ROZPOZNAWANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

alt

OFERTA

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

  • Terenowe pomiary parametrów wskaźnikowych, takich jak: pH, przewodność elektryczna właściwa, stężenie rozpuszczonego tlenu, potencjał utleniająco-redukcyjny, barwa, mętność, zasadowość
  • Analizy stężeń rozpuszczonych składników nieorganicznych anionowych, kationowych i obojętnych w atestowanym laboratorium chemicznym
  • Analizy zawartości składników organicznych, takich jak: ogólny węgiel organiczny, węglowodory lotne z grupy BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, fenole, wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz odniesieniem ich do istniejących przepisów
  • Określanie stopnia zagrożenia wód, w tym głównych użytkowych poziomów wodonośnych
  • Ocena wpływu klęsk żywiołowych (np. powodzi) na jakość wód podziemnych


GLEBY I GRUNTY (NATURALNE I ANTROPOGENICZNE)

  • Badania właściwości fizycznych i składu chemicznego gleb i podglebia wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz odniesieniem ich do obowiązujących przepisów
  • Ocena przydatności gruntów pod inwestycje budowlane
  • Projektowanie i nadzór prac rekultywacyjnych na obszarach zanieczyszczonych


OSADY ZBIORNIKÓW WODNYCH

  • Badania składu chemicznego osadów zbiorników wodnych wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz ich odniesieniem do obowiązujących przepisów


KONTAKT

 

Warszawa

dr Monika Konieczyńska
Zakład Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej
tel. 22 45 92 298
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Wojciech Wołkowicz
Program Hydrogeologia i Środowisko
tel. 22 45 92 243
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków

dr hab. Barbara Radwanek-Bąk, prof. nadzw. PIG-PIB
Oddział Karpacki
tel. 12 29 01 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sosnowiec

dr Lidia Razowska-Jaworek
Oddział Górnośląski
tel. 32 296 48 26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczecin

mgr Aneta Bącik
Oddział Pomorski
tel. 91 43 23 441
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wrocław

dr Maciej Kłonowski
Zakład Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej
tel. 71 337 20 91 w. 120
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.