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH), którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. W bazie gromadzone są informacje o poborze rejestrowanym, realizowanym w ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych i wymagającym pozwolenia wodno-prawnego (art. 34 i 389 ustawy Prawo wodne). Do 2017 roku dane były aktualizowane w oparciu o informacje z baz opłatowych, udostępnianych corocznie PSH przez urzędy marszałkowskie. Główne informacje przetwarzane w Bazie były danymi wtórnymi, przekazanymi przez użytkowników/właścicieli zobowiązanych prawem do składania oświadczeń. Następnie dane pozyskane z urzędów marszałkowskich podlegały weryfikacji. W ramach zadania PSH informacje są przetwarzane i udostępniane przez PSH już jako dane przestrzenne, w większości w dowiązaniu do reprezentatywnych obiektów ujęć CBDH.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne następcą prawnym poborcy opłat, do którego przekazywane są oświadczenia podmiotów oraz środki, są Zarządy Zlewni, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP). Od 2018 roku Zarządy wprowadzają część zawartych w oświadczeniach danych do systemu opłatowego. Oznacza to, że od 2018 roku jedynym źródłem informacji na temat wielkości poboru wód podziemnych jest baza opłatowa, w której są gromadzone i przetwarzane dane w celu naliczenia opłat przez PGW WP.

 

Zakres danych w Bazie POBORY

Zakres informacji w Bazie dla lat 2008–2019 obejmuje przede wszystkim dane wtórne, pozyskane bezpośrednio z urzędów marszałkowskich – są to:

  • wartość rocznej sumy poboru z ujęcia wód podziemnych,
  • informacje na temat pozwolenia wodnoprawnego (jedynie numer i daty obowiązywania), na podstawie którego użytkownik zrealizował pobór wód podziemnych,
  • podstawowe informacje na temat podmiotu, który zgłosił pobór wód,
  • podstawowe informacje na temat ujęcia, tj. nazwa, adres.

Zakres informacji w Bazie, oprócz danych uzyskanych z urzędów marszałkowskich, obejmuje również dane opracowane bezpośrednio przez PSH

– są to:

  • identyfikator ujęcia CBDH, którego dotyczy informacja o poborze,
  • unikatowy identyfikator (UJ_IDENT) informacji o poborze nadany w Bazie POBORY,
  • lokalizację XY (1992 PUWG); określoną automatycznie na podstawie współrzędnych obiektu reprezentatywnego ujęcia w CBDH, którego dotyczy ta informacja lub, w przypadku braku  identyfikatora CBDH, określoną na podstawie dostępnych danych adresowych ujęcia,
  • wartość średniego, dobowego poboru z ujęcia wód podziemnych obliczoną automatycznie na podstawie wartości rocznego poboru pozyskanego z urzędu marszałkowskiego.

W Bazie przechowywane są również archiwalne dane (pobór z lat 2000–2005) opracowane jednorazowo na podstawie prac terenowych przeprowadzonych w latach 2006–2007.

 

Częstotliwość aktualizacji

W Bazie POBORY dane są opracowywane corocznie – dostępne dane o poborze pochodzą z lat 2008–2019. Z uwagi na zmiany prawne, odnośnie prowadzenia systemu opłatowego, PSH rozpoczęła prace nad nową metodyką, którą będzie można wykorzystać do opracowania danych na temat wielkości poboru gromadzonych przez PGW WP za 2018 i 2019 rok.

 

Sposób dostępu do danych

Baza POBORY jest bazą danych GIS prowadzoną w technologii ESRI (format SHP).
Pełne i edytowalne dane (SHP) z lat 2008-2019 można uzyskać na wniosek. Zasady udostępniania oraz wniosek dostępne są na stronie: http://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hydrogeologicznej.html

Przejdź do treści artykułu: Jak przeglądać dane

 

Informacje o projekcie

Kierownik projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.