Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wzięli udział w kolejnej edycji European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU), która odbyła się w Wiedniu w dniach 8-13 kwietnia.

W dniach 18-21 kwietnia w Rytrze k. Nowego Sącza, pod patronatem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, odbył się 16. Meeting of the Central European Tectonic Groups (CETEG). Jego organizacja była w tym roku zadaniem Polaków.

Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dołączył do grona interesariuszy projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”, prowadzonego w ramach programu Interreg Europe. Wspólnie z międzynarodowym gronem ekspertów będziemy dyskutować o usprawnieniu polityki Komisji Europejskiej w zakresie surowców mineralnych.

W dniach 20-23 lutego 2018 r. odbyło się 4 spotkanie „Delivering Subsurface Models For Societal Challenges”, zorganizowane przez European 3D Geomodelling Community.

Polska podpisała kontrakt na rozpoznanie i poszukiwanie złóż polimetalicznych siarczków masywnych na dnie Atlantyku. Działka, którą mamy eksplorować znajduje się w środkowej części grzbietu śródoceanicznego i najprawdopodobniej jest bogata w szereg cennych metali. W program rozpoznania dna oceanicznego zaangażowany jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Polska i Kanada podpisały list intencyjny umożliwiający dalszą współpracę geologiczną między oboma państwami. Pozwoli on na zacieśnienie kontaktów z kanadyjską prowincją Alberta, bogatą w surowce mineralne.

Paleontolodzy z Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii zaprezentowali w Krakowie najnowsze wyniki badań w dziedzinie taksonomii, ewolucji, biostratygrafii, środowiska, paleogeografii i klimatu.

W ramach współpracy z Society of Exploration Geophysicists geolodzy z PIG-PIB i AGH nauczali międzynarodowe grono studentów, jak wykorzystać metody geofizyczne do rozpoznawania podziemnych struktur. Za poligon badawczy posłużyła XVI-wieczna twierdza Srebrna Góra na Dolnym Śląsku.

W dniu 12.09.2016 r. rozpoczęła się w Gdańsku międzynarodowa konferencja naukowa The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology – The Baltic 2016, zorganizowana przez Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Uczestniczą w niej naukowcy ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

Tysiące geologów, przedsiębiorców i naukowców przyjechało do RPA na 35. Międzynarodowy Kongres Geologiczny. Wśród nich są także pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego. Kongres odbywa się co 4 lata i jest najważniejszym wydarzeniem w świecie nauk o Ziemi.

Nowe porozumienie o współpracy między służbami, podpisane w czerwcu 2016 r., stało się impulsem do zintensyfikowania prac na rzecz wspólnych projektów. Geolodzy zgodnie postanowili, że najpierw skoncentrują swoje działania na zagadnieniach związanych z rozwojem geoturystyki na pograniczu obu państw.

Porozumienie potwierdza zainteresowanie obu stron współpracą aż w 9 obszarach priorytetowych, a także wymianą ekspertów i wspólnym udziałem w realizacji projektów unijnych i międzynarodowych.