Konferencja kończąca projekt GECON "Krajobraz wzajemnej współpracy"

Serdecznie zapraszamy na internetową Konferencję czesko-polskiego projektu GECON. Wydarzenie ma charakter otwarty dla wszystkich i jest darmowe.

Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2021 roku. Rozpoczęcie o godzinie 9:00.

Login i hasło

Zoom-Meeting beitreten

https://us02web.zoom.us/j/84690229886?pwd=eXp2OW1HOW9wYkRpaEhSdUZHbkVpQT09

Meeting-ID: 846 9022 9886

Kenncode: 565572

PROGRAM KONFERENCJI (.docx)

Więcej informacji o projekcie: www.geogecon.com/pl

Projekt „GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska dotyczącył problematyki zarządzania i ochrony dziedzictwa geologicznego. Projekt służył wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania geoparków występujących w polsko-czeskim obszarze transgranicznym.

W regionie polsko-czeskiego pogranicza geoparki funkcjonują w różnych strukturach organizacyjnych oraz na zróżnicowanych poziomach rozwoju. Wymusza to transfer fachowej wiedzy geologicznej i jej powszechnej popularyzacji oraz profesjonalizację działań w zakresie geoedukacji i geoturystyki. Dlatego głównym celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej w obrębie instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego w geoparkach położonych na pograniczu czesko-polskim.

Projekt GECON był realizowany przez kilku partnerów z Polski i Czech:

  • Geopark Ralsko o.p.s. (partner wiodący),
  • Česká geologická služba,
  • MAS Chrudimsko z.s.,
  • Muzeum Regionalne w Lubaniu,
  • Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie,
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski.

Do głównych działań projektu należały wizyty studyjne w geoparkach przedstawicieli partnerów projektu, warsztaty obejmujące wymianę doświadczeń w ramach konkretnych umiejętności oraz szkoły letnie, których celem była prezentacja doświadczeń w terenie i utworzenie bazy przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Jednym z efektów wymienionych wydarzeń było opracowanie materiałów metodologicznych i informacyjno-promocyjnych o sieci GECON.

gecon logo

logo cz pl eu barevne