Spotkanie OneGeology Technical Implementation Group

28 czerwca 2019 r. w Tervuren (Belgia) odbyło się spotkanie grupy technicznej OneGeology - OneGeology Technical Implementation Group (TIG). Podczas spotkania Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentowały Urszula Stępień (kierownik Zespołu ds. międzynarodowej inicjatywy służb geologicznych OneGeology w PIG-PIB) oraz Katarzyna Jóźwik (zastępca kierownika Zespołu ds. międzynarodowej inicjatywy służb geologicznych OneGeology w PIG-PIB).

Podstawowym zadaniem grupy TIG jest opracowywanie, testowanie, dokumentowanie i wspieranie rozwiązań technicznych niezbędnych dla realizacji celów i misji Międzynarodowej Inicjatywy Służb Geologicznych OneGeology.

Przedmiotem spotkania był rozwój przeglądarki mapowej OneGeology i jej funkcjonalności. Dużą uwagę poświęcono międzynarodowym standardom wykorzystywanym do wymiany danych geologicznych i surowcowych, takim jak: Geoscience Markup Language (GeoSciML, rozwijany przez Open Geospatial Consortium) oraz EarthResource Markup Language (ERML, rozwijany przez Commission for the Management and Application of Geoscience Information).

Zaprezentowano roboczą wersję nowej odsłony Portalu OneGeology Global, która jest opracowywana przez Francuską Służbę Geologiczną (BRGM). Propozycje mające na celu uatrakcyjnienie Portalu obejmują m.in. prezentację danych geologicznych na globie. Jednak ze względu na ograniczenia aktualnie stosowanej technologii taki sposób wyświetlania danych prawdopodobnie nie zostanie wprowadzony w najbliższej przyszłości.

nowa odsłona Portalu OneGeology Global


Dyskutowano szereg innych aspektów technicznych dotyczących prezentacji danych kartograficznych on-line, takich jak: dobór oprogramowania serwerowego umożliwiającego zachowanie zgodności ze standardami i interoperacyjności danych i usług, sposób konfiguracji usług sieciowych oraz zdefiniowane style wyświetlania (Styled Layer Descriptors – SLD).

Spotkanie robocze przedstawicieli OneGeology Technical Implementation Group (TIG)

Spotkanie robocze przedstawicieli OneGeology Technical Implementation Group (TIG)

Ze względu na planowaną aktualizację wytycznych technicznych (OneGeology cookbooks) i dokumentacji rozważano zasadność wykonywania tłumaczeń dla użytkowników nieanglojęzycznych. Zwrócono też uwagę na konieczność wdrożenia w OneGeology protokołu https i odpowiedniego sposobu licencjonowania, dotyczącego zarówno kodów źródłowych oprogramowania, jak i dokumentacji.

Przedstawiciele OneGeology Technical Implementation Group (TIG)

Przedstawiciele OneGeology Technical Implementation Group (TIG)

Ciekawą kwestią jest propozycja wdrożenia w inicjatywie technologii Digital Twin, wysunięta przez komitet sterujący OneGeology. Koncepcja tzw. „bliźniaków cyfrowych” uznawana jest za rewolucyjny trend, który w najbliższej przyszłości będzie znacząco wpływał na rozwój transformacji cyfrowej na świecie. Technologia Digital Twin wykorzystywana jest m.in. w przemyśle i w medycynie. Na chwilę obecną jej zastosowanie w geologii pozostaje dyskusyjne ze względu na duży udział czynnika niepewności w procesach modelowania geologicznego.

Zobacz więcej >>

 

Tekst: Katarzyna Jóźwik, Urszula Stępień
Przedstawicielki zespołu
ds. międzynarodowej inicjatywy służb geologicznych OneGeology w PIG-PIB

logo projektu onegeology