Realizowane projekty międzynarodowe

E-SHAPE
Realizatorzy: 
54 jednostki z Europy i Azji
Okres realizacji: 01.05.2019-30.04.2023
Kierownik projektu w PIG-PIB: dr Maria Przyłucka
Strona www: e-shape.eu/

 

EMODNET-5 
Tytuł projektu: European Marine Observation and Data Network (EMODnet) - Lot 2 – Geology
Opis: Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich. Projekt finansowany przez Komisję Europejską za pośrednictwem Agencji wykonawczej ds. klimatu, infrastruktury i środowiska (CINEA)
Realizatorzy: 40 uczestników konsorcjum
Okres realizacji: 25.09.2021 r. - 24.09.2023 r.
Kierownik projektu w PIG-PIB: dr Wojciech Jegliński
Strona www: emodnet.ec.europa.eu/en

 

EU-WaterRes
Tytuł projektu: EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards
Opis: Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych. EEA, Norway Grants found for Regional Cooperation
Realizatorzy: Polska, Norwegia, Estonia, Ukraina, Łotwa
Okres realizacji: 01.09.2020 r. - 31.12.2023 r.
Kierownik projektu w PIG-PIB: dr hab. Tetyana Solovey, prof. Instytutu
Strona www: eu-waterres.eu

 

Geothermal-DHC Cost Action CA18219
Tytuł projektu: 
COST (The European Cooperation in Science and Technology)
Kierownik projektu w PIG-PIB: dr Monika Konieczyńska
Okres realizacji: 04.06.2019 -31.12.2023

 

PanAfGeo2
Tytuł projektu: Geoscientific knowledge and skills in African Geological Surveys
Opis: Wiedza i umiejętności za zakresu nauk geologicznych w Afrykańskich Służbach Geologicznych. Projekt realizowany w ramach kontraktu pomiędzy EuroGeoSurveys i Dyrektoriatem ds. Rozwoju i Współpracy Komisji Europejskiej
Realizatorzy: 12 służb geologicznych Europy
Okres realizacji: 22.06.2021 r. - 22.06.2024 r.
Kierownik projektu w PIG-PIB: dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. Instytutu
Strona www: www.eurogeosurveys.org/panafgeo-2-2

 

Rock Store
Realizatorzy: Polska, Norwegia, Szwecja
Okres realizacji: 2018 - 2022
Kierownik projektu w PIG-PIB: dr Maciej Kłonowski

 

SEMACRET - HORYZONT 2020
(HORIZON-CL4-2021-RESILENCE-01
Kierownik projektu w PIG-PIB: dr Olga Rosowiecka
Okres realizacji: od 01.06.2022