Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego przetworzonych w zakresie procedur standardowych.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych opracowywane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) – pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego przetworzonych w zakresie procedur standardowych.

Standardowe procedury przetwarzania wyników oraz zakres opracowania Biuletynu określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (Dz.U. Nr 225, poz. 1501) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158, poz. 1114).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynach przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(22) listopad 2008 - styczeń 2009 Popularny

324 pobrań

Pobierz (pdf, 1.05 MB)

biuletyn-7-22.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(21) sierpień - październik 2008 Popularny

297 pobrań

Pobierz (pdf, 1.09 MB)

biuletyn-6-21.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(13) sierpień - październik 2006 Popularny

244 pobrań

Pobierz (pdf, 1.49 MB)

biuletyn-4-13.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(20) maj - lipiec 2008 Popularny

298 pobrań

Pobierz (pdf, 1.40 MB)

biuletyn-6-20.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(19) luty - kwiecień 2008 Popularny

300 pobrań

Pobierz (pdf, 1.02 MB)

biuletyn-6-19.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(18) listopad 2007 - styczeń 2008 Popularny

298 pobrań

Pobierz (pdf, 850 KB)

biuletyn-6-18.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(17) sierpień - październik 2007 Popularny

278 pobrań

Pobierz (pdf, 11.45 MB)

biuletyn-5-17.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(16) maj - lipiec 2007 Popularny

334 pobrań

Pobierz (pdf, 2.94 MB)

biuletyn-5-16.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(15) luty - kwiecień 2007 Popularny

268 pobrań

Pobierz (pdf, 1.88 MB)

biuletyn-5-15.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(14) listopad 2006 - styczeń 2007 Popularny

275 pobrań

Pobierz (pdf, 1.92 MB)

biuletyn-5-14.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(12) maj - lipiec 2006 Popularny

302 pobrań

Pobierz (pdf, 7.85 MB)

biuletyn-4-12.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(11) luty - kwiecień 2006 Popularny

236 pobrań

Pobierz (pdf, 791 KB)

biuletyn-4-11.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(10) listopad 2005 - styczeń 2006 Popularny

261 pobrań

Pobierz (pdf, 2.58 MB)

biuletyn-4-10.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(9) sierpień - październik 2005 Popularny

223 pobrań

Pobierz (pdf, 15.35 MB)

biuletyn-3-9.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(8) maj - lipiec 2005 Popularny

258 pobrań

Pobierz (pdf, 1.16 MB)

biuletyn-3-8.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(7) luty - kwiecień 2005 Popularny

253 pobrań

Pobierz (pdf, 1.44 MB)

biuletyn-3-7.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(6) listopad 2004 - styczeń 2005 Popularny

253 pobrań

Pobierz (pdf, 1.63 MB)

biuletyn-3-6.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(5) sierpień - październik 2004 Popularny

277 pobrań

Pobierz (pdf, 1.83 MB)

biuletyn-2-5.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(4) maj - lipiec 2004 Popularny

280 pobrań

Pobierz (pdf, 2.08 MB)

biuletyn-2-4.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(3) luty - kwiecień 2004 Popularny

319 pobrań

Pobierz (pdf, 893 KB)

biuletyn-2-3.pdf