Współpraca pomiędzy polską i czeską służbą geologiczną

30 marca 2021 roku odbyło się spotkanie w formie online Czeskiej Służby Geologicznej (Czech Geological Survey – CGS) oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) wykonującego zadania państwowej służby geologicznej w Polsce. CGS reprezentował dyrektor Zdenek Venera wraz z ekspertami. Ze strony PIG-PIB w spotkaniu uczestniczyli: zastępca dyrektora ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński, dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Karol Zawistowski wraz zespołem specjalistów oraz zastępca kierownika Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Marta Banasiewicz.

Spotkanie miało na celu odświeżenie współpracy, która odbywa się w ramach aktualnie obowiązującego Memorandum of Understanding. PIG-PIB oraz CGS wiąże wieloletnia współpraca transgraniczna prowadzona na bazie wspólnych projektów (np. Geostrada Sudecka, Masyw Śnieżnika: mapa geologiczno-turystyczna w skali 1:50 000, GECON czy GeoPLasma- CE), jak również współpraca w ramach członkostwa w stowarzyszeniu EuroGeoSurveys.

cgs small

Część prezentacji Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili prezentacje przedstawiające najnowsze osiągnięcia obu służb geologicznych, aktualnie prowadzone projekty oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia. W części merytorycznej specjaliści obu służb przedstawili po trzy prezentacje tematyczne. Ze strony PIG-PIB dotyczyły one: przeglądu projektów państwowej służby geologicznej w południowo-zachodniej Polsce, które mogą rzucić nowe światło na potencjał geotermalny regionu; najnowszych badań geodynamicznych regionu Sudetów oraz szczegółowej mapy geologicznej Sudetów. Prezentacje czeskich ekspertów skupiały się na badaniach w dziedzinie geoenergii, bezpiecznego składowania odpadów promieniotwórczych oraz na ocenie zasobów wód podziemnych.

Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i omówienie aktualnych trendów w działalności służb geologicznych. Ustalono kolejne spotkanie robocze mające na celu omówienie szczegółów wspólnej aplikacji do międzynarodowych programów finansowych (np. Interreg)

Tekst: Marta Banasiewicz