Materiały informacyjne służby geologicznej – prawo wodne

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

 

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych Państwowej Służby Geologicznej jest opracowywany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo Wodne (Dz. U. 2023 poz. 2029, z późn. zm.). Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału hydrologicznego, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej (Dz.U.2023, poz. 2430).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, Biuletyn przedstawia ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej.

 

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 22(82) listopad 2023 - styczeń 2024 Popularny

270 pobrań

Pobierz (pdf, 4.40 MB)

Kwartalny_Biuletyn_Informacyjny_Wod_Podziemnych_tom_22(82).pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 21(81) sierpień-październik 2023 Popularny

408 pobrań

Pobierz (pdf, 4.07 MB)

Kwartalny_Biuletyn_Informacyjny_Wod_Podziemnych_tom_21(81).pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 21(80) maj-lipiec 2023 Popularny

413 pobrań

Pobierz (pdf, 4.18 MB)

Kwartalny_Biuletyn_Informacyjny_Wod_Podziemnych_tom_21(80).pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 21(79) luty-kwiecień 2023 Popularny

450 pobrań

Pobierz (pdf, 3.01 MB)

biuletyn-psh-21-79.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 20(77) sierpień 2022 - październik 2022 Popularny

743 pobrań

Pobierz (pdf, 8.85 MB)

biuletyn-psh-20-77.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 20(76) maj 2022 - lipiec 2022 Popularny

663 pobrań

Pobierz (pdf, 8.01 MB)

biuletyn-psh-20-76.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 20(75) luty 2022 - kwiecień 2022 Popularny

657 pobrań

Pobierz (pdf, 3.13 MB)

biuletyn-psh-20-75.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 20(74) listopad 2021 - styczeń 2022 Popularny

878 pobrań

Pobierz (pdf, 7.86 MB)

biuletyn-psh-20-74.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 19(73) sierpień 2021 - październik 2021 Popularny

909 pobrań

Pobierz (pdf, 1.94 MB)

biuletyn-psh-19-73.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 19(72) maj 2021 - lipiec 2021 Popularny

1121 pobrań

Pobierz (pdf, 8.48 MB)

biuletyn-psh-19-72.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 19(71) luty 2021 - kwiecień 2021 Popularny

1178 pobrań

Pobierz (pdf, 7.53 MB)

biuletyn-psh-19-71.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 19(70) listopad 2020 - styczeń 2021 Popularny

1388 pobrań

Pobierz (pdf, 8.48 MB)

biuletyn-psh-19-70.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(68) maj 2020 - lipiec 2020 Popularny

1645 pobrań

Pobierz (pdf, 4.95 MB)

biuletyn-psh-18-68.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(67) luty2020 - kwiecień 2020 Popularny

1401 pobrań

Pobierz (pdf, 3.89 MB)

biuletyn-psh-18-67-2.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(66) listopad 2019 - styczeń 2020 Popularny

1819 pobrań

Pobierz (pdf, 2.47 MB)

biuletyn-psh-18-66.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(65) sierpień 2019 - październik 2019 Popularny

1915 pobrań

Pobierz (pdf, 2.48 MB)

biuletyn-psh-17-65.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(64) maj 2019 - lipiec 2019 Popularny

1496 pobrań

Pobierz (pdf, 3.78 MB)

biuletyn-psh-17-64.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(63) luty 2019 - kwiecień 2019 Popularny

1860 pobrań

Pobierz (pdf, 2.45 MB)

biuletyn-psh-17-63.pdf