Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 2268) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.


Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158 poz. 1114, z późn. zm.).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie przedstawia ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

 

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 15(55) luty 2017 - kwiecień 2017 Popularny

1407 pobrań

Pobierz (pdf, 1.60 MB)

biuletyn-15-55.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 15(54) listopad 2016 - styczeń 2017 Popularny

1417 pobrań

Pobierz (pdf, 1.67 MB)

biuletyn-15-54.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 14(53) sierpień - październik 2016 Popularny

1081 pobrań

Pobierz (pdf, 1.58 MB)

biuletyn-14-53.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 14(52) maj - lipiec 2016 Popularny

1105 pobrań

Pobierz (pdf, 1.62 MB)

biuletyn-14-52.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 14(50) listopad 2015 - styczeń 2016 Popularny

1327 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

biuletyn-14-50.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 13(49) sierpień - październik 2015 Popularny

1117 pobrań

Pobierz (pdf, 1.54 MB)

biuletyn-13-49.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 13(48) maj - lipiec 2015 Popularny

1057 pobrań

Pobierz (pdf, 2.60 MB)

biuletyn-13-48.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 13(47) luty - kwiecień 2015 Popularny

1334 pobrań

Pobierz (pdf, 5.25 MB)

biuletyn-13-47.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 13(46) listopad 2014 - styczeń 2015 Popularny

1410 pobrań

Pobierz (pdf, 1.39 MB)

biuletyn-13-46.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(45) sierpień - październik 2014 Popularny

963 pobrań

Pobierz (pdf, 1.58 MB)

biuletyn-12-45.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(44) maj - lipiec 2014 Popularny

907 pobrań

Pobierz (pdf, 1.53 MB)

biuletyn-12-44.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(43) luty - kwiecień 2014 Popularny

863 pobrań

Pobierz (pdf, 1.48 MB)

biuletyn-12-43.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(42) listopad 2013 - styczeń 2014 Popularny

1213 pobrań

Pobierz (pdf, 5.04 MB)

biuletyn-12-42.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(41) sierpień - październik 2013 Popularny

839 pobrań

Pobierz (pdf, 721 KB)

biuletyn-11-41.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(40) maj - lipiec 2013 Popularny

917 pobrań

Pobierz (pdf, 3.15 MB)

biuletyn-11-40.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(39) luty - kwiecień 2013 Popularny

850 pobrań

Pobierz (pdf, 1.50 MB)

biuletyn-11-39.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(38) listopad 2012 - styczeń 2013 Popularny

802 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

biuletyn-11-38.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(37) sierpień - październik 2012 Popularny

804 pobrań

Pobierz (pdf, 1.42 MB)

biuletyn-10-37.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(36) maj - lipiec 2012 Popularny

793 pobrań

Pobierz (pdf, 1.12 MB)

biuletyn-10-36.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(35) luty - kwiecień 2012 Popularny

785 pobrań

Pobierz (pdf, 1.04 MB)

biuletyn-10-35.pdf