serbia-miniPodczas pierwszej sesji Polsko-Serbskiej Komisji Wspólnej ds. współpracy gospodarczej strona serbska wyraziła zainteresowanie wymianą doświadczeń między Instytutem Geologicznym Serbii a odpowiednią instytucją państwową RP. Państwowy Instytut Geologiczny od razu zgłosił gotowość do podjęcia współpracy.

luca demichelli-miniW dniach 24–26 września 2014 r. wybitni eksperci z 22 państw obradowali w Warszawie na temat nowych możliwości wykorzystania skał łupkowych. Zainteresowanie tymi skałami wciąż wzrasta. Badania są prowadzone nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale i w wielu innych regionach świata.

warsztaty-1minPaństwowy Instytut Geologiczny i Białoruski Instytut Geologiczny podjęły działania zmierzające do prowadzenia wspólnych badań monitoringowych transgranicznych wód podziemnych. Polem do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie stały się warsztaty zorganizowane w PIG w dniach 26-27 sierpnia 2014 r.

W dniach 26-27 listopada 2013 r. odbył się w Łodzi kongres POLANDAFRICA 2013 - pierwszy w Polsce kongres poświęcony polsko-afrykańskiej współpracy gospodarczej, zorganizowany z inicjatywy Polskiej Centralnej Izby Handlowej w Łodzi we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

chile2013Obszarami współpracy będą między innymi: geozagrożenia, surowce mineralne oraz badania podstawowe, w tym datowanie minerałów i skał.

 

 

 

 

panel-miniPrzedstawiciele europejskich służb geologicznych i Komisji Europejskiej rzucili nowe światło na rolę gazu z łupków w Europie.

geostrada-miniOsobom, które szukają sposobu na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, lubią aktywny wypoczynek, chcą poznawać ciekawe miejsca i chcą wiedzieć więcej, polecamy Geostradę Sudecką - najdłuższą w Polsce trasę geologiczno-turystyczno-edukacyjną po polskich i czeskich Sudetach.

logo elgipPracownicy instytutu wzięli udział w spotkaniu z sekretarzem ELGIP, platformy zrzeszającej największe europejskie instytucje naukowe w dziedzinie geotechniki, geologii inżynierskiej i inżynierii środowiska. Efekty rozmów są obiecujące...

TGT logo

 

 

 

Pierwsze seminarium informacyjne skierowane do interesariuszy projektu TransGeoTherm już za nami!

ecordlogo1aW pierwszym tygodniu czerwca w Gdańsku obradowali delegaci państw członkowskich ECORD – Europejskiego Konsorcjum ds. Wierceń Oceanicznych.

 

 

skalne miasto miniPodczas spotkania w Pradze przedstawiciele służb geologicznych obu krajów rozmawiali na temat utworzenia jednolitego systemu informacji o obiektach geoturystycznych.

tgt logo2Kolejne, czwarte już spotkanie robocze partnerów projektu TransGeoTherm odbyło się w dniach 15-19.04.2013 r. Jego przebieg różnił się od poprzednich spotkań włączeniem do programu prac terenowych przeprowadzonych po obu stronach granicy polsko-saksońskiego obszaru projektu. Spotkanie rozpoczęto od działań związanych z przygotowaniem seminarium projektowego „Geotermia dla pogranicza polsko-saksońskiego”, które odbędzie się 04.06.2013 w Zgorzelcu.

 

Uczestnicy spotkali się z pracownikami Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, w którym będzie miało miejsce seminarium, oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce, którego instalacja geotermalna będzie celem wizyty studyjnej. W godzinach popołudniowych zapoznano się z geologią regionu Zgorzelca – przeprowadzono m.in. wizję lokalną odsłonięć skał podłoża krystalicznego odsłaniających się w skarpie doliny Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu oraz w obrębie zrębu Działoszyna, jak również osadów niecki żytawskiej.

 

Kontynuacja spotkania miała miejsce już we Wrocławiu w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB. W trakcie obrad omówiono zagadnienia związane ze sprawozdaniami z realizacji projektu, publikacją strony internetowej jak również kodowaniem danych otworowych, przestrzennym (3D) modelowaniem geologicznym, zastosowaniem danych hydrogeologicznych w opracowaniu modelu i map geotermalnych. Podsumowano także prace nad profilem wzorcowym i przekrojami.

 

W ostatnim dniu spotkania partnerzy z saksońskiej służby geologicznej przeprowadzili prace terenowe, w trakcie których zapoznali się z odsłonięciami głównych skał podłoża w rejonie Goerlitz.

 

alt

Uczestnicy spotkania podczas prac terenowych w obrębie zrębu Działoszyna. Od lewej: dr Ottomar Krentz, Mario Bretschneider, dr Wiesław Kozdrój, dr Małgorzata Ziółkowska-Kozdrój, dr Pieter Riedel

 

alt

Uczestnicy spotkania przed siedzibą Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu. Górny rząd, od lewej: dr Ottomar Krentz, dr Janusz Badura, dr Małgorzata Ziółkowska-Kozdrój. Poniżej, od lewej: dr Pieter Riedel, Mario Bretschneider, dr Maciej Kłonowski, dr Wiesław Kozdrój, Silke Reinhardt

 

Strona projektu

Tekst i zdjęcia: dr Maciej Kłonowski

 

programmlogo      efrelogo plde