Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Stan zagrożenia obowiązuje obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego i dolnośląskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa świętokrzyskiego - Ostrzeżenie PSH nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

 


Kategorie

Dokumenty

dokument Ostrzeżenie PSH nr 1/2023 z 31.01.2023

79 pobrań

Pobierz (pdf, 199 KB)

Ostrzeżenie PSH 1_2023.pdf

Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.02.2023 - 28.02.2023

64 pobrań

Pobierz (pdf, 7.78 MB)

Prognoza PSH 1b_2023.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.02.2023 - 28.02.2023

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-28.02.2023 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach niżówka hydrogeologiczna może występować ze zróżnicowanym natężeniem w różnych regionach kraju. Zjawisko może rozwinąć się w szczególności w obrębie województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego i dolnośląskiego. Najgorsza sytuacja jest prognozowana dla województwa pomorskiego oraz południowej części województwa zachodnio-pomorskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Wydano Ostrzeżenie PSH nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. z informacją o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju.Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego i dolnośląskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa świętokrzyskiego.

 

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. Popularny

128 pobrań

Pobierz (pdf, 2.24 MB)

Komunikat 1a_2023.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r.

  • W grudniu ub.r. wzrost średniego poziomu wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego wód podziemnych zarejestrowany został głównie w południowej, wschodniej i miejscami w centralnej części kraju. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych odnotowano w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w zachodniej, północnej i miejscami w centralnej Polsce.
  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w grudniu ub.r. na przeważającym obszarze kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Mniej korzystna sytuacja pod tym względem panowała w tym czasie w północnej Polsce, głównie na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, północnym Mazowszu, w południowej części Mazur oraz lokalnie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i we wschodniej części Śląska. Odnotowany na tych obszarach średni poziom wód podziemnych wskazywał na wystąpienie zagrożenia stanu rezerw zasobów wód podziemnych.Brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia został odnotowany lokalnie na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
  • W grudniu ub.r. stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w poprzednim miesiącu. Niżówką hydrogeologiczną objęte były części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Lokalne obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO stwierdzono w tym czasie również na obszarach województw lubelskiego i śląskiego.