20 International Conference of Young Geologists

W dniach 3 - 5 kwietnia 2019 r. odbyła się jubileuszowa 20 International Conference of Young Geologists.  Wydarzenie miało miejsce w miejscowości Herlany koło Koszyc na Słowacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Instytut był również partnerem naukowym konferencji.

W tym roku konferencja zgromadziła rekordową ilość uczestników z 10 krajów. W ciągu dwóch dni zaprezentowano ponad 50 referatów naukowych, obejmujących swoim zakresem szerokie spektrum badawcze - od zagadnień mineralogiczno - petrologicznych, poprzez paleontologię i stratygrafię, geofizykę, geologię złożową, po aspekty hydrogeologii i geologii inżynierskiej.

Konferencja okazała się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów. Od początku swojego istnienia wydarzenie to zrzesza doktorantów i młodych pracowników nauki z ośrodków naukowych ze Słowacji, Czech i Polski, jak również z innych krajów. Kontakty nawiązywane podczas dwudziestoletniej historii tej konferencji poskutkowały wieloma międzynarodowymi projektami naukowymi.

herlany geyser

Uczestnicy 20 International Conference of Young Geologists

Pracownicy PIG - PIB przygotowali kilka referatów (we współpracy z naukowcami z innych ośrodków):

  • Jakub Bazarnik, Jarosław Majka, William C. McClelland, Karolina Kośminśka, Karsten Piepjohn, Synnøve Elvevold, Justin V. Strauss and Magdalena Pańczyk:The age of metaigneous basement of the WestNy-Friesland Terrane, Northern Svalbard
  • Karol Zglinicki, Paweł Kosińskiand Piotr Kłapyta: Contemporary costal sediments of the Waropen Regency (Indonesia) – preliminary research
  • Krzysztof Szamałek, Karol Zglinicki and Michał Pilaszkiewicz: New potential areas of mineral raw materials in Malayan Archipelago, prospective research - a review

W ostatnim dniu konferencji uczestnicy - w ramach sesji terenowej - odwiedzili Park Narodowy Słowacki Kras, jaskinię Domica oraz klasyczne odsłonięcie sekwencji skalnych oceanu Meliata w pobliżu wioski o tej samej nazwie.

Szczegółowe informacje, w tym lista wygłoszonych referatów i abstrakty są dostępne na oficjalnej stronie ICYG 2019: https://herlandia.webnode.sk.


Tekst: Jakub Bazarnik & Jarosław Majka