Ustalone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych

Zespół przygotowuje  zestawienia dotyczące stanu  zasobów eksploatacyjnych  wód podziemnych kraju.