logo elgipW dniach 24-25 listopada mieliśmy zaszczyt gościć w PIG-PIB najlepszych europejskich specjalistów w dziedzinie geotermii. Zaprezentowali oni niezwykle ciekawe zastosowania płytkiej geotermii w budownictwie, m.in. projekt umieszczenia wymienników ciepła w tunelach metra w Turynie.

geo-miniW dniu 5 listopada kierownictwo międzynarodowej Grupy ds. Obserwacji Ziemi zaakceptowało wniosek ministra środowiska Macieja Grabowskiego i przyjęło Polskę w poczet członków tej organizacji. Tym samym liczba krajów uczestniczących w pracach GEO wzrosła do 95.

serbia-miniPodczas pierwszej sesji Polsko-Serbskiej Komisji Wspólnej ds. współpracy gospodarczej strona serbska wyraziła zainteresowanie wymianą doświadczeń między Instytutem Geologicznym Serbii a odpowiednią instytucją państwową RP. Państwowy Instytut Geologiczny od razu zgłosił gotowość do podjęcia współpracy.

luca demichelli-miniW dniach 24–26 września 2014 r. wybitni eksperci z 22 państw obradowali w Warszawie na temat nowych możliwości wykorzystania skał łupkowych. Zainteresowanie tymi skałami wciąż wzrasta. Badania są prowadzone nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale i w wielu innych regionach świata.

warsztaty-1minPaństwowy Instytut Geologiczny i Białoruski Instytut Geologiczny podjęły działania zmierzające do prowadzenia wspólnych badań monitoringowych transgranicznych wód podziemnych. Polem do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie stały się warsztaty zorganizowane w PIG w dniach 26-27 sierpnia 2014 r.

egs2014

Pierwsze wnioski z warszawskich warsztatów EGS nt. infrastruktury badawczej i laboratoriów zyskały akceptację Komitetu Wykonawczego (ExCom) 6 czerwca 2014 r. Jest to kolejny krok poczyniony przez EuroGeoSurveys w staraniach o uzyskanie statusu Służby Geologicznej UE.

 

W dniach 26-27 listopada 2013 r. odbył się w Łodzi kongres POLANDAFRICA 2013 - pierwszy w Polsce kongres poświęcony polsko-afrykańskiej współpracy gospodarczej, zorganizowany z inicjatywy Polskiej Centralnej Izby Handlowej w Łodzi we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

chile2013Obszarami współpracy będą między innymi: geozagrożenia, surowce mineralne oraz badania podstawowe, w tym datowanie minerałów i skał.

 

 

 

 

panel-miniPrzedstawiciele europejskich służb geologicznych i Komisji Europejskiej rzucili nowe światło na rolę gazu z łupków w Europie.

geostrada-miniOsobom, które szukają sposobu na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, lubią aktywny wypoczynek, chcą poznawać ciekawe miejsca i chcą wiedzieć więcej, polecamy Geostradę Sudecką - najdłuższą w Polsce trasę geologiczno-turystyczno-edukacyjną po polskich i czeskich Sudetach.

logo elgipPracownicy instytutu wzięli udział w spotkaniu z sekretarzem ELGIP, platformy zrzeszającej największe europejskie instytucje naukowe w dziedzinie geotechniki, geologii inżynierskiej i inżynierii środowiska. Efekty rozmów są obiecujące...

TGT logo

 

 

 

Pierwsze seminarium informacyjne skierowane do interesariuszy projektu TransGeoTherm już za nami!