Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego w styczniu 2021

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej w grudniu, odwołano stan zagrożenia dla województw lubelskiego i pomorskiego.

Utrzymujące się niskie stany położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Dokumenty

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2021 - 31.03.2021 Nowy Popularny

232 pobrań

Pobierz (pdf, 4.64 MB)

Prognoza sytuacji hydrogeolocznej w strefach zasilania i poboru wód podziemncyh 01-31.03.2021.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2021 - 31.03.2021
 

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie od 1 do 31 marca 2021 roku niżówka hydrogeologiczna będzie występować w obrębie województw:
- wielkopolskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- podlaskiego,
- śląskiego,
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.


pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

447 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 2-2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województw opolskiego i dolnośląskiego.

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2021

93 pobrań

Pobierz (pdf, 3.58 MB)

Komunikat nr 2a 2021 o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2021

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
1. położenia zwierciadła wód podziemnych,
2. stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
3. stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym

Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 stycznia 2021 r.

Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB, przy uwzględnieniu dla poszczególnych punktów obserwacyjnych następujących wartości charakterystycznych:

* najniższej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (NNG),
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (SSG),
* średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia (SNG),
* wartości granicznej dla wystąpienia zjawiska niżówki hydrogeologicznej, przyjętej na poziomie stanu niskiego ostrzegawczego (SNO),
* wyznaczonego z najniższych rocznych stanów położenia zwierciadła wody charakteryzujących się wartościami niższymi od wartości SNG,
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) z okresu od 1 do 31 stycznia 2021 r.