Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Rocznik Hydrogeologiczny PSH

Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.

Roczniki hydrogeologiczne opracowywane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017, poz. 1566).

W latach 1994–2000 wyniki obserwacji i badań, prowadzonych w punktach badawczych ówczesnej sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych, były przedstawiane w wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny Rocznikach Hydrogeologicznych. Obejmowały one kolejne lata  hydrologiczne 1991–1999 (9 numerów). Początkowo roczniki (1991–1993) zawierały tylko wyniki  obserwacji prowadzonych w punktach badawczych stacji hydrogeologicznych I rzędu. Kolejne numery zawierały także wyniki obserwacji prowadzonych w punktach badawczych stacji hydrogeologicznych II rzędu.

Aktualna formuła Rocznika Hydrogeologicznego jest odmienna i wynika przede wszystkim ze sformułowanych w ustawie Prawo wodne zadań państwowej służby hydrogeologicznej oraz opracowanych  odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych. Zakres przedstawianych obecnie wyników jest szerszy.

Rocznik, oprócz kwartalnych biuletynów informacyjnych i komunikatów, jest jedną z form publikacji; zawiera zebrane i przetworzone dane, pozyskane w wyniku prowadzenia obserwacji w punktach badawczych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Najnowszy rocznik hydrogeologiczny zawiera:

 • informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych,
 • metodyce interpretacji wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych,
 • skrócona charakterystyka punktów badawczych,
 • zestawienia tabelaryczne:
  • miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne stany główne wód podziemnych: NG, SG, WG, odrębnie dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym oraz analogiczne charakterystyki wydajności źródeł: NQ, SQ, WQ;
  • odchylenia stanu średniego miesięcznego od stanu średniego miesięcznego ΔGM oraz analogiczne odchylenia stanu średniego kwartalnego (ΔGK), półrocznych (ΔGZ , ΔGL) i rocznego (ΔGR), odrębnie dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym oraz wydajności źródeł (ΔQM, ΔQK, ΔQZ, ΔQL, ΔQR);
  • wskaźniki miesięcznych zmian retencji RG(M) oraz analogiczne wskaźniki zmian retencji: kwartalnych (RG(K) ), półrocznych (RG(Z), RG(L)) i rocznych (RG(R)) dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym;
  • wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną kn, tylko dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym;
  • wybrane parametry z wielolecia 1991–2015 (NGW(1991–2015), NQW(1991–2015), SGW(1991–2015), SQW(1991–2015), WGW(1991–2015), WQW(1991–2015)) oraz zmiana stanu średniego (lub wydajności) względem roku poprzedniego (ZSG(2018, 2017), ZSQ(2018, 2017));
  • charakterystyka wybranych parametrów jakości wody, zawierająca zestawienie podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych, stężenia makroskładników, mikroskładników i elementów biogennych oraz typ chemiczny, klasę jakości i ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wymieniono elementy niespełniające wymagań).

 

Dokumenty

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2021 Popularny

819 pobrań

Pobierz (pdf, 8.34 MB)

rocznik-psh-2021.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2020 Popularny

2678 pobrań

Pobierz (pdf, 11.12 MB)

rocznik-psh-2020.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2019 Popularny

2834 pobrań

Pobierz (pdf, 5.29 MB)

rocznik-psh-2019.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2018 Popularny

3110 pobrań

Pobierz (pdf, 4.87 MB)

rocznik-psh-2018.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2017 Popularny

3590 pobrań

Pobierz (pdf, 6.11 MB)

rocznik-psh-2017.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2016 Popularny

3086 pobrań

Pobierz (pdf, 2.47 MB)

rocznik-psh-2016.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2015 Popularny

1877 pobrań

Pobierz (pdf, 2.36 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2015.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2014 Popularny

2063 pobrań

Pobierz (pdf, 2.18 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2014.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2013 Popularny

1608 pobrań

Pobierz (pdf, 1.75 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2013.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2012 Popularny

1820 pobrań

Pobierz (pdf, 2.86 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2012.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2011 Popularny

1561 pobrań

Pobierz (pdf, 2.05 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2011.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2010 Popularny

1783 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2010.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2009 Popularny

1176 pobrań

Pobierz (pdf, 3.21 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2009.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2008 Popularny

1893 pobrań

Pobierz (pdf, 1.60 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2008.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2007 Popularny

1254 pobrań

Pobierz (pdf, 2.49 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2007.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2006 Popularny

1489 pobrań

Pobierz (pdf, 11.54 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2006.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2005 Popularny

1302 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2005.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2004 Popularny

1402 pobrań

Pobierz (pdf, 1.92 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2004.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2003 Popularny

1576 pobrań

Pobierz (pdf, 1.88 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2003.pdf