Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Sprawozdawczość GUS - odwodnienia górnicze

Zespół zbiera dane na temat odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej. 

Akty prawne

Pliki do pobrania

  spreadsheet Sprawozdanie (21 KB)

Wypełnione sprawozdanie w formie pliku excel (format .xls) prosimy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do przekazywania danych statystycznych na mocy Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, nie prowadził odwodnień wód podziemnych ze złóż w 2017 roku proszę o przesłanie takiej informacji drogą mailową z podaniem informacji którego złoża dotyczy (ID złoża) oraz dane podmiotu (nazwa, adres).  Jednocześnie prosimy napisać czy nie planują Państwo zmiany sposobu eksploatacji, która w przyszłości wiązałaby się z  potrzebą prowadzenia odwodnień wód podziemnych.


Wielkość odwodnień górniczych na podstawie sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na województwa

Lp.

Województwo

Teryt

Suma odwodnień górniczych w 2020 r. [tys. m3]*

Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek w 2020 r.  [tys. m3]*

1  dolnośląskie  02  58 338,3 51 779,8
2  kujawsko-pomorskie  04 6 600,7 6 600,7
3  lubelskie  06 20 838,7 20 838,7
4  lubuskie  08    
5  łódzkie  10 192 244,1 192 244,1
6  małopolskie  12 152 711,3 150544,2
7  mazowieckie  14     
8  opolskie  16 31 967,8 31  967,8
9  podkarpackie  18    
10  podlaskie  20    
11  pomorskie  22    
12  śląskie  24 209 907,9 195 142,9
13  świętokrzyskie  26 34 393,3 34 393,3
14  warmińsko-mazurskie  28    
15  wielkopolskie  30 150 064,0 150 064,0
16  zachodniopomorskie  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego. Pola zostały zaznaczone na niebiesko z uwagi na usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej.

Z uwagi na zachowanie tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych, w tabeli nie zamieszczono odwodnienia złóż jeśli w danej jednostce został zgłoszony tylko jeden podmiot.

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na regiony wodne

 Lp.  Region wodny Suma odwodnień górniczych w 2020 r. [tys. m3]*  Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek 2020 r. [tys. m3]*
 1  Region wodny Dolnej Wisły    
 2  Region wodny Górnej Odry 74 306,30 37 457,43
 3  Region wodny Górnej Wisły 43 315,74 41 896,74
 4  Region wodny Małej Wisły   277 052,81 263 258,80
 5  Region wodny Niemna    
 6  Region wodny Środkowej Odry 79 764,83 73 206,28
 7  Region wodny Środkowej Wisły   34 795,54 34 795,54
 8  Region wodny Warty 348 096,95 348 096,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego lub usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej.

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na obszary bilansowe wód podziemnych

 Lp.  Nazwa obszaru bilansowego  Kod obszaru bilansowego

 Suma odwodnień górniczych z 2020 r. [tys. m3]*

 Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek 2020 r. [tys. m3]*
1 Tążyna

G01

   
2  Mień G02    
3 Drwęca G03    
4 Zielona Struga G04    
5 Struga Toruńska G05    
6 Brda G06    
7 Fryba G07    
8 Wda G09    
9 Osa G09    
10 Mątawa G10    
11 Wierzyca G11    
12 Zlewnia Raduni i Motławy G14    
13 Zlewnia Słupi G15    
14 Zlewnia Łupawy G16    
15 Zlewnia Łeby G17    
16 Zlewnia Redy-Piaśnicy G18    
17 Zalew Wiślany G19    
18 Elbląg i Żuławy Elbląskie G20    
19 Zlewnia Pasłęki i Baudy G21    
20 Wag (Czadeczka) GL01    
21 Mała Wisła do ujścia Przemszy GL02 31 780,3 21 616,3
22 Przemsza GL03 24 4472,2 240 842,2
23 Górna Odra (Odra po Koźle) GL04 36 179,5 35 253,1
24 Kłodnica GL05 38 126,8 37 457,4
25 Wisła od Przemszy do Skawy K01 598,2 598,2
26 Czarna Orawa K02    
 27  Wisła od Skawy do Dunajca K03 10 748,5 9 329,5
28 Dunajec  K04    
29 Wisła od Dunajca do Wisłoki K05 25 726,8 25 726,8
30 Wisłoka K06    
 31  Wisła od Wisłoki do Sanu K07(R)    
32 Wisła od Wisłoki do Sanu K07(K) 6 114,6 6 114,6
33 San K08    
34 Strwiąż i Mszaniec do granicy państwa K09    
35 Wisła od Sanu do Sanny K10    
36 Górna Warta P01    
37 Liswarta (bez Kocinki) P02    
38 Warta od Liswarty do Widawki P03 4 448,1 4 448,1
39 Widawka P04 187 791,0 187 791,0
40 Warta od Widawki do Neru  P05    
41 Ner P06    
42 Warta od Neru do Prosny P07 127 988,3 126 961,2
43 Prosna P08    
44 Warta od Prosny do Kan. Mosińskiego P09    
45 Poznańska Zlewnia Warty P10    
46 Wełna P11    
47 Warta od Obrzycka do Notec P12    
48 Obra P13    
49 Górna Noteć P14 15 225,7

