UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZGROMADZONYCH
W BAZACH DANYCH
PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

Szczegółowe informacje o bazach danych hydrogeologicznych »
 

W celu uzyskania informacji wymagających wyszukania i przygotowania danych należy wypełnić i złożyć wniosek o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną.

 

pdf Zasady dostępu do informacji hydrogeologicznej zbieranej i przetwarzanej przez państwową służbę hydrogeologiczną (227 KB)

 

Formularze wniosków o udostępnienie informacji hydrogeologicznej zbieranej i przetwarzanej przez państwową służbę hydrogeologiczną:

 1. document Załącznik nr 1 - Monitoring Wód Podziemnych (MWP)
  (33 KB)
 2. document Załącznik nr 2 - Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH) - Bank Hydro
  (31 KB)
 3. document Załącznik nr 3 - Baza danych poboru rejestrowanego wód podziemnych z ujęć (POBORY)
  (30 KB)
 4. document Załącznik nr 4 - Baza danych Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
  (29 KB)
 5. document Załącznik nr 5 - Baza danych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych (ZASOBY)
  (29 KB)
 6. document Załącznik nr 6 - Baza danych Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (MHP)
  (29 KB)
 7. document Załącznik nr 7 - Baza obszarów zagrożonych podtopieniami (Podtopienia)
  (28 KB)
 8. document Załącznik nr 8 - Baza danych jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)
  (29 KB)
 9. document Załącznik nr 9 - Informacje z innych baz danych lub opracowań realizowanych przez państwową służbę hydrogeologiczną
  (30 KB)
 10. pdf Załączniki nr-y od 1 do 9 w formacie pdf
  (1.74 MB)

OPŁATY

Za wyszukanie i przygotowanie danych pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 

document Cennik opłat za wyszukanie i przygotowanie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną » (226 KB)

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski można składać w wersji papierowej lub cyfrowej.

Poprawnie wypełniony wniosek o udostępnienie danych z baz PSH w wersji cyfrowej uwierzytelniony poprzez profil zaufany należy przesłać na:

Skrzynkę podawczą ePUAP na adres: skrytka/PIG-PIB/SkrytkaESP

W zamieszczonym pod tym adresem formularzu należy wybrać jako adresata Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz dołączyć formularz wniosku jako załącznik.

Poprawnie wypełniony oryginał wniosku o udostępnienie danych z baz PSH w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
z dopiskiem: Zespół ds. Obsługi Wniosków

UDOSTĘPNIANIE ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI  HYDROGEOLOGICZNYCH 

Archiwalne dokumentacje hydrogeologiczne gromadzi i udostępnia Narodowe Archiwum Geologiczne. Materiały archiwum są udostępniane na wniosek o wgląd lub udostępnienie.

Sygnatury dokumentów można odnaleźć w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
- w podsystemie Dokumenty »

Więcej informacji dotyczących gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej znajdują się na stronie Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej »

ZAMAWIANIE ARKUSZY MAP I WYDAWNICTW PIG-PIB »