PIG-PIB na międzynarodowym kongresie sedymentologów

W tym roku 20th International Sedimentological Congress odbył się w dniach 13-17 sierpnia mieście Quebec w Kanadzie. Co cztery lata pod auspicjami International Association of Sedimentologists organizowany jest światowy kongres sedymentologiczny, którego celem jest prezentacja i porównanie wyników badań, dyskusje i nawiązywanie współpracy międzynarodowej oraz promowanie integracji z innymi dyscyplinami.


Kongresie uczestniczyło prawie 1000 osób z całego świata. W trakcie 49 sesji tematycznych wygłoszono ponad 500 referatów i pokazano ponad 400 posterów. Specjaliści zaprezentowali wyniki badań oraz najnowsze trendy w badaniach sedymentologicznych. Zakres wystąpień dotyczył szerokiego spektrum zagadnień obejmujących węglanowe i klastyczne systemy depozycyjne, paleośrodowisko i paleoklimat, procesy sedymentacyjne, sedymentologię stosowaną oraz analizę obszarów źródłowych.

Podczas konferencji referaty zamawiane wygłosili: prof. J. PM. Syvitski z University of Colorado, dr Benoit Beauchamp z University of Calgary, dr K.L. Milliken z University of Texas w Austin oraz dr G. Baniak z BP Canada w Calgary. Jeden dzień kongresu przeznaczony był na wycieczki śródkonferencyjne, które umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z geologią najbliższych okolic Quebecu oraz jego dziedzictwem historycznym.

Na kongresie PIG-PIB reprezentował Prof. dr hab. Tadeusz Peryt, który w imieniu swoim i współautorów (P. Raczyńskiego, M. Jasionowskiego i K. Chłódka) wygłosił referat pt. „Transition from bryozoan- to microbial-dominant reefs in the Zechstein limestone (Lopingian) of west Poland” oraz dr Annę Feldman-Olszewską, która przedstawiła krótką prezentację oraz poster pt. “Differentiation of trace fossils assemblages in the prospective for shale gas Late Ordovician and Silurian formations from northern and eastern Poland (examples from selected boreholes)”.

W ramach kongresu odbyły się również 2 terenowe wycieczki przedkongresowe oraz 4 wycieczki pokongresowe. Pracownicy PIG-PIB wzięli udział w 2 wycieczkach pokongresowych: POST2 „The Palaeozoic and Mezozoic basins of Atlantic Canada” oraz POST4 „The Lower Paleozoic Rocks of the Gaspé Peninsula”. Pierwsza z nich prowadziła przez paleozoiczne i mezozoiczne utwory atlantyckich wybrzeży Nowej Szkocji. Jej uczestnicy zapoznali się z fluwialnymi osadami basenu Cumberland, odwiedzili w klasyczne odsłonięcie Joggins Fossil Cliffs (UNESCO World Heritage site), w którym w utworach karbońskich zachowane są pnie drzew w pozycji przyżyciowej. Następnie trasa wycieczki prowadziła przez utwory mezozoiczne sukcesji ryftowej basenu Fundy, obejmujące fluwialne i eoliczne utwory triasowe, przykryte przez wczesnojurajskie skały bazaltowe.

fig. 1

Osady playi (grn.-triasowa formacja z Blomidon) przykryte bazaltem z North Mountain (wiek 202-201 Ma). (Fot. T. Peryt)

Uczestnicy drugiej wycieczki podziwiali przepiękne klify półwyspu Gaspé położone wzdłuż południowych brzegów rzeki i zatoki Św. Wawrzyńca, które odsłaniają profile basenowe i turbidytowe skłonu kontynentalnego wieku kambr, ordowik i sylur oraz olistolity sylurskiej platformy węglanowej a także dolnodewońskie utwory pływowe i lądowe. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość zwiedzenia muzeum oraz laboratorium badawczego Parku Narodowego Miguasha, które zawiera bogatą kolekcję skamieniałych ryb dewońskich. Ośrodek naukowy utworzony przy muzeum prowadzi badania, które pozwalają odtworzyć poszczególne stadia ewolucji wychodzenia ryb na ląd w późnym dewonie.

fig. 2

Turbidytowe utwory skłonu kontynentalnego (sekwencje piaskowcowo-mułowcowe) formacji Riviére-Ouelle, wieku ordowickiego, odsłaniające się na południowym brzegu rzeki Św. Wawrzyńca. (Fot. A. Feldman-Olszewska)

fig. 3

Po prawej stronie prawie pionowo ułożone utwory sekwencji turbidytowej sylurskiej Formacji Indian Point, po lewej również pionowo zapadające wapienie dolnodewońskiej formacji Forillon, miejscowość Percé. (Fot. A. Feldman-Olszewska)

fig. 4

Uczestnicy wycieczki analizują profil utworów strefy pływowej i brzegowych wieku dolny-środkowy dewon. (Fot. A. Feldman-Olszewska)

Tekst: Anna Feldman - Olszewska
Zdjęcia: Anna Feldman - Olszewska, Tadeusz Peryt