bbcO pierwszych kręgowcach, które wyszły na ląd w Górach Świętokrzyskich, opowie światu słynny przyrodnik sir David Attenborough.

TGT logoW dniach 8-12 października 2012 r. we Freibergu koło Drezna odbyło się spotkanie inicjujące projekt TransGeoTherm - Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy.

 

W dniach 14-19 października 2012 r. w Minneapolis (Stany Zjednoczone Ameryki) odbył się prestiżowy kurs ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) dotyczący głębokich wierceń geologicznych na obszarach jezior. Wziął w nim udział Bartosz Kotrys, doktorant Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza PIG-PIB w Szczecinie.


Warsztaty zostały zorganizowane i sfinansowane przez ICDP oraz LacCore (National Lacustrine Core Facility) przy Uniwersytecie Minnesota. Uczestnicy kursu, wybrani drogą konkursu, reprezentowali kraje z prawie wszystkich kontynentów (Niemcy, Polska, Macedonia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Austria, Chiny, Japonia, Peru, Singapur, Nowa Zelandia i USA). Pracownik Instytutu był jedynym uczestnikiem pochodzącym z Polski.

 

uczestnicy szkolenia iodp

Uczestnicy szkolenia. Fot. Thomas Wiesberg


Kurs ICDP przygotowany był głównie dla doktorantów i postdoktorantów zajmujących się naukowymi wierceniami geologicznymi na obszarach jezior. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z działalnością i strategią ICDP oraz przygotowanie ich do planowania międzynarodowych projektów badawczych.


Głównymi tematami kursu były: project planning and management, pre-site studies, drilling engineering, drill core handling and storage, on-site core analysis, downhole logging, data management, post-drilling activitie, a także wizyta w laboratorium LacCore i uczestnictwo w analizach rdzeni osadów jeziornych. Podczas wizyty w LacCore pracownik Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza zapoznał się z zasadą funkcjonowania i obsługą najnowszych narzędzi do analiz osadów z rdzeni geologicznych. Oprócz realizacji głównych założeń kurs zaowocował również międzynarodowymi kontaktami z naukowcami z Niemiec, Japonii, Peru, Macedonii i Hiszpanii.

 

iodp lab

iodp lab2

Zajęcia praktyczne - jak pociąć, oczyścić i przeprowadzić wstępną analizę rdzenia wiertniczego zawierającego osady jeziorne. Fot. Bartosz Kotrys

 

Uczestnictwo pracownika miało duże znaczenie dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, gdyż zdobyta wiedza i doświadczenie w tak prestiżowych warsztatach będą przydatne w planowaniu przez Instytut projektów wierceń geologicznych na obszarach jezior.

 

Bartosz Kotrys

ogcW listopadzie 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny, jako druga organizacja z Polski, dołączył do elitarnego towarzystwa Open Geospatial Consortium (OGC), zajmującego się rozwojem standardów geoprzestrzennych.

umowa-210Jest to 38. porozumienie Chińskiej Służby Geologicznej ze służbami geologicznymi innych krajów, a pierwsze ze służbą z kraju grupy państw wschodnioeuropejskich.

JR frontpagebWiercenia prowadzone przez IODP na wszystkich morzach i oceanach świata pozwoliły na rozwiązanie kluczowych zagadek dziejów Ziemi. Czy wyjaśnią również zmiany klimatu w przeszłości Europy?

gtk-210Tym razem fińscy eksperci ustalili główne kierunki współpracy z PIG-PIB i przeprowadzili kurs szkoleniowy z płytkiej geotermii.

referat1W dniach 27-29 września hydrogeolodzy, hydrochemicy i lekarze przedstawili wyniki prac naukowych dotyczących występowania wapnia i magnezu w wodach podziemnych oraz wpływu tych pierwiastków na zdrowie człowieka.

egs210W rok po 31. Walnym Zgromadzeniu EGS Instytut miał zaszczyt gościć władze i ekspertów dwóch grup roboczych EGS. Spotkanie było poświęcone wielkiemu wyzwaniu, jakim jest przygotowanie pilotowego projektu panafrykańskiego na zlecenie Komisji Europejskiej.

salamandry210W uroczystościach wziął udział dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki. Stały się one okazją do zacieśnienia współpracy polsko-słowackiej oraz prowadzonej w ramach EuroGeoSurveys.

 

W dniu 10 lipca 2012 r. w PIG-PIB gościła 6-osobowa delegacja chińska, której przewodniczył Dong Jianjun, zastępca dyrektora generalnego Urzędu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Tianjin (Tianjin Land Resources and Housing Authority). W składzie delegacji znaleźli się przedstawiciele tego urzędu oraz Centrum Informacji Gospodarczej i Technologicznej o Nieruchomościach, Biura Audytu Terenów pod Przyszłe Inwestycje, Urzędu Geologii i Surowców Mineralnych Jixian i Muzeum Geologicznego w Tianjin.

