Wizyta delegacji chińskiego ICE-CMM w Sosnowcu

11 grudnia 2018 r. w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Sosnowcu miało miejsce spotkanie delegacji działającego w Chinach Międzynarodowego Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń z przedstawicielami analogicznego Centrum w Polsce, którego założycielami są Główny Instytut Górnictwa, Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.


Oba Centra (ang. International Centre of Excellence on Coal Mine Methane – ICE-CMM) działają pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (UNECE). Delegacji chińskiej przewodniczył Jin Zhixin – wiceprezes chińskiego koncernu węglowego Shanxi Coking Coal Group, natomiast polskie Centrum reprezentowali wiceprezes PGNiG Łukasz Kroplewski, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka oraz dr inż. Piotr Kasza z INiG i dr inż. Jacek Skiba z GIG. W spotkaniu uczestniczyli także: Aneta Wilmańska – dyrektor Biura PGNiG w Brukseli, Raymond Pilcher – przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń działającej przy UNECE, Michał Drabik – przedstawiciel UNECE oraz pracownicy polskich instytucji wchodzących w skład Centrum. Wizyta delegacji chińskiej była powiązana z trwającym w Katowicach szczytem klimatycznym COP24.

chinycop24 1

Powitanie uczestników spotkania przez dyrektora Oddziału Górnośląskiego dr. Janusza Jureczkę

W trakcie spotkania przedstawiono delegacji chińskiej działalność Centrum w Polsce, skupiającej się na szerzeniu dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania metanu z pokładów węgla i ograniczania jego emisji do atmosfery. Delegację chińską zapoznano też z problematyką występowania metanu w polskich zagłębiach węglowych oraz z możliwościami jego ujęcia i wykorzystania, w tym ujęcia przedeksploatacyjnego, będącego przedmiotem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez PGNiG oraz PIG-PIB. W szczególności tematem prezentacji były dotychczasowe prace prowadzone w otworach Gilowice w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oraz dalsze działania w ramach programu badawczego Geo-Metan. Prezentacje przedstawili dr Janusz Jureczka i mgr inż. Jerzy Hadro z PIG-PIB oraz dr inż. Piotr Kasza z INiG.

chinycop24 2

Delegacja chińskiego ICE-CMM

chinycop24 3

Uczestnicy spotkania w sali ekspozycyjnej Oddziału Górnośląskiego

Po części kameralnej uczestnicy spotkania udali się na wycieczkę terenową do Gilowic, gdzie były i są prowadzone rozpoznawcze prace wiertnicze celem pozyskiwania i zagospodarowania metanu z pokładów węgla. Na terenach wiertni była okazja bezpośredniego zapoznania się z wynikami dotychczasowych prac, w tym niedawno przeprowadzonego szczelinowania, oraz ich dalszej kontynuacji przez PGNiG w ramach koncesji poszukiwawczo-wydobywczej. Duże zainteresowanie delegacji chińskiej wzbudził montaż silnika do produkcji energii elektrycznej, wykorzystujący dopływający gaz z otworu Gilowice-1. Część terenową zakończono spacerem po zabytkowym rynku w Pszczynie.


chinycop24 4

Zdjęcie grupowe na placu wiertni Gilowice-4H

chinycop24 5

Wiertnia Gilowice-4H – od lewej: J. Jureczka, J. Zhixin. M. Drabik, R. Pilcher, P. Kasza

chinycop24 6

Wiertnia Gilowice-1 – instalacja do ujęcia metanu, w tle paląca się flara

Tekst: Janusz Jureczka
Zdjęcia: Michał Żaba, Katarzyna Strzemińska