Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Sprawozdawczość GUS - odwodnienia górnicze

Zespół zbiera dane na temat odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej. 

Akty prawne

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2062)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz.U. 2020 poz. 2303)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2017 poz. 1566)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459)
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz 439, z późn. zmianami)

Pliki do pobrania

spreadsheet Sprawozdanie (21 KB)

Wypełnione sprawozdanie w formie pliku excel (format .xls) prosimy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do przekazywania danych statystycznych na mocy Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, nie prowadził odwodnień wód podziemnych ze złóż w 2021 roku proszę o przesłanie takiej informacji drogą mailową z podaniem informacji którego złoża dotyczy (ID złoża) oraz dane podmiotu (nazwa, adres).  Jednocześnie prosimy napisać czy nie planują Państwo zmiany sposobu eksploatacji, która w przyszłości wiązałaby się z  potrzebą prowadzenia odwodnień wód podziemnych.


Wielkość odwodnień górniczych na podstawie sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na województwa

Lp.

Województwo

Teryt

Suma odwodnień górniczych w 2021 r. [tys. m3]*

Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek w 2021 r.  [tys. m3]*

1  dolnośląskie  02 50 178 42 228
2  kujawsko-pomorskie  04 6 622 6 622
3  lubelskie  06 21 661 21 661
4  lubuskie  08    
5  łódzkie  10 190 673 190 673
6  małopolskie  12 143 793 141 212
7  mazowieckie  14     
8  opolskie  16 35 317 35 317
9  podkarpackie  18    
10  podlaskie  20    
11  pomorskie  22    
12  śląskie  24 241 883 225 154
13  świętokrzyskie  26 42 983 42 983
14  warmińsko-mazurskie  28    
15  wielkopolskie  30 116 650 116 650
16  zachodniopomorskie  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego. Pola zostały zaznaczone na niebiesko z uwagi na usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej.

Z uwagi na zachowanie tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych, w tabeli nie zamieszczono odwodnienia złóż jeśli w danej jednostce został zgłoszony tylko jeden podmiot.

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na regiony wodne

 Lp.  Region wodny Suma odwodnień górniczych w 2021 r. [tys. m3]*  Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek 2021 r. [tys. m3]*
 1  Region wodny Dolnej Wisły    
 2  Region wodny Górnej Odry 85 177 81 600
 3  Region wodny Górnej Wisły 51 578 49 735
 4  Region wodny Małej Wisły   290 072 276 182
 5  Region wodny Niemna    
 6  Region wodny Środkowej Odry 73 859 65 908
 7  Region wodny Środkowej Wisły   46 051 46 051
 8  Region wodny Warty 303 295 303 295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego lub usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej.

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na obszary bilansowe wód podziemnych

 Lp.  Nazwa obszaru bilansowego  Kod obszaru bilansowego

 Suma odwodnień górniczych z 2021 r. [tys. m3]*

 Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek 2021 r. [tys. m3]*
1 Tążyna

G01

   
2  Mień G02    
3 Drwęca G03    
4 Zielona Struga G04    
5 Struga Toruńska G05    
6 Brda G06    
7 Fryba G07    
8 Wda G09    
9 Osa G09    
10 Mątawa G10    
11 Wierzyca G11    
12 Zlewnia Raduni i Motławy G14    
13 Zlewnia Słupi G15    
14 Zlewnia Łupawy G16    
15 Zlewnia Łeby G17    
16 Zlewnia Redy-Piaśnicy G18    
17 Zalew Wiślany G19    
18 Elbląg i Żuławy Elbląskie G20    
19 Zlewnia Pasłęki i Baudy G21    
20 Wag (Czadeczka) GL01    
21 Mała Wisła do ujścia Przemszy GL02 31 767 21 639
22 Przemsza GL03 258 305 254 543
23 Górna Odra (Odra po Koźle) GL04 35 696 35 562
24 Kłodnica GL05 49 481 49 038
25 Wisła od Przemszy do Skawy K01 8 185 6 466
26 Czarna Orawa K02    
 27  Wisła od Skawy do Dunajca K03 3 311 3 186
28 Dunajec  K04    
29 Wisła od Dunajca do Wisłoki K05 33 725 33 725
30 Wisłoka K06    
 31  Wisła od Wisłoki do Sanu K07(R)    
32 Wisła od Wisłoki do Sanu K07(K) 6 205 6 205
33 San K08    
34 Strwiąż i Mszaniec do granicy państwa K09    
35 Wisła od Sanu do Sanny K10    
36 Górna Warta P01    
37 Liswarta (bez Kocinki) P02    
38 Warta od Liswarty do Widawki P03 4 669 4 669
39 Widawka P04 185 999 185 999
40 Warta od Widawki do Neru  P05     
41 Ner P06    
42 Warta od Neru do Prosny P07 76 668 76 668
43 Prosna P08    
44 Warta od Prosny do Kan. Mosińskiego P09    
45 Poznańska Zlewnia Warty P10    
46 Wełna P11    
47 Warta od Obrzycka do Notec P12    
48 Obra P13    
49 Górna Noteć P14 25 367

