Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2020 - 30.09.2020 Popularny

165 pobrań

Pobierz (pdf, 3.96 MB)

Prognoza nr 8b na okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze kraju.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2020 - 30.09.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w obrębie województw:
- lubuskiego,
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego
- śląskiego.


W mniejszym stopniu niżówka może rozwinąć się również w województwach:
- zachodniopomorskim,
- pomorskim,
- warmińsko-mazurskim,
- podlaskim,
- mazowieckim,
- lubelskim,
- świętokrzyskim,
- opolskim
- dolnośląskim.


Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej zjawisko to może stać się przyczyną trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na obszarze kraju będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNG-SNO*, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia. Jednak tego typu położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

* SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody (NG) charakteryzujących się wartościami niższymi od wielkości opisanej jako poziom średni niski z wielolecia (SNG);
SNG [m] – średnia z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej (NG) dla okresu wielolecia.

 

pdf Ostrzeżenie PSH nr 1/2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

435 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 1-2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. Jednocześnie, ze względu na poprawę sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2020

56 pobrań

Pobierz (pdf, 3.65 MB)

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2020.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2020

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 sierpnia 2020 r. Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.