Dr Janusz Jureczka z PIG-PIB uczestniczył w Polish - Australian Energy Forum

21 sierpnia w Sydney, w ramach Polsko - Australijskiego Forum Energetycznego, odbyła się konferencja poświęcona technologii i innowacji w sektorach energetycznym i zasobów naturalnych.


W konferencji wzięło udział ok. 150 uczestników z obu krajów, reprezentujących władze państwowe i administracyjne, firmy energetyczne i inne przedsiębiorstwa branżowe, a także świat nauki. Ze strony polskiej obecni byli m.in. przedstawiciele: PGNiG, Gaz-Systemu, Polskiego LNG, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Węglokoksu oraz Głównego Instytutu Górnictwa i Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, a także Wyższego Urzędu Górniczego.

Zakres tematyczny konferencji obejmował charakterystykę sektora wydobywczego i energetycznego w Polsce i Australii oraz perspektywy współpracy w obrębie tych branż pomiędzy obu krajami, wraz prezentacjami stosowanych na rynku australijskim innowacyjnych rozwiązań udostępniania zasobów naturalnych.

Forum otworzył Prezydent RP Andrzej Duda, który przedstawił m.in. polskie dążenia do bycia centrum energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej oraz o roli węgla dla naszego sektora energetycznego, podkreślając przy tym konieczność niskiej emisji gazów cieplarnianych. O znaczeniu polskiego górnictwa i jego osiągnięciach mówił również wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Z kolei prezes PGNiG Piotr Woźniak przekonywał o rosnącej pozycji tej spółki na światowym rynku gazowym, a także zaprezentował możliwości pozyskiwania metanu z pokładów węgla w polskich zagłębiach węglowych. Prezes Woźniak przedstawił w tym zakresie działania objęte programem Geo-Metan i pilotażowym projektem "Gilowice", realizowane we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym - PIB.

1

Otwarcie Forum przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

2

Prezes PGNiG Piotr Woźniak prezentuje program Geo-Metan i wyniki projektu Gilowice

3

Rozmowy kuluarowe (fot. Ministerstwo Energii)

W następnych dniach delegacja PGNiG, której towarzyszył dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, udała się do Brisbane, stolicy stanu Queensland, w którym koncentruje się australijskie wydobycie metanu z pokładów węgla. Zagadnienia związane z eksploatacją tego gazu, w tym technologii wierceń i metod stymulacji (szczelinowania), były głównym tematem szeregu spotkań, które przeprowadzono z przedstawicielami korporacji wydobywczych (m.in. Arrow i Santos) oraz ośrodków naukowo-badawczych (CSIRO – Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation oraz Centre for Coal Seam Gas, University of Queensland).

4

Wizyta w agencji rządowej CSIRO w Brisbane (fot. CSIRO)

Ważnym punktem pobytu w stanie Queensland był wyjazd terenowy w rejon instalacji gazowych i otworów ujmujących metan z pokładów węgla. Prawdziwym zaskoczeniem była przemysłowa skala wydobycia tego gazu. W ostatnich kilku latach Australia trzykrotnie zwiększyła jego wydobycie, które obecnie sięga 40 mld m3 rocznie i jest największe w skali światowej, przy czwartym miejscu w zakresie wydobycia węgla (567 mln ton w 2017 r.). Do liczb tych warto dodać jeszcze jedną – ludność Australii wynosi 24,5 mln.

5

Jedno z tysięcy ujęć metanu z pokładów węgla w stanie Queensland

6

Jedna z wielu niedużych elektrowni działających w oparciu o metan z pokładów węgla w stanie Queensland

Tekst: Janusz Jureczka
Zdjęcia: Janusz Jureczka, Ministerstwo Energii, CSIRO