Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Rocznik Hydrogeologiczny PSH

Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.

Roczniki hydrogeologiczne opracowywane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017, poz. 1566).

W latach 1994–2000 wyniki obserwacji i badań, prowadzonych w punktach badawczych ówczesnej sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych, były przedstawiane w wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny Rocznikach Hydrogeologicznych. Obejmowały one kolejne lata  hydrologiczne 1991–1999 (9 numerów). Początkowo roczniki (1991–1993) zawierały tylko wyniki  obserwacji prowadzonych w punktach badawczych stacji hydrogeologicznych I rzędu. Kolejne numery zawierały także wyniki obserwacji prowadzonych w punktach badawczych stacji hydrogeologicznych II rzędu.

Aktualna formuła Rocznika Hydrogeologicznego jest odmienna i wynika przede wszystkim ze sformułowanych w ustawie Prawo wodne zadań państwowej służby hydrogeologicznej oraz opracowanych  odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych. Zakres przedstawianych obecnie wyników jest szerszy.

Rocznik, oprócz kwartalnych biuletynów informacyjnych i komunikatów, jest jedną z form publikacji; zawiera zebrane i przetworzone dane, pozyskane w wyniku prowadzenia obserwacji w punktach badawczych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Najnowszy rocznik hydrogeologiczny zawiera:

 • informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych,
 • metodyce interpretacji wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych,
 • skrócona charakterystyka punktów badawczych,
 • zestawienia tabelaryczne:
  • miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne stany główne wód podziemnych: NG, SG, WG, odrębnie dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym oraz analogiczne charakterystyki wydajności źródeł: NQ, SQ, WQ;
  • odchylenia stanu średniego miesięcznego od stanu średniego miesięcznego ΔGM oraz analogiczne odchylenia stanu średniego kwartalnego (ΔGK), półrocznych (ΔGZ , ΔGL) i rocznego (ΔGR), odrębnie dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym oraz wydajności źródeł (ΔQM, ΔQK, ΔQZ, ΔQL, ΔQR);
  • wskaźniki miesięcznych zmian retencji RG(M) oraz analogiczne wskaźniki zmian retencji: kwartalnych (RG(K) ), półrocznych (RG(Z), RG(L)) i rocznych (RG(R)) dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym;
  • wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną kn, tylko dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym;
  • wybrane parametry z wielolecia 1991–2015 (NGW(1991–2015), NQW(1991–2015), SGW(1991–2015), SQW(1991–2015), WGW(1991–2015), WQW(1991–2015)) oraz zmiana stanu średniego (lub wydajności) względem roku poprzedniego (ZSG(2018, 2017), ZSQ(2018, 2017));
  • charakterystyka wybranych parametrów jakości wody, zawierająca zestawienie podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych, stężenia makroskładników, mikroskładników i elementów biogennych oraz typ chemiczny, klasę jakości i ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wymieniono elementy niespełniające wymagań).

 

Dokumenty

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2022 Popularny

1022 pobrań

Pobierz (pdf, 14.40 MB)

Rocznik Hydrogeologiczny PSH 2022.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2021 Popularny

1948 pobrań

Pobierz (pdf, 8.34 MB)

rocznik-psh-2021.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2020 Popularny

3253 pobrań

Pobierz (pdf, 11.12 MB)

rocznik-psh-2020.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2019 Popularny

3389 pobrań

Pobierz (pdf, 5.29 MB)

rocznik-psh-2019.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2018 Popularny

3653 pobrań

Pobierz (pdf, 4.87 MB)

rocznik-psh-2018.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2017 Popularny

4003 pobrań

Pobierz (pdf, 6.11 MB)

rocznik-psh-2017.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2016 Popularny

3463 pobrań

Pobierz (pdf, 2.47 MB)

rocznik-psh-2016.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2015 Popularny

2198 pobrań

Pobierz (pdf, 2.36 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2015.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2014 Popularny

2399 pobrań

Pobierz (pdf, 2.18 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2014.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2013 Popularny

1951 pobrań

Pobierz (pdf, 1.75 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2013.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2012 Popularny

2140 pobrań

Pobierz (pdf, 2.86 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2012.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2011 Popularny

1894 pobrań

Pobierz (pdf, 2.05 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2011.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2010 Popularny

2087 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2010.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2009 Popularny

1421 pobrań

Pobierz (pdf, 3.21 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2009.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2008 Popularny

2135 pobrań

Pobierz (pdf, 1.60 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2008.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2007 Popularny

1486 pobrań

Pobierz (pdf, 2.49 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2007.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2006 Popularny

1868 pobrań

Pobierz (pdf, 11.54 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2006.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2005 Popularny

1566 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2005.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2004 Popularny

1638 pobrań

Pobierz (pdf, 1.92 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2004.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2003 Popularny

1897 pobrań

Pobierz (pdf, 1.88 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2003.pdf