Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2019- 30.04.2019 Popularny

Przez 321 pobrań

Pobierz (pdf, 13.92 MB)

Prognoza 1b_2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2019- 30.04.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

pdf Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2018 Popularny

Przez Oznaczone jako: publikacje-psh 237 pobrań

Pobierz (pdf, 516 KB)

ostrzezenie-psh-viii-2018.pdf

W związku z przekroczeniem w sierpniu br. stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrogeologiczna informuje o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo-zachodniej Polski, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i południowej części województwa lubuskiego.

Ponadto, przy założeniu występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, zjawisko to w najbliższych miesiącach może również pojawić się w innych rejonach kraju w tym, jak wynika z przeprowadzonych prognoz na obszarze województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich.

pdf Podsumowanie wyników prognozy sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r. Popularny

Przez 136 pobrań

Pobierz (pdf, 3.35 MB)

prognoza-spec-2018.pdf

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 11.12.2018 - 31.12.2018

Przez 92 pobrań

Pobierz (pdf, 5.33 MB)

Komunikat 1a_2019.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 11.12.2018 - 31.12.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 11.12.2018 do 31.12.2018 r., podczas występowania na znacznych obszarach kraju zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Charakterystyka ta została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpił wzrost poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł w porównaniu w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim okresie (20.11- 10.12.2018 r.).