logo egs26 kwietnia 2015 r. na Ukrainę udała się grupa ekspertów europejskiego stowarzyszenia służb geologicznych EuroGeoSurveys z misją wsparcia Ukraińskiej Służby Geologicznej w działaniach na rzecz odbudowy dotkniętej kryzysem gospodarki kraju. W pracach zespołu uczestniczy dr Tomasz Nałęcz z Państwowego Instytutu Geologicznego.

european commissionZadaniem sieci jest dostarczanie Unii Europejskiej wiedzy na temat eksploracji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Uczestnicy sieci oczekują, że Polska podzieli się swoim doświadczeniem.

pienkowskiKomitet sterujący Komisji Europejskiej powołał prof. Grzegorza Pieńkowskiego na przewodniczącego grupy doradczej „European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction”.

logo elgipW dniach 24-25 listopada mieliśmy zaszczyt gościć w PIG-PIB najlepszych europejskich specjalistów w dziedzinie geotermii. Zaprezentowali oni niezwykle ciekawe zastosowania płytkiej geotermii w budownictwie, m.in. projekt umieszczenia wymienników ciepła w tunelach metra w Turynie.

geo-miniW dniu 5 listopada kierownictwo międzynarodowej Grupy ds. Obserwacji Ziemi zaakceptowało wniosek ministra środowiska Macieja Grabowskiego i przyjęło Polskę w poczet członków tej organizacji. Tym samym liczba krajów uczestniczących w pracach GEO wzrosła do 95.

serbia-miniPodczas pierwszej sesji Polsko-Serbskiej Komisji Wspólnej ds. współpracy gospodarczej strona serbska wyraziła zainteresowanie wymianą doświadczeń między Instytutem Geologicznym Serbii a odpowiednią instytucją państwową RP. Państwowy Instytut Geologiczny od razu zgłosił gotowość do podjęcia współpracy.

luca demichelli-miniW dniach 24–26 września 2014 r. wybitni eksperci z 22 państw obradowali w Warszawie na temat nowych możliwości wykorzystania skał łupkowych. Zainteresowanie tymi skałami wciąż wzrasta. Badania są prowadzone nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale i w wielu innych regionach świata.

warsztaty-1minPaństwowy Instytut Geologiczny i Białoruski Instytut Geologiczny podjęły działania zmierzające do prowadzenia wspólnych badań monitoringowych transgranicznych wód podziemnych. Polem do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie stały się warsztaty zorganizowane w PIG w dniach 26-27 sierpnia 2014 r.

W dniach 26-27 listopada 2013 r. odbył się w Łodzi kongres POLANDAFRICA 2013 - pierwszy w Polsce kongres poświęcony polsko-afrykańskiej współpracy gospodarczej, zorganizowany z inicjatywy Polskiej Centralnej Izby Handlowej w Łodzi we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

chile2013Obszarami współpracy będą między innymi: geozagrożenia, surowce mineralne oraz badania podstawowe, w tym datowanie minerałów i skał.

 

 

 

 

panel-miniPrzedstawiciele europejskich służb geologicznych i Komisji Europejskiej rzucili nowe światło na rolę gazu z łupków w Europie.

geostrada-miniOsobom, które szukają sposobu na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, lubią aktywny wypoczynek, chcą poznawać ciekawe miejsca i chcą wiedzieć więcej, polecamy Geostradę Sudecką - najdłuższą w Polsce trasę geologiczno-turystyczno-edukacyjną po polskich i czeskich Sudetach.