Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 2268) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.


Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158 poz. 1114, z późn. zm.).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie przedstawia ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

 

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 10(34) listopad - styczeń 2012 Popularny

735 pobrań

Pobierz (pdf, 998 KB)

biuletyn-10-34.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(32) maj - lipiec 2011 Popularny

703 pobrań

Pobierz (pdf, 878 KB)

biuletyn-9-32.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(31) luty 2011 - kwiecień 2011 Popularny

731 pobrań

Pobierz (pdf, 1018 KB)

biuletyn-9-31.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 14(51) luty - kwiecień 2016 Popularny

823 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

biuletyn-14-51.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(30) listopad 2010 - styczeń 2011 Popularny

654 pobrań

Pobierz (pdf, 958 KB)

biuletyn-9-30.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 9(33) sierpień - październik 2011 Popularny

755 pobrań

Pobierz (pdf, 998 KB)

biuletyn-9-33.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(29) sierpień - październik 2010 Popularny

724 pobrań

Pobierz (pdf, 980 KB)

biuletyn-8-29.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(28) maj - lipiec 2010 Popularny

749 pobrań

Pobierz (pdf, 1.03 MB)

biuletyn-8-28.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(27) luty - kwiecień 2010 Popularny

722 pobrań

Pobierz (pdf, 828 KB)

biuletyn-8-27.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 8(26) listopad 2009 - styczeń 2010 Popularny

780 pobrań

Pobierz (pdf, 911 KB)

biuletyn-8-26.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(25) sierpień - październik 2009 Popularny

726 pobrań

Pobierz (pdf, 1.07 MB)

biuletyn-7-25.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(23) luty - kwiecień 2009 Popularny

687 pobrań

Pobierz (pdf, 1.23 MB)

biuletyn-7-23.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(24) maj - lipiec 2009 Popularny

681 pobrań

Pobierz (pdf, 1.20 MB)

biuletyn-7-24.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 7(22) listopad 2008 - styczeń 2009 Popularny

727 pobrań

Pobierz (pdf, 1.05 MB)

biuletyn-7-22.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(21) sierpień - październik 2008 Popularny

669 pobrań

Pobierz (pdf, 1.09 MB)

biuletyn-6-21.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(13) sierpień - październik 2006 Popularny

591 pobrań

Pobierz (pdf, 1.49 MB)

biuletyn-4-13.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(20) maj - lipiec 2008 Popularny

667 pobrań

Pobierz (pdf, 1.40 MB)

biuletyn-6-20.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(19) luty - kwiecień 2008 Popularny

691 pobrań

Pobierz (pdf, 1.02 MB)

biuletyn-6-19.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 6(18) listopad 2007 - styczeń 2008 Popularny

709 pobrań

Pobierz (pdf, 850 KB)

biuletyn-6-18.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(17) sierpień - październik 2007 Popularny

740 pobrań

Pobierz (pdf, 11.45 MB)

biuletyn-5-17.pdf