Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Pojawiło się nowe ostrzeżenie PSH nr 2/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Kategorie

Dokumenty

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Nowy

30 pobrań

Pobierz (pdf, 2.05 MB)

Komunikat 1a_2022.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 r.

  • Na przeważającym obszarze kraju głównie w jego północnej, zachodniej, wschodniej i południowo-wschodniej części nastąpiło obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca.

  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

  • W grudniu ub.r. na części obszaru Polski nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca zasięg występowania tego zjawiska zwiększył się na obszarze województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jednocześnie zmniejszył się obszar objęty niżówką w obrębie województwa zachodniopomorskiego, a występujące w poprzednich miesiącach na obszarze województwa podlaskiego zjawisko niżówki hydrogeologicznej ma obecnie charakter lokalny. W skali regionalnej, w omawianym miesiącu niżówka hydrogeologiczna występowała na obszarach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO odnotowano także w punktach monitoringowych zlokalizowanych w południowej i północno-wschodniej części kraju.

Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.01.2022 - 31.01.2022 Popularny

131 pobrań

Pobierz (pdf, 4.83 MB)

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01-31.01.2022.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.01.2022 - 31.01.2022

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31.01.2022 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w styczniu 2022 r. prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim.

Ponadto, zjawisko niżówki hydrogeologicznej w okresie nadchodzących tygodni może występować lokalnie na innych obszarach kraju, szczególnie w obrębie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

 

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2021 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

329 pobrań

Pobierz (png, 115 KB)

Ostrzeżenie PSH 2 2021.png

Ostrzeżenie PSH nr 2/2021 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju

Informujemy, że zgodnie z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną w najbliższych tygodniach na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się lub wystąpienia stanów wód podziemnych poniżej stanów niskich ostrzegawczych w skali wskazującej na zjawisko niżówki hydrogeologicznej o charakterze regionalnym. W związku z powyższym państwowa służba hydrogeologiczna wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego dla wymienionych wyżej obszarów.

30 września 2021 r.