Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

pdf Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2019 Popularny

Przez 372 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

ostrzezenie-psh-2019-2.pdf

Informujemy, że w związku z obecnym i prognozowanym występowaniem niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2019 r. państwowa służba hydrogeologiczna utrzymuje stan zagrożenia hydrogeologicznego dla następujących województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Ponadto stan zagrożenia wprowadza się również dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego.

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01.2020 - 31.01.2020 Popularny

Przez 257 pobrań

Pobierz (pdf, 12.98 MB)

prognoza-11b-2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01.2020 - 31.01.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

 

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w prognozowanym okresie, tj. od 1 do 31 stycznia 2020 roku na znacznych obszarach kraju w granicach województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego i opolskiego, a także w mniejszym stopniu na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego i pomorskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.

Na wskazanych obszarach, w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych, mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

 

 

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019

Przez 86 pobrań

Pobierz (pdf, 6.86 MB)

komunikat-8a-2019.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 30 listopad 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W listopadzie w większości punktów monitorujących wody podziemne w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym nastąpiło obniżenie poziomu wód.