SEG FIELD CAMP 2016 - obóz naukowy dla poszukiwaczy skarbów

W ramach współpracy z Society of Exploration Geophysicists geolodzy z PIG-PIB i AGH nauczali międzynarodowe grono studentów, jak wykorzystać metody geofizyczne do rozpoznawania podziemnych struktur. Za poligon badawczy posłużyła XVI-wieczna twierdza Srebrna Góra na Dolnym Śląsku.

 

W dniach 19-24 września 2016 r. odbył się w Polsce międzynarodowy obóz naukowy SEG Field Camp 2016, zorganizowany przez studentów z Krakowa i Bukaresztu zrzeszonych w Society of Exploration Geophysicists (SEG).  Uczestnicy obozu mogli poznać metody badań geofizycznych i poszerzyć wiedzę z zakresu przetwarzania danych polowych. Oprócz studentów z Polski i Rumunii wzięli w nim udział także przedstawiciele Ukrainy, Chorwacji oraz Włoch. Zajęcia poprowadzili specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej, demonstrując przydatność płytkich metod geofizyki inżynierskiej do rozpoznawania budowy geologicznej i podziemnych struktur obiektów budowlanych, np. murów czy krypt.

 

Pierwsze trzy dni studenci spędzili na pomiarach terenowych u stóp wielkiej, XVI-wiecznej twierdzy w Srebrnej Górze oraz w pochodzącej z XIV wieku kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku, a także na interpretacji uzyskanych wyników. Przewodnim tematem zajęć było poszukiwanie ukrytych skarbów i rozpoznanie budowy geologicznej. Uczestnicy obozu mieli okazję nauczyć się obsługi sprzętu i analizy danych geofizycznych. Poznali także satelitarne metody pozyskiwania współrzędnych geodezyjnych dla ciągów geofizycznych.

 

Pracownicy z Państwowego Instytutu Geologicznego - Grzegorz Pacanowski, Arkadiusz Piechota i Przemysław Sobótka, zademonstrowali badania metodą elektrooporową (ERT) oraz konduktometryczną (EM).

 

pod twierdza

Pomiary metodą tomografii elektrooporowej (ERT)

 

fc3

Geodezyjny pomiar profilu ERT za pomocą sprzętu GNSS-RTN

 

Pomiary tomografii elektrooporowej umożliwiły m.in. prześledzenie przebiegu warstw skalnych i lokalizację kilku uskoków, a także elementów starych murów na terenie twierdzy. Konduktometrię wykorzystano do kartowania geologicznego oraz poszukiwania podziemnych obiektów ukrytych na terenie fortyfikacji.

 

 

badania polowe

Pomiary konduktometryczne

 

fc4

Przetwarzanie danych geofizycznych pozyskanych z terenu

 

W kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku dr Jerzy Ziętek z Akademii Górniczo-Hutniczej poprowadził pomiary metodą radarową (GPR). Celem pomiarów było zbadanie podziemnych struktur budowli, m.in. wykrycie ścian piwnic i krypt.

 

kolegiata

Pomiary georadarowe (GPR) w kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku

 

Tekst: Arkadiusz Piechota, Paulina Woźniakowska i Przemysław Sobótka

Zdjęcia: Paulina Woźniakowska i Grzegorz Pacanowski