15 225,7

50 Noteć Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej P15    
51 Gwda P16    
52 Drawa P17    
 53  Dolna Warta P18    
54 Uznam, Zalew Szczeciński S01    
 55  Międzyodrze S02    
 56  Wolin (bez części zachodniej) S03    
 57  Gowienica S04    
58 Lewobrzeżna Dolna Odra (Gunica - Ucker) S05    
59 Ina S06    
60 Płonia S07    
61 Rurzyca, Tywa S08    
62 Myśla, Kurzyca, Słubia S09    
63 Ilanka, Pliszka, Konotop S10    
64 Dziwna i Przymorze S11    
65 Rega i Przymorze S12    
66 Parsęta,  Radew,  Przymorze -  Resko S13    
67 Wieprza i Grabowa S15    
68 Obrzyca i Krzycki Rów W01    
69 Barycz W02    
70 Widawa i Stobrawa (GL) W03 (GL)    
71 Widawa i Stobrawa (WR) W03 (WR)    
72 Mała Panew W04    
73 Nysa Łużycka (prawa) W05    
74 Bóbr W06 27 013,7 22 712,0
75 Kaczawa W07     
76 Bystrzyca - Ślęża W08    
77 Nysa Kłodzka W09    
78 Osobłoga i Stradunia W10    
 79  Przyodrze (GL) W11 (GL) 35 086,3 32 829,5
80 Przyodrze (WR) W11 (WR)    
81 Łaba W12    
82 Morawa W13    
83  Wisła (P) od ujścia Sanny do ujścia Wieprza

Z01

   
84 Wisła (L) od ujścia Sanny do ujścia Kamiennej włącznie Z02    
85 Wisła (L) od ujścia Kamiennej do ujścia Radomki wyłacznie Z03    
86 Radomka Z04    
87 Wieprz Z05 12 851,9 12 851,9
88 Wisła (P) od Wieprza do Wilgi włącznie Z06    
89 Pilica Z07    
90 Wisła (P) od Wilgi do Kanału Żerańskiego Z08a    
91 Zbiornik Zegrzyński, Narew poniżej Dębe bez Wkry Z08b    
92 Wisła (L) od Pilicy do Bzury Z09    
93 Narew od granicy państwa do Biebrzy Z10    
94 Biebrza Z11    
95 Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy Z12    
96 Wielkie Jeziora Mazurskie i zlewnia Pisy Z13    
97 Bug graniczny (L) z Leśną i Pulwą Z14    
98 Bug od granicy do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego Z15    
99 Wkra Z16    
100 Wisła (P) od Narwi do Korabnika poniżej Włocławka Z17    
101 Bzura Z18    
102 Wisła (L) od Bzury do Korabnika poniżej Włocławka Z19    
103 Łyna Z20    
104 Pregoła bez Łyny Z21    
105 Bezleda, Stradyk Z22    
106 Niemen (w granicach Polski) Z23    
107 Banówka Z24    

*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego. Pola zostały zaznaczone na niebiesko z uwagi na usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

spreadsheet Województwa odwodnienia 2020 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2020 (80 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2020 (16 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2020 (91 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2020 (10 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2020 (81 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2019 (188 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2019 (11 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2019 (225 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2019 (16 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2019 (81 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2019 (11 KB)

Dokumenty