ROZPOZNAWANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

grafika ilustracyjna

OFERTA

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

  • Terenowe pomiary parametrów wskaźnikowych, takich jak: pH, przewodność elektryczna właściwa, stężenie rozpuszczonego tlenu, potencjał utleniająco-redukcyjny, barwa, mętność, zasadowość
  • Analizy stężeń rozpuszczonych składników nieorganicznych anionowych, kationowych i obojętnych w atestowanym laboratorium chemicznym
  • Analizy zawartości składników organicznych, takich jak: ogólny węgiel organiczny, węglowodory lotne z grupy BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, fenole, wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz odniesieniem ich do istniejących przepisów
  • Określanie stopnia zagrożenia wód, w tym głównych użytkowych poziomów wodonośnych
  • Ocena wpływu klęsk żywiołowych (np. powodzi) na jakość wód podziemnych

GLEBY I GRUNTY (NATURALNE I ANTROPOGENICZNE)

  • Badania właściwości fizycznych i składu chemicznego gleb i podglebia wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz odniesieniem ich do obowiązujących przepisów
  • Ocena przydatności gruntów pod inwestycje budowlane
  • Projektowanie i nadzór prac rekultywacyjnych na obszarach zanieczyszczonych

OSADY ZBIORNIKÓW WODNYCH

  • Badania składu chemicznego osadów zbiorników wodnych wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz ich odniesieniem do obowiązujących przepisów

KONTAKT

dr Olimpia Kozłowska
Kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej
tel.  22 459 2473
tel. kom. 501 256 796
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Anna Kuczyńska
p.o. Kierownika Zakładu Monitoringu Wód Podziemnych 
tel. kom. 785 500 402
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.