logo igggk nanu30.03.2016 r. Państwowy Instytut Geologiczny zawarł ramową umowę o współpracy naukowo-badawczej z IGGGK Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Wspólne badania będą dotyczyć między innymi budowy geologicznej i ewolucji Karpat oraz warunków powstawania i występowania złóż gazu ziemnego.

logo usgsDobiegły końca rozmowy na temat porozumienia o współpracy dwustronnej typu Memorandum of Understanding pomiędzy PIG-PIB i Amerykańską Służbą Geologiczną (USGS). W dniu 4 lutego br. prof. Andrzej Gąsiewicz, p.o. dyrektor PIG-PIB, zaakceptował ostateczną wersję porozumienia i tym samym przystąpiono do sfinalizowania etapu uzgodnień i podpisania MoU.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaprosiło do Polski ekspertów Unii Europejskiej, by dokonali oni przeglądu obowiązujących w naszym kraju metod oceny ryzyka zagrożeń i ochrony infrastruktury krytycznej. W spotkaniach i rozmowach z ekspertami uczestniczyli pracownicy PIG-PIB.

rich frazier mnSzeroki dostęp do danych jest generatorem nowych idei, projektów i produktów – do takiego podejścia przekonywał nas goszczący niedawno w Polsce Rich Frazier z Amerykańskiej Służby Geologicznej.

pani michiko 210Sekcja Historii Nauk Geologicznych PTG zorganizowała japońsko-polską sesję poświęconą badaczom, którzy kładli zręby pod nowoczesną geologię Azji wschodniej. Spotkanie to może stać się zaczątkiem międzynarodowej współpracy w dziedzinie historii nauk o Ziemi.

  • jerzy buzek 210Proszę, róbcie to. To jest bardzo dobry kierunek – tak prof. Jerzy Buzek zachęcał w Brukseli polskich geologów do kontynuowania badań i poszukiwań gazu z łupków w Polsce.

wietnam miniNa ostatnim etapie przygotowań do podpisania polsko-wietnamskiego porozumienia pomiędzy ministerstwami ds. surowców i środowiska strona wietnamska uznała wyniki rozmów za bardzo obiecujące i zaproponowała nawiązanie współpracy pomiędzy PIG-PIB i wietnamskim Instytutem Nauk o Ziemi i Surowców Mineralnych.

powitanie min

W dniach 5-8 lipca gościliśmy w Polsce delegatów chińskiego Ministerstwa Ziemi i Zasobów. Celem wizyty była kontynuacja rozmów o nawiązaniu współpracy z polskim Ministerstwem Środowiska, m.in. w dziedzinie poszukiwań gazu w łupkach.

 

s mayer 2W dniach 22-26 czerwca 2015 r. Państwowy Instytut Geologiczny był gospodarzem międzynarodowych warsztatów na temat bezpieczeństwa głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych. Zajęcia prowadzili czołowi eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

pawilon 2Przeszło 300 wystawców pojawiło się na dorocznej konferencji i targach Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) w Denver w Stanach Zjednoczonych, wśród nich Państwowy Instytut Geologiczny.

european commissionZadaniem sieci jest dostarczanie Unii Europejskiej wiedzy na temat eksploracji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Uczestnicy sieci oczekują, że Polska podzieli się swoim doświadczeniem.