PIG-PIB na Zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG)

Doroczny Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) odbył się tym razem w Salt Lake City (USA), w dniach 18 - 23 maja br. Podczas prestiżowego wydarzenia nie mogło też zabraknąć specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Jest to największa na świecie konwencja połączona z wystawą, skupiająca geologów, geofizyków i inżynierów branży naftowej działających w przemyśle, administracji i jednostkach naukowych z całego świata. Tegoroczny zjazd zgromadził ponad 6,8 tys. specjalistów z całego świata, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia i doświadczenia w ramach ponad 400 wykładów oraz ponad 560 prezentacji posterowych. Wśród nich znalazły się trzy prezentacje posterowe pracowników PIG-PIB.

Dr hab. Teresa Podhalańska wraz z mgr Joanną Roszkowską przedstawiły dwa postery: „Biotic and sedimentological attributes of the organic-rich shales – Is it a sufficient tool for sweet spot identification? An example from the Polish Ordovician-Silurian unconventional petroleum system” oraz “Heterogeneity in the lower Paleozoic shales from the Peri-baltic basin (central Europe) – How lithology and sedimentary features affect geochemical and mechanical properties of rocks”.

aapg3

Pracownicy PIG-PIB zaprezentowali swoje postery podczas tegorocznego Zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG)

W obu prezentacjach zamieszczone zostały m.in. wyniki projektu realizowanego w ramach prac państwowej służby geologicznej pt. „Rozpoznanie stref perspektywicznych dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce” oraz projektu ShaleMech realizowanego w ramach programu BlueGas a finansowanego przez NCBiR.

Z kolei trzeci poster pt. „Complex structural, lithological and subtle gas traps, Upper Rotliegend, Polish Permian Basin” stanowił efekt współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym a firmami naftowymi (autorzy posteru: Hubert Kiersnowski, PIG-PIB; Krzysztof Wolański i Krzysztof Kwolek, PGNiG S.A oraz Wojciech Zarudzki, Orlen Upstream). Poster prezentował niektóre wyniki analiz struktur złożowych – pułapek dla nagromadzeń gazu w osadach czerwonego spągowca w kontekście realizowanego w ramach służby geologicznej projektu: „Opracowanie katalogu złóż gazu ziemnego w utworach permu w kontekście perspektyw poszukiwawczych”.

Wszystkie prezentacje cieszyły się dużą popularnością. Autorzy posterów zaangażowani byli w naukowe dyskusje, które niejednokrotnie stanowiły przyczynek do odwiedzenia przez zaciekawione osoby stoiska targowego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Równolegle z częścią konferencyjną odbywały się targi, na których 215 wystawców zaprezentowało osiągnięcia i najnowsze technologie branży naftowej oraz najnowsze perspektywy prowadzenia prac poszukiwawczych.

dsc 0627

Doroczny Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych w Salt Lake City

W targach wzięli udział reprezentanci Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: Marcin Janas, Krystian Wójcik i Grzegorz Makuch oraz ekspert z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska – Marcin Wesołowski. Na polskim stoisku zaprezentowaliśmy potencjał węglowodorowy naszego kraju w zakresie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

dsc 0024

Polskie stoisko podczas Zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych w Salt Lake City

Udział w targach AAPG w 2018 roku był podyktowany ogłoszeniem przez Ministra Środowiska kolejno 2 i 3 rundy przetargowej na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Do postępowania w 2 rundzie przetargowej, która rozpoczęła się 8 maja, a zakończy 7 sierpnia 2018 roku zostało wytypowanych 8 obszarów. Kolejnych 15 obszarów 3 rundy przetargowej zaplanowano na IV kwartał 2018 roku. Obszary przetargowe zostały wyznaczone przez geologów Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB pod względem perspektywiczności dla odkrycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Szczegółowe informacje o tych obszarach można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska oraz na stronie PIG-PIB: www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html.

Polskie stoisko na targach AAPG zostało przygotowane w ramach Pawilonu Międzynarodowego (International Pavilion), gdzie swoich reprezentantów mieli także m.in. Wielka Brytania i Irlandia oraz 14 innych państw lub organizacji.

Na 6 posterach zamieszczono informacje o obszarach dedykowanych do przetargów. Były to zarówno mapy z koncesjami i granicami obszarów przetargowych, jak również plakaty prezentujące perspektywy poszukiwawcze poszczególnych prowincji naftowych Polski. Ofertę stoiska uzupełniały foldery informacyjne i broszury reklamowe, zawierające podstawowe dane o obszarach przetargowych.

dsc 0038

Zainteresowanym polskimi węglowodorami udzielaliśmy fachowych i wyczerpujących informacji

zdjecie grupowe

Silna polska ekipa na targach AAPG. Od lewej stoją: Grzegorz Makuch (PIG-PIB), Jarosław Zacharski (Orlen Upstream), Krystian Wójcik (PIG-PIB), Marcin Wesołowski (MŚ) i Marcin Janas (PIG-PIB)

Kulminacją targów były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczestników w ramach International Pavilion Theatre. Wykład „Oil and gas in Poland: licensing rounds, information and opportunities 2018” wygłosił Marcin Janas, pracownik PIG-PIB.

 mjanas aapg

Wykład prezentujący obszary przetargowe i perspektywy poszukiwawcze poszczególnych systemów naftowych Polski

Targi AAPG w Salt Lake City (Utah) odwiedziło około 35 tyś. osób. Polska ekspozycja, a zwłaszcza prezentacja i materiały informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem przedstawicieli przemysłu naftowego, w tym największych potentatów w wydobyciu węglowodorów jak CHEVRON, MARATHON OIL, REPSOL i TOTAL. Zostaliśmy również ciepło przyjęci przez przedstawicieli polskich firm naftowych – Orlen Upstream i PGNiG S.A.

dsc 0625


Wierzymy, że promocja obszarów przetargowych, którą zorganizowaliśmy w ramach AAPG przyniesie zainteresowanie zagranicznych przedsiębiorców, co w przyszłości zaowocuje odkryciem nowych złóż węglowodorów w Polsce.

Zobacz więcej informacji o Zjeździe AAPG: ACE 2018

 

Tekst i zdjęcia: Krystian Wójcik, Teresa Podhalańska, Joanna Roszkowska-Remin