Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z prognozowaniem i występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Utrzymuje się stan zagrożenia w województwie wielkopolskim, pomorskim i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, a ponadto wprowadza się stan zagrożenia na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i północnej części województwa śląskiego. – Ostrzeżenie PSH nr 2/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.

Kategorie

Dokumenty

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2022 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

125 pobrań

Pobierz (pdf, 170 KB)

Ostrzeżenie PSH 2_2022_2-b.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z prognozowaniem i występowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Utrzymuje się stan zagrożenia w województwie wielkopolskim, pomorskim i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, a ponadto wprowadza się stan zagrożenia na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i północnej części województwa śląskiego.

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.08.2022 - 31.08.2022 Popularny

111 pobrań

Pobierz (pdf, 8.12 MB)

prognoza-psh-7b-2022.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.08.2022 - 31.08.2022

 

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-31.08.2022 r.

Prognozuje się, że w sierpniu 2022 r. może dojść na pewnych obszarach kraju do rozwinięcia się niżówki hydrogeologicznej.  Zjawisko to prognozuje się w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz, w mniejszym stopniu, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki hydrogeologicznej dotyczy następujących województw: pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, północno-wschodniej części województwa opolskiego, północnej części województwa śląskiego, południowo-wschodniej części województwa łódzkiego (niewielki fragment województwa) oraz południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego (niewielki fragment województwa).

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Wydano Ostrzeżenie PSH nr 2/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. z aktualizacją informacji o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju. Utrzymuje się stan zagrożenia w województwie wielkopolskim, pomorskim i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, a ponadto wprowadza się stan zagrożenia na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i północnej części województwa śląskiego.  

 

 

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. Popularny

150 pobrań

Pobierz (pdf, 1.93 MB)

Komunikat 7a_2022.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 30 czerwca 2022 r.

  • W czerwcu br. na przeważającej części obszaru kraju nastąpiło obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Stan taki odnotowano w ponad 81% punktów obserwacyjnych poddanych analizie. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych zarejestrowano w tym czasie w grupie punktów stanowiących ponad 14% ogólnej liczby punktów objętych analizą, najczęściej we wschodniej, południowej i północnej części kraju.
  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w czerwcu utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W przypadku około 97% punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia.
  • Zjawisko niżówki hydrogeologicznej o charakterze regionalnym występowało w północnej Polsce, obejmując swym zasięgiem znaczną część województwa pomorskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) odnotowano również w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych na obszarach województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.