Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Pojawiło się nowe ostrzeżenie PSH nr 2/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Kategorie

Dokumenty

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2021 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

126 pobrań

Pobierz (png, 115 KB)

ostrzezenie_psh2.png

Ostrzeżenie PSH nr 2/2021 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju

Informujemy, że zgodnie z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną w najbliższych tygodniach na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się lub wystąpienia stanów wód podziemnych poniżej stanów niskich ostrzegawczych w skali wskazującej na zjawisko niżówki hydrogeologicznej o charakterze regionalnym. W związku z powyższym państwowa służba hydrogeologiczna wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego dla wymienionych wyżej obszarów.

30 września 2021 r.

Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.10.2021 - 31.10.2021

72 pobrań

Pobierz (pdf, 4.75 MB)

Prognoza sytuacji hydrogeolocznej w strefach zasilania i poboru wód podziemncyh 01.10-31.10.2021.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.10.2021 - 31.10.2021

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31.10.2021 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w październiku 2021 r. prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim.

Ponadto zjawisko niżówki hydrogeologicznej w okresie nadchodzących tygodni może występować lokalnie na innych obszarach kraju, szczególnie w obrębie województw: podlaskiego, mazowieckie, śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

 

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2021 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju

59 pobrań

Pobierz (pdf, 178 KB)

Ostrzeżenie PSH 2 2021.pdf

Informujemy, że zgodnie z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną w najbliższych tygodniach na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się lub wystąpienia stanów wód podziemnych poniżej stanów niskich ostrzegawczych w skali wskazującej na zjawisko niżówki hydrogeologicznej o charakterze regionalnym. W związku z powyższym państwowa służba hydrogeologiczna wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego dla wymienionych wyżej obszarów.

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

29 pobrań

Pobierz (pdf, 5.26 MB)

Komunikat nr 7a 2021 o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01 do 30.09.2021.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 30 września 2021 r.

  • Na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych, które zarejestrowano w około 38% punktów, objęło głównie północną i południowozachodnią część Polski.

  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

  • We wrześniu br. stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) w skali regionalnej, występował na pograniczu województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w centralnej części woj. pomorskiego, a także w północnej części województwa wielkopolskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO odnotowano także w punktach monitoringowych zlokalizowanych w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego (2) oraz na obszarach województw lubuskiego (2), wielkopolskiego (1), kujawsko-pomorskiego (2), podlaskiego (2), śląskiego (3), świętokrzyskiego (1) i w południowej części woj. lubelskiego (2).