GOSPODAROWANIE ODPADAMI

grafika ilustracyjna


Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prac badawczo – naukowych, ekspertyz, opracowań metodycznych i działań praktycznych skupiających się wokół problematyki gospodarowania odpadami. Doświadczenie PIG-PIB poparte jest wykonaniem m.in.:

 • dokumentów strategicznych w zakresie planowania gospodarki odpadami na poziomie administracji rządowej i samorządowej,
 • dokumentów dotyczących analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie gminy,
 • metodyki do oceny oddziaływania na środowisko obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • inwentaryzacji zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko,
 • poradników dla przedsiębiorców w zakresie praw i obowiązków wynikających z uregulowań prawnych ochrony środowiska,
 • opinii, ekspertyz i dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami.

OFERTA 

 • Opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie planowania gospodarki odpadami, a także prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych
 • Opracowanie podstawowych charakterystyk odpadów wydobywczych, w tym również w aspekcie wymogów prawnych dotyczących ich deponowania
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie możliwości zastosowania odpadów do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych
 • Opracowanie ekspertyz w zakresie wpływu odpadów wydobywczych na środowisko
 • Opiniowanie dokumentów, ekspertyz, prac związanych z gospodarowaniem odpadami
 • Konsultacje w zakresie gospodarki odpadami obejmujące szerokie spektrum zagadnień związanych m.in. z aspektami prawnymi, zasadami postępowania z odpadami czy obowiązkami posiadacza odpadów

Zakres usług jest określany indywidualnie według potrzeb Zamawiającego.

KONTAKT

dr Olimpia Kozłowska
Kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej
tel.  22 459 2473
tel. kom. 501 256 796
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.