Baza danych Monitoring Wód Podziemnych

Główne zadania bazy Monitoring Wód Podziemnych to gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących sieci i punktów badawczych monitoringu, pomiarów zwierciadła, wyników analiz chemicznych oraz wspomaganie oceny stanu wód podziemnych w zakresie ich ilości i jakości. Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych:

  • SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych, baza danych pochodzących z sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Sieć pomiarowa istnieje od 1972 r., pomiary w niektórych punktach badawczych prowadzone są od 1965 r. W bazie gromadzone były podstawowe informacje o punktach obserwacyjnych oraz wyniki obserwacji wahań zwierciadła wody (pomiary głębokości zwierciadła lub wydajności źródła w każdy poniedziałek o godz. 7.00) oraz analiz fizykochemicznych (dla wybranych punktów badawczych – raz w roku).
  • MONBADA – MONitoringowa BAza DAnych, baza monitoringu jakości wód podziemnych systemu Państwowego Monitoringu Środowiska utworzona została w 1991 r. Na podstawie gromadzonych wyników oznaczeń składu chemicznego oraz oceny stanu jakościowego wód podziemnych powstawały corocznie raporty stanu jakości wód podziemnych w Polsce. Wyniki badań były publikowane w latach 1994-2003 przez PIOŚ/GIOŚ w serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska, a także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Baza Monitoring Wód Podziemnych łączy w sobie zarówno zasoby, jak i funkcjonalność obydwu istniejących wcześniej baz.

Aktualnie pomiary wahań zwierciadła wód podziemnych wykonywane są o godzinie 6.00 UTC w stacjach hydrogeologicznych I rzędu codziennie, a w stacjach hydrogeologicznych II rzędu raz w tygodniu – w poniedziałek.

Monitoring stanu chemicznego realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1178) w cyklach jeden lub dwa razy do roku.

Baza Monitoring Wód Podziemnych jest nieodłącznym elementem całego systemu monitoringu. Pozwala na zarządzanie siecią i punktami badawczymi oraz przebiegiem monitoringu. Dzięki temu ułatwione są kontrola oraz zapewnianie wysokiej jakości pomiarów i oznaczeń. Jest to baza kompletna, gdyż zawiera pełen zestaw danych o:

  • punkcie badawczym;
  • jego otoczeniu;
  • parametrach badanego systemu wodonośnego.

Współpraca z innymi bazami państwowej służby hydrogeologicznej, zwielokrotnia te możliwości. Wyniki interpretacji mogą być przedstawiane w postaci cyfrowej (w dowolnie kształtowanych zestawieniach tabelarycznych), graficznej – wykresy, diagramy, histogramy itp. oraz w postaci map.

Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystywane są do przedstawienia wyników monitoringu w formie wysoce zsyntetyzowanej i wykorzystywane do opracowywania i upubliczniania:

  • komunikatów o sytuacji hydrogeologicznej i prognoz jej rozwoju,
  • ostrzeżeń o zagrożeniach suszą lub podtopieniami,
  • ocen stanu wód w obrębie obszarów zasilania systemów wodonośnych,
  • poboru wód.

Od 2000 r. coroczne wyniki analiz wraz z ocenami jakości wód podziemnych bezpośrednio po zakończeniu badań przekazywane są do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Produktem powszechnie dostępnym jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych. Możliwe jest udostępnianie wyselekcjonowanych danych z monitoringu w postaci źródłowej oraz przetworzonej.

Udostępnianie danych

Przejdź do treści artykułu: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Przeglądanie danych hydrogeologicznych

logo spd psh 100

baner geolog Aplikacja mobilna - geolog.pgi.gov.pl

baner portal geologia Portal mapowy - geologia.pgi.gov.pl

Kontakt

Program odpowiedzialny za prowadzenie Bazy w PIG-PIB/PSH: Program Hydrogeologia i Środowisko
Kierownik tematu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.