METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW OCHRONNYCH GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB PLANOWANIA I GOSPODAROWANIA WODAMI W OBSZARACH DORZECZY

Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych gzwp

Autorzy: Piotr HERBICH, Jacek KAPUŚCIŃSKI, Krzysztof NOWICKI, Jan PRAŻAK, Lesław SKRZYPCZAK

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa  2009

 

 

 

 

Ujednolicona metodyka realizacji prac i badań hydrogeologicznych umożliwi wykorzystanie ich wyników w procedurze ustanawiania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), a także opracowywanie i wdrożenie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej programów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód (w zgodzie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW)). Wyznaczanie granic obszarów ochronnych GZWP oparto na uwarunkowaniach hydrodynamicznych, a ich uszczegółowienie na analizie sposobu użytkowania oraz obecnego i planowanego zagospodarowania terenu. Podsumowaniem prac i badań dokumentacyjnych jest mapa projektowanego obszaru ochronnego GZWP wraz z tekstem objaśniającym. Ważnym elementem jest baza danych systemu GIS, która umożliwia wykorzystanie sporządzonych dla GZWP warstw informacyjnych w dowolnych innych opracowaniach.

 

pdf  Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych wód podziemnych (PEŁEN TEKST) (2.37 MB)