Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego przetworzonych w zakresie procedur standardowych.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych opracowywane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) – pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego przetworzonych w zakresie procedur standardowych.

Standardowe procedury przetwarzania wyników oraz zakres opracowania Biuletynu określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (Dz.U. Nr 225, poz. 1501) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158, poz. 1114).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynach przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(41) sierpień - październik 2013 Popularny

405 pobrań

Pobierz (pdf, 721 KB)

biuletyn-11-41.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(40) maj - lipiec 2013 Popularny

408 pobrań

Pobierz (pdf, 3.15 MB)

biuletyn-11-40.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(39) luty - kwiecień 2013 Popularny

404 pobrań

Pobierz (pdf, 1.50 MB)

biuletyn-11-39.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 11(38) listopad 2012 - styczeń 2013 Popularny

353 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

biuletyn-11-38.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(37) sierpień - październik 2012 Popularny

369 pobrań

Pobierz (pdf, 1.42 MB)

biuletyn-10-37.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(36) maj - lipiec 2012 Popularny

366 pobrań

Pobierz (pdf, 1.12 MB)

biuletyn-10-36.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(35) luty - kwiecień 2012 Popularny

328 pobrań

Pobierz (pdf, 1.04 MB)

biuletyn-10-35.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(34) listopad - styczeń 2012 Popularny

321 pobrań

Pobierz (pdf, 998 KB)

biuletyn-10-34.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(32) maj - lipiec 2011 Popularny

289 pobrań

Pobierz (pdf, 878 KB)

biuletyn-9-32.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(31) luty 2011 - kwiecień 2011 Popularny

290 pobrań

Pobierz (pdf, 1018 KB)

biuletyn-9-31.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 14(51) luty - kwiecień 2016 Popularny

321 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

biuletyn-14-51.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(30) listopad 2010 - styczeń 2011 Popularny

291 pobrań

Pobierz (pdf, 958 KB)

biuletyn-9-30.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(33) sierpień - październik 2011 Popularny

329 pobrań

Pobierz (pdf, 998 KB)

biuletyn-9-33.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(29) sierpień - październik 2010 Popularny

304 pobrań

Pobierz (pdf, 980 KB)

biuletyn-8-29.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(28) maj - lipiec 2010 Popularny

304 pobrań

Pobierz (pdf, 1.03 MB)

biuletyn-8-28.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(27) luty - kwiecień 2010 Popularny

291 pobrań

Pobierz (pdf, 828 KB)

biuletyn-8-27.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(26) listopad 2009 - styczeń 2010 Popularny

332 pobrań

Pobierz (pdf, 911 KB)

biuletyn-8-26.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(25) sierpień - październik 2009 Popularny

332 pobrań

Pobierz (pdf, 1.07 MB)

biuletyn-7-25.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(23) luty - kwiecień 2009 Popularny

317 pobrań

Pobierz (pdf, 1.23 MB)

biuletyn-7-23.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(24) maj - lipiec 2009 Popularny

298 pobrań

Pobierz (pdf, 1.20 MB)

biuletyn-7-24.pdf