Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 2268) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.


Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158 poz. 1114, z późn. zm.).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie przedstawia ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

 

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 19(72) maj 2021 - lipiec 2021 Popularny

191 pobrań

Pobierz (pdf, 8.48 MB)

biuletyn-psh-19-72.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 19(71) luty 2021 - kwiecień 2021 Popularny

430 pobrań

Pobierz (pdf, 7.53 MB)

biuletyn-psh-19-71.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 19(70) listopad 2020 - styczeń 2021 Popularny

597 pobrań

Pobierz (pdf, 8.48 MB)

biuletyn-psh-19-70.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(68) maj 2020 - lipiec 2020 Popularny

873 pobrań

Pobierz (pdf, 4.95 MB)

biuletyn-psh-18-68.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(67) luty2020 - kwiecień 2020 Popularny

721 pobrań

Pobierz (pdf, 3.89 MB)

biuletyn-psh-18-67-2.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(66) listopad 2019 - styczeń 2020 Popularny

1116 pobrań

Pobierz (pdf, 2.47 MB)

biuletyn-psh-18-66.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(65) sierpień 2019 - październik 2019 Popularny

1193 pobrań

Pobierz (pdf, 2.48 MB)

biuletyn-psh-17-65.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(64) maj 2019 - lipiec 2019 Popularny

810 pobrań

Pobierz (pdf, 3.78 MB)

biuletyn-psh-17-64.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(63) luty 2019 - kwiecień 2019 Popularny

1113 pobrań

Pobierz (pdf, 2.45 MB)

biuletyn-psh-17-63.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(62) listopad 2018 - styczeń 2019 Popularny

896 pobrań

Pobierz (pdf, 2.33 MB)

biuletyn-psh-17-62.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 16(61) sierpień 2018 - październik 2018 Popularny

793 pobrań

Pobierz (pdf, 2.41 MB)

biuletyn-psh-16-61.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 16(60) maj 2018 - lipiec 2018 Popularny

1157 pobrań

Pobierz (pdf, 2.73 MB)

biuletyn-psh-16-60.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 16(59) luty 2018 - kwiecień 2018 Popularny

1937 pobrań

Pobierz (pdf, 3.97 MB)

biuletyn-PSH-16-59.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 16(58) listopad 2017 - styczeń 2018 Popularny

1357 pobrań

Pobierz (pdf, 2.32 MB)

biuletyn-PSH-15-58.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 15(56) maj 2017 - lipiec 2017 Popularny

1267 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

biuletyn-15-56.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 15(55) luty 2017 - kwiecień 2017 Popularny

1238 pobrań

Pobierz (pdf, 1.60 MB)

biuletyn-15-55.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 15(54) listopad 2016 - styczeń 2017 Popularny

1233 pobrań

Pobierz (pdf, 1.67 MB)

biuletyn-15-54.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 14(53) sierpień - październik 2016 Popularny

941 pobrań

Pobierz (pdf, 1.58 MB)

biuletyn-14-53.pdf