Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 2268) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.


Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158 poz. 1114, z późn. zm.).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie przedstawia ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

 

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(16) maj - lipiec 2007 Popularny

765 pobrań

Pobierz (pdf, 2.94 MB)

biuletyn-5-16.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(15) luty - kwiecień 2007 Popularny

652 pobrań

Pobierz (pdf, 1.88 MB)

biuletyn-5-15.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 5(14) listopad 2006 - styczeń 2007 Popularny

683 pobrań

Pobierz (pdf, 1.92 MB)

biuletyn-5-14.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(12) maj - lipiec 2006 Popularny

704 pobrań

Pobierz (pdf, 7.85 MB)

biuletyn-4-12.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(11) luty - kwiecień 2006 Popularny

599 pobrań

Pobierz (pdf, 791 KB)

biuletyn-4-11.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 4(10) listopad 2005 - styczeń 2006 Popularny

640 pobrań

Pobierz (pdf, 2.58 MB)

biuletyn-4-10.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(9) sierpień - październik 2005 Popularny

719 pobrań

Pobierz (pdf, 15.35 MB)

biuletyn-3-9.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(8) maj - lipiec 2005 Popularny

620 pobrań

Pobierz (pdf, 1.16 MB)

biuletyn-3-8.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(7) luty - kwiecień 2005 Popularny

633 pobrań

Pobierz (pdf, 1.44 MB)

biuletyn-3-7.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(6) listopad 2004 - styczeń 2005 Popularny

634 pobrań

Pobierz (pdf, 1.63 MB)

biuletyn-3-6.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(5) sierpień - październik 2004 Popularny

660 pobrań

Pobierz (pdf, 1.83 MB)

biuletyn-2-5.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(4) maj - lipiec 2004 Popularny

658 pobrań

Pobierz (pdf, 2.08 MB)

biuletyn-2-4.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(3) luty - kwiecień 2004 Popularny

694 pobrań

Pobierz (pdf, 893 KB)

biuletyn-2-3.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(2) listopad 2003 - styczeń 2004 Popularny

685 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

biuletyn-2-2.pdf