Kategorie

Dokumenty

Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. Popularny

293 pobrań

Pobierz (pdf, 10.61 MB)

Prognoza hydrogeologiczna nr 4 2024.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych  na okres od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1.06-31.08.2024 r.

W sytuacji zaistnienia niekorzystnych warunków meteorologicznych zjawisko niżówki hydrogeologicznej może rozwinąć się w lipcu i sierpniu 2024 r., głównie w południowej i centralnej części Polski. W czerwcu 2024 r. na terenie kraju nie prognozuje się niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym, natomiast lokalnie zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego może układać się poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2024 r. do 30.04.2024 r. Popularny

189 pobrań

Pobierz (pdf, 3.58 MB)

Komunikat 5_2024.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2024 r. do 30.04.2024 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:

  • położenia zwierciadła wód podziemnych
  • stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
  • stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych i wydajności źródeł w stosunku do wartości z poprzedniego kwartału. Punkty, w których odnotowano wzrost stanowiły około 91% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł nastąpiły w ponad 7% poddanych analizie punktów obserwacyjnych, przy czym sytuacja taka dotyczyła najczęściej południowej, południowo-zachodniej i północnej Polski. W przypadku około 2% punktów obserwacyjnych poziom wód podziemnych pozostał bez zmian w odniesieniu do stanu z poprzedniego kwartału hydrologicznego.

W omawianym kwartale hydrologicznym wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W żadnym z punktów obserwacyjnych nie odnotowano braku rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia. Nie stwierdzono również zagrożenia stanu rezerw wód podziemnych.

W drugim kwartale hydrologicznym na obszarze kraju nie występowało zagrożenie hydrogeologiczne o charakterze regionalnym związane z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego. Zjawisko niżówki hydrogeologicznej było obserwowane jedynie lokalnie, a liczba punktów obserwacyjnych, w których została stwierdzona zmniejszała się w kolejnych miesiącach. W ostatnim miesiącu omawianego kwartału wystąpienie niżówki hydrogeologicznej stwierdzone zostało tylko w jednym punkcie obserwacyjnym znajdującym się w miejscowości Międzyzdroje w województwie zachodniopomorskim.