Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 2268) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.


Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158 poz. 1114, z późn. zm.).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie przedstawia ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

 

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 13(48) maj - lipiec 2015 Popularny

703 pobrań

Pobierz (pdf, 2.60 MB)

biuletyn-13-48.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 13(47) luty - kwiecień 2015 Popularny

981 pobrań

Pobierz (pdf, 5.25 MB)

biuletyn-13-47.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 13(46) listopad 2014 - styczeń 2015 Popularny

1071 pobrań

Pobierz (pdf, 1.39 MB)

biuletyn-13-46.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(45) sierpień - październik 2014 Popularny

594 pobrań

Pobierz (pdf, 1.58 MB)

biuletyn-12-45.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(44) maj - lipiec 2014 Popularny

598 pobrań

Pobierz (pdf, 1.53 MB)

biuletyn-12-44.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(43) luty - kwiecień 2014 Popularny

583 pobrań

Pobierz (pdf, 1.48 MB)

biuletyn-12-43.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 12(42) listopad 2013 - styczeń 2014 Popularny

739 pobrań

Pobierz (pdf, 5.04 MB)

biuletyn-12-42.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(41) sierpień - październik 2013 Popularny

572 pobrań

Pobierz (pdf, 721 KB)

biuletyn-11-41.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(40) maj - lipiec 2013 Popularny

607 pobrań

Pobierz (pdf, 3.15 MB)

biuletyn-11-40.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(39) luty - kwiecień 2013 Popularny

564 pobrań

Pobierz (pdf, 1.50 MB)

biuletyn-11-39.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(38) listopad 2012 - styczeń 2013 Popularny

509 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

biuletyn-11-38.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(37) sierpień - październik 2012 Popularny

529 pobrań

Pobierz (pdf, 1.42 MB)

biuletyn-10-37.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(36) maj - lipiec 2012 Popularny

526 pobrań

Pobierz (pdf, 1.12 MB)

biuletyn-10-36.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(35) luty - kwiecień 2012 Popularny

487 pobrań

Pobierz (pdf, 1.04 MB)

biuletyn-10-35.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(34) listopad - styczeń 2012 Popularny

482 pobrań

Pobierz (pdf, 998 KB)

biuletyn-10-34.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(32) maj - lipiec 2011 Popularny

448 pobrań

Pobierz (pdf, 878 KB)

biuletyn-9-32.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(31) luty 2011 - kwiecień 2011 Popularny

441 pobrań

Pobierz (pdf, 1018 KB)

biuletyn-9-31.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 14(51) luty - kwiecień 2016 Popularny

538 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

biuletyn-14-51.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(30) listopad 2010 - styczeń 2011 Popularny

426 pobrań

Pobierz (pdf, 958 KB)

biuletyn-9-30.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(33) sierpień - październik 2011 Popularny

496 pobrań

Pobierz (pdf, 998 KB)

biuletyn-9-33.pdf