Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województw: mazowieckiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego - Ostrzeżenie PSH nr 2/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

 


Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski

Opracowanie przedstawia informacje dotyczące stanu zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych kraju w poszczególnych latach.

Stan środowiskowy wód podziemnych

Stan środowiskowy wód podziemnych

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce przedstawiany jest za pomocą trzech wskaźników: jakości chemicznej, stanu zasobów oraz położenia zwierciadła wody.

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Rocznik Hydrogeologiczny PSH

Rocznik Hydrogeologiczny PSH

Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.

Informatory PSH

Informatory PSH

Informatory państwowej służby hydrogeologicznej.

Sprawozdawczość GUS - odwodnienia górnicze

Sprawozdawczość GUS - odwodnienia górnicze

Zespół zbiera dane na temat odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej. 

Dokumenty