Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

W związku z prognozowanym na czerwiec wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej wprowadzony zostaje stan zagrożenia hydrogeologicznego dla województwa wielkopolskiego i pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego – Ostrzeżenie PSH nr 1/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Kategorie

Dokumenty

Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.07.2022 - 31.07.2022 Nowy

13 pobrań

Pobierz (pdf, 7.59 MB)

Prognoza 6b 2022.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.07.2022 - 31.07.2022

 

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-31.07.2022 r.

Prognozuje się, że w lipcu 2022 r. może dojść na pewnych obszarach kraju do rozwinięcia się niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym. W szczególności, jako najbardziej zagrożone wystąpieniem tego zjawiska wskazuje się obszary w obrębie województw: wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto zjawisko niżówki hydrogeologicznej w okresie nadchodzących tygodni może wystąpić lokalnie również na innych obszarach kraju, w tym głównie w obrębie województw podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Utrzymuje się w mocy Ostrzeżenie PSH nr 1/2022 z dnia 31 maja 2022 r. o stanie zagrożenia hydrogeologicznego dla województwa wielkopolskiego i pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego.

 

 

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

93 pobrań

Pobierz (pdf, 2.49 MB)

Komunikat 6a_2022.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 maja 2022 r.

  • W maju br. na przeważającej części obszaru kraju nastąpiło obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Stan taki odnotowano w ponad 83% punktów obserwacyjnych poddanych analizie. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych zarejestrowano w tym czasie w grupie punktów stanowiących ponad 14% ogólnej liczby punktów objętych analizą, najczęściej w północnej, południowej i wschodniej części kraju.
  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w maju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W przypadku około 98% punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia.
  • W maju br. na obszarze Polski nie występował stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO odnotowano jedynie w około 7% poddanych analizie punktów obserwacyjnych zlokalizowanych na obszarach województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

pdf Ostrzeżenie PSH nr 1/2022 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

135 pobrań

Pobierz (pdf, 181 KB)

Ostrzeżenie PSH 1_2022.pdf

W związku z prognozowanym na czerwiec wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej państwowa służba hydrogeologiczna wprowadza stan zagrożenia hydrogeologicznego dla województwa wielkopolskiego i pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego.