Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego.

Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 2268) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.


Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. Nr 158 poz. 1114, z późn. zm.).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie przedstawia ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

 

Dokumenty

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(9) sierpień - październik 2005 Popularny

411 pobrań

Pobierz (pdf, 15.35 MB)

biuletyn-3-9.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(8) maj - lipiec 2005 Popularny

389 pobrań

Pobierz (pdf, 1.16 MB)

biuletyn-3-8.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(7) luty - kwiecień 2005 Popularny

401 pobrań

Pobierz (pdf, 1.44 MB)

biuletyn-3-7.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 3(6) listopad 2004 - styczeń 2005 Popularny

393 pobrań

Pobierz (pdf, 1.63 MB)

biuletyn-3-6.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(5) sierpień - październik 2004 Popularny

421 pobrań

Pobierz (pdf, 1.83 MB)

biuletyn-2-5.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(4) maj - lipiec 2004 Popularny

427 pobrań

Pobierz (pdf, 2.08 MB)

biuletyn-2-4.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(3) luty - kwiecień 2004 Popularny

473 pobrań

Pobierz (pdf, 893 KB)

biuletyn-2-3.pdf

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 2(2) listopad 2003 - styczeń 2004 Popularny

409 pobrań

Pobierz (pdf, 1.99 MB)

biuletyn-2-2.pdf