LABORATORIUM CHEMICZNE

kadr analityka

Laboratorium Chemiczne PIG-PIB jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

 

pdf Zakres akredytacji AB 283 (345 KB) obejmuje:

 

BADANIA CHEMICZNE

  • wody i ścieków
  • gleb, gruntów, osadów i skał
  • obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań produktów rolnych

 

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH

  • wody i ścieków
  • gleb, gruntów, osadów i skał