Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Rocznik Hydrogeologiczny PSH

Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.

Roczniki hydrogeologiczne opracowywane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017, poz. 1566).

Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.

Sposób przekazywania Roczników hydrogeologicznych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158, poz. 1114, z późn. zm.).

W obecnej formule Rocznik hydrogeologiczny ukazuje się od 2003 roku i jest kontynuacją wydawanego w latach 1996–2000 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Rocznika hydrogeologicznego. Ukazały się wtedy tomy zawierające informacje o obserwacjach wód podziemnych w latach hydrologicznych 1994–1999.

Rocznik hydrogeologiczny zawiera:

 • informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych,
 • metodyce interpretacji wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych,
 • zestawienie informacji o punktach badawczych,
 • tabele z wynikami obliczeń w układzie roku hydrologicznego 2015:
  • minimalne, średnie i maksymalne stany wód podziemnych i wydajności źródeł (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
  • odchylenia średnich stanów wód podziemnych i wydajności źródeł od analogicznych stanów i wydajności z wielolecia 1991-2005 (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
  • wybrane parametry w wieloleciu 1991-2005 oraz zmiana stanu średniego i średnich wydajności względem roku poprzedniego,
  • wskaźniki zmian retencji wód podziemnych (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
  • wskaźniki zagrożenia suszą gruntową (miesięczne),
 • wyniki analiz chemicznych z punktów badawczych monitoringu ilościowego i chemicznego, analizę wyników obliczeń w regionach hydrogeologicznych (regiony wg Paczyńskiego i Sadurskiego red., 2007) i ocenę aktualnej sytuacji hydrogeologicznej (charakterystykę zmienności stanu zwierciadła wód podziemnych oraz składu chemicznego i jakości wód podziemnych).

Dokumenty

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2017 Popularny

1489 pobrań

Pobierz (pdf, 6.11 MB)

rocznik-psh-2017.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2016 Popularny

1410 pobrań

Pobierz (pdf, 2.47 MB)

rocznik-psh-2016.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2015 Popularny

613 pobrań

Pobierz (pdf, 2.36 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2015.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2014 Popularny

751 pobrań

Pobierz (pdf, 2.18 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2014.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2013 Popularny

488 pobrań

Pobierz (pdf, 1.75 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2013.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2012 Popularny

590 pobrań

Pobierz (pdf, 2.86 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2012.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2011 Popularny

614 pobrań

Pobierz (pdf, 2.05 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2011.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2010 Popularny

689 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2010.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2009 Popularny

422 pobrań

Pobierz (pdf, 3.21 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2009.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2008 Popularny

535 pobrań

Pobierz (pdf, 1.60 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2008.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2007 Popularny

408 pobrań

Pobierz (pdf, 2.49 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2007.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2006 Popularny

425 pobrań

Pobierz (pdf, 11.54 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2006.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2005 Popularny

478 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2005.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2004 Popularny

579 pobrań

Pobierz (pdf, 1.92 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2004.pdf

Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2003 Popularny

589 pobrań

Pobierz (pdf, 1.88 MB)

rocznik-hydrogeologiczny-2003.pdf