Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2020 - 30.04.2020 Nowy

Przez 67 pobrań

Pobierz (pdf, 18.06 MB)

Prognoza 3b_2020.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2020 - 30.04.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw:
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego
,
- lubuskiego,
-
lubelskiego,
- dolnośląskiego
,
- opolskiego
-
śląskiego.

Lokalnie zjawisko to może występować również w innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie pomorskim, podlaskim i mazowieckim.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2020 do 29.02.2020 Nowy

Przez 27 pobrań

Pobierz (pdf, 3.11 MB)

Komunikat 3a_2020.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2020 do 29.02.2020
Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 29 lutego 2020 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.
 
W lutym 2020 r. na przeważającej części obszaru kraju nastąpił wzrost średniego poziomu wód podziemnych w odniesieniu do stanu ze stycznia 2020 r. Zjawisko takie wystąpiło zarówno w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym, jak i w systemach o zwierciadle napiętym. Również w przypadku większości monitorowanych źródeł, znajdujących się w południowej części kraju zaobserwowano wzrost średnich miesięcznych wydajności w porównaniu do stanu z poprzedniego okresu obserwacji.

 

pdf Ostrzeżenie PSH nr 1/2020

Przez 6 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

ostrzezenie-PSH-nr-1-2020.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. Jednocześnie, ze względu na poprawę sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.