Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

W związku z prognozowanym na czerwiec wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej wprowadzony zostaje stan zagrożenia hydrogeologicznego dla województwa wielkopolskiego i pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego – Ostrzeżenie PSH nr 1/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski

Opracowanie przedstawia informacje dotyczące stanu zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych kraju w poszczególnych latach.

Stan środowiskowy wód podziemnych

Stan środowiskowy wód podziemnych

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce przedstawiany jest za pomocą trzech wskaźników: jakości chemicznej, stanu zasobów oraz położenia zwierciadła wody.

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Rocznik Hydrogeologiczny PSH

Rocznik Hydrogeologiczny PSH

Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.

Informatory PSH

Informatory PSH

Informatory państwowej służby hydrogeologicznej.

Sprawozdawczość GUS - odwodnienia górnicze

Sprawozdawczość GUS - odwodnienia górnicze

Zespół zbiera dane na temat odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej. 

Dokumenty