LABORATORIUM CHEMICZNE

grafika ilustracyjna


Laboratorium Chemiczne PIG-PIB jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

  pdf Zakres akredytacji AB 283 (631 KB) obejmuje:

BADANIA CHEMICZNE

  • wody 
  • gleb, gruntów, osadów i skał
  • obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań produktów rolnych

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH

  • wody
  • gleb, gruntów, osadów i skał