Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województw: mazowieckiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego - Ostrzeżenie PSH nr 2/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

 


Kategorie

Dokumenty

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. Nowy

45 pobrań

Pobierz (pdf, 2.85 MB)

Komunikat 3a_2023.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r.

  • W lutym br. na niemal całym obszarze kraju nastąpił wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca.

  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w lutym br. na przeważającym obszarze kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Mniej korzystna pod tym względem sytuacja panowała w tym czasie w północnej Polsce oraz lokalnie za zachodzie i południu kraju. Odnotowany na tych obszarach średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na wystąpienie za-grożenia stanu rezerw zasobów wód podziemnych. Brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia został odnotowany lokalnie na obszarach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

  • W lutym br. na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Występująca w skali regionalnej niżówka hydro-geologiczna w omawianym miesiącu obejmowała części województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz war-mińsko-mazurskiego. Lokalne obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO stwierdzono w tym czasie również w zachodniej części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego.


pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2023 z 28.02.2023 Popularny

106 pobrań

Pobierz (pdf, 199 KB)

Ostrzeżenie nr 2_2023.pdf

Ostrzeżenie PSH nr 2/2023 z 28.02.2023

Państwowa służba hydrogeologiczna zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województw: mazowieckiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacjahydrogeologiczna.html.

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. Popularny

125 pobrań

Pobierz (pdf, 7.37 MB)

Prognoza 2b_2023.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych  na okres od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-31.03.2023 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach niżówka hydrogeologiczna może utrzymywać się głównie na obszarach w północno-zachodniej części kraju. Zjawisko to w skali regionalnej może występować z różnym natężeniem w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest dla obszarów zachodniej części województwa pomorskiego i wschodniej części województwa zachodniopomorskiego

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego zgodny z Ostrzeżeniem PSH nr 2/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Odwołuje się stan zagrożenia dla województwa mazowieckiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.