Transgraniczne badania wód podziemnych PSH prowadzone wspólnie z Litewską Służbą Geologiczną

W dniach 05 - 09 sierpień 2019 r. przedstawiciele Programu Hydrogeologia i Środowisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB (mgr Tomasz Gidziński i mgr Jacek Otwinowski) oraz Litewskiej Służby Geologicznej - Lietuvos Geologijos Tarnyba (mgr Zdislav Zanevskij i mgr Augustinas Jankauskas) uczestniczyli we wspólnym opróbowaniu wybranych punktów obserwacyjnych wód podziemnych, zlokalizowanych w strefie przygranicznej Polski i Republiki Litewskiej.

Polsko - litewskie badania transgraniczne wód podziemnych stanowią istotny aspekt wieloletniej współpracy prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB wspólnie z Litewską Służbą Geologiczną (LGT) w zakresie badań hydrogeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód podziemnych rejonu pogranicza. Zakres wykonywanych corocznie badań obejmuje: pomiary poziomu zwierciadła wody podziemnej, wykonywane w wybranych punktach obserwacyjnych, terenowy pomiar parametrów fizycznych wody oraz pobór próbek wody podziemnej do laboratoryjnych analiz wskaźników fizykochemicznych.

Pobór próbki wody podziemnej do analizy laboratoryjnej z punktu nr 2270 monitoringu chemicznego w Poluńcach (nr II/1457/1 sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych). Zdislav Zanevskij i Augustinas Jankauskas z LGT oraz Jacek Otwinowski z PIG-PIB (fot. T. Gidziński)

Pobór próbki wody podziemnej do analizy laboratoryjnej z punktu nr 2270 monitoringu chemicznego w Poluńcach (nr II/1457/1 sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych). Zdislav Zanevskij i Augustinas Jankauskas z LGT oraz Jacek Otwinowski z PIG-PIB (fot. T. Gidziński)

Badania są realizowane w grupie wyznaczonych punktów monitoringowych, po polskiej oraz po litewskiej stronie granicy. Metodyka prowadzenia pompowań otworów obserwacyjnych oraz wykonywania pomiarów terenowych i poboru próbek wody podziemnej do analiz laboratoryjnych, stosowane przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną oraz Litewską Służbę Geologiczną są zbieżne.

W każdym z wyznaczonych do badań otworów obserwacyjnych wód podziemnych zostały pobrane dwa komplety próbek wody podziemnej, zgodnie z metodykami stosowanymi w badaniach w punktach obserwacyjnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz w sieci monitoringu wód podziemnych Litewskiej Służby Geologicznej. Próbki wód podziemnych pobrano z punktów obserwacyjnych, zlokalizowanych na przygranicznym terytorium Litwy nr: 25232, 36212 oraz 30932.

Część polsko-litewskich badań wód podziemnych prowadzono także na przygranicznym terytorium Polski, pobierając próbki wody do analiz laboratoryjnych z trzech piezometrów krajowej sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych PIG-PIB nr: II/1455/1 Poszeszupie-Folwark (nr 2271 monitoringu chemicznego MONBADA), II/1456/1 Budzisko (nr 2272 monitoringu chemicznego MONBADA) oraz II/1457/1 Poluńce (nr 2270 MONBADA monitoringu chemicznego MONBADA), w ramach badań monitoringu diagnostycznego w 2019 r. Analizy laboratoryjne pobranych próbek wody zostaną przeprowadzone niezależnie w Laboratorium Chemicznym PIG-PIB oraz w laboratorium Litewskiej Służby Geologicznej.

Polsko - litewskie badania transgraniczne wód podziemnych stanowią kontynuację współpracy Instytutu z Litewską Służbą Geologiczną i są jedynymi badaniami monitoringowymi w zakresie chemizmu wód podziemnych, prowadzonymi cyklicznie przez PSH ze współpracującą Instytucją z państwa sąsiadującego z Polską. Należą one do zakresu tematu Państwowej Służby Hydrogeologicznej pt.: „Monitoring wód podziemnych w strefach granicznych RP na potrzeby realizacji umów i współpracy międzynarodowej”.

Prowadzenie wspólnych i uzgodnionych badań hydrogeologicznych oraz wymiana wyników analiz hydrochemicznych stanowią również jeden z priorytetów współpracy, określonych w zakresie działalności Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej nr 3 do spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem, działającej przy Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Międzynarodowe badania przeprowadzone w sierpniu 2019 r. wykonano zgodnie z wytycznymi protokołu z 7-ej Narady Grupy Roboczej nr 3, która odbyła się 16 października 2018 r. w Augustowie.

Tekst i zdjęcie: Tomasz Gidziński