25 367

50 Noteć Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej P15    
51 Gwda P16    
52 Drawa P17    
 53  Dolna Warta P18    
54 Uznam, Zalew Szczeciński S01    
 55  Międzyodrze S02    
 56  Wolin (bez części zachodniej) S03    
 57  Gowienica S04    
58 Lewobrzeżna Dolna Odra (Gunica - Ucker) S05    
59 Ina S06    
60 Płonia S07    
61 Rurzyca, Tywa S08    
62 Myśla, Kurzyca, Słubia S09    
63 Ilanka, Pliszka, Konotop S10    
64 Dziwna i Przymorze S11    
65 Rega i Przymorze S12    
66 Parsęta,  Radew,  Przymorze -  Resko S13    
67 Wieprza i Grabowa S15    
68 Obrzyca i Krzycki Rów W01    
69 Barycz W02    
70 Widawa i Stobrawa (GL) W03 (GL)    
71 Widawa i Stobrawa (WR) W03 (WR)    
72 Mała Panew W04                                 7 104   7 104
73 Nysa Łużycka (prawa) W05    
74 Bóbr W06 25 585 20 344
75 Kaczawa W07     
76 Bystrzyca - Ślęża W08    
77 Nysa Kłodzka W09    
78 Osobłoga i Stradunia W10    
 79  Przyodrze (GL) W11 (GL) 26 638 23 928
80 Przyodrze (WR) W11 (WR)    
81 Łaba W12    
82 Morawa W13    
83  Wisła (P) od ujścia Sanny do ujścia Wieprza

Z01

   
84 Wisła (L) od ujścia Sanny do ujścia Kamiennej włącznie Z02    
85 Wisła (L) od ujścia Kamiennej do ujścia Radomki wyłacznie Z03    
86 Radomka Z04    
87 Wieprz Z05 13 079 13 079
88 Wisła (P) od Wieprza do Wilgi włącznie Z06    
89 Pilica Z07    
90 Wisła (P) od Wilgi do Kanału Żerańskiego Z08a    
91 Zbiornik Zegrzyński, Narew poniżej Dębe bez Wkry Z08b    
92 Wisła (L) od Pilicy do Bzury Z09    
93 Narew od granicy państwa do Biebrzy Z10    
94 Biebrza Z11    
95 Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy Z12    
96 Wielkie Jeziora Mazurskie i zlewnia Pisy Z13    
97 Bug graniczny (L) z Leśną i Pulwą Z14    
98 Bug od granicy do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego Z15    
99 Wkra Z16    
100 Wisła (P) od Narwi do Korabnika poniżej Włocławka Z17    
101 Bzura Z18    
102 Wisła (L) od Bzury do Korabnika poniżej Włocławka Z19    
103 Łyna Z20    
104 Pregoła bez Łyny Z21    
105 Bezleda, Stradyk Z22    
106 Niemen (w granicach Polski) Z23    
107 Banówka Z24    

*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego. Pola zostały zaznaczone na niebiesko z uwagi na usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

spreadsheet Województwa odwodnienia 2021 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2021 (80 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2021 (16 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2021 (92 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2021 (10 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2021 (81 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2020 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2020 (80 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2020 (16 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2020 (91 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2020 (10 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2020 (81 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2019 (188 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2019 (11 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2019 (225 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2019 (16 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2019 (81 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2019 (11 KB)

Dokumenty

Sprawozdanie odwodn 2021 Popularny

229 pobrań

Pobierz (xlsx, 21 KB)

Sprawozdanie-odwodn-2021.xlsx