 

Tianjin jest jedną z pięciu metropolii o statusie narodowych miast centralnych oraz jednym z czterech miast, jakie znajdują się pod bezpośrednim nadzorem rządu chińskiego. Zarazem jest to baza nowoczesnego przemysłu, finansów i innowacyjności, w której swoje siedziby ma 285 spośród 500 największych firm światowych z listy magazynu Forbes.

 

Była to już kolejna z całej serii wizyt delegacji z Państwa Środka (patrz Wizyta chińskiej delegacji rządowej w PIG-PIB), co potwierdza znaczne ożywienie relacji i rosnące szanse na nawiązanie współpracy z ośrodkami geologicznymi z tego kraju. Celem odwiedzin było przeprowadzenie rozmów na temat możliwości nawiązania współpracy z PIG-PIB w dziedzinie badań geologicznych oraz prowadzenia banków danych informacji geologicznej na temat surowców mineralnych i obszarów górniczych.

 

W związku z przesunięciami terminów spotkań w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), nasi goście pojawili się w Instytucie wcześniej i program wizyty rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Geologicznego, po którym delegację chińską poprowadziła Urszula Hara wraz z Wojciechem Brochwicz-Lewińskim. Szczególne wrażenie na gościach zrobiło zainteresowanie szkolnych wycieczek ekspozycjami oraz pietyzm, z jakim muzeum uhonorowało założycieli PIG-PIB i ojców polskiej geologii, a zwłaszcza Pawła Edmunda Strzeleckiego. Mile zaskoczeni goście obejrzeli gabloty poświęcone P.E. Strzeleckiemu, a zwłaszcza mapę jego wyprawy badawczej wokół świata, w trakcie której jako pierwszy europejczyk prowadził badania na terenie Chin (w regionie Kantonu – obecnego Guangzhou). Zrewanżowali się szybko odwołaniem do wypraw admirała Zeng He, dowódcy floty cesarza Yongle z dynastii Ming z początku XV w. oraz tradycji wypraw transoceanicznych, sięgającej co najmniej do czasów rzymskich.

 

Oficjalną część spotkania rozpoczął prof. Marek Graniczny, kierownik Działu Obsługi i Organizacji Współpracy Zagranicznej PIG-PIB, od powitania gości w imieniu dyrektora PIG, prof. Jerzego Nawrockiego. Po prezentacjach składu delegacji i gospodarzy prof. M. Graniczny przedstawił ogólne informacje na temat historii Instytutu i kluczowych kierunków jego działalności, zadań oraz projektów badawczych. Następnie, zgodnie z życzeniem strony chińskiej, prof. Stanisław Wołkowicz omówił bazę zasobów surowców mineralnych Polski oraz warunki przyznawania i korzystania z koncesji na poszukiwanie i wydobywanie poszczególnych surowców mineralnych, w nawiązaniu do nowego prawa geologicznego i górniczego.

 

Pan Dong Jianjun w imieniu delegacji chińskiej podziękował za prezentacje i gorąco zaprosił PIG-PIB do udziału w Chińskim Kongresie Geologicznym i Chińskim Górniczym EXPO 2012, które będą organizowane w Tianjin w dniach 3-6 listopada br. przez Ministerstwo ds. Gruntów i Surowców Mineralnych ChRL wraz z podległą mu Chińską Służbą Geologiczną, Rząd Municypalny Tianjin włącznie z jego agencjami reprezentowanymi na naszym spotkaniu i Chińską Asocjację Górniczą.

 

Chiński Kongres Geologiczny jest imprezą coroczną, organizowaną od roku 1999, czyli już po raz 14. Z każdym rokiem imprezy te przyciągają coraz większą liczbę uczestników i wystawców z całego świata i stają się jedną z najważniejszych platform do nawiązywania i kultywowania kontaktów i współpracy oraz wymiany doświadczeń. Imprezy te mają silne poparcie rządu ChRL, co najlepiej oddaje jego oficjalne stanowisko przedstawione w adresie powitalnym komitetu organizacyjnego kongresu. Według tego stanowiska rozmieszczenie zasobów surowców mineralnych jest nierównomierne i stąd żaden z krajów nie jest w stanie w pełni pokryć swych potrzeb ze źródeł krajowych, co czyni koniecznością wzmacnianie współpracy międzynarodowej. Dotyczy to zarówno rozszerzenia samej współpracy, jak i wymiany oświadczeń w skali globalnej w jak najszerszym zakresie: od etapu poszukiwań złóż, przez ich eksploatację i przeróbkę urobku, do wymiany handlowej oraz zrównoważonej gospodarki zasobami surowców mineralnych. W zamierzeniach organizatorów, kongres ma ułatwiać nawiązywanie współpracy i kontaktów w skali ogólnoświatowej.

 

okladka fragment 

Pełniejsze informacje o Kongresie i Expo 2012 można znaleźć na stronie internetowej www.chinamining.org lub w oryginalnych broszurach kongresowych z formularzami rejestracyjnymi, które goście pozostawili nam do dalszej dystrybucji.


Rozmowy o współpracy będą kontynuowane na drodze korespondencyjnej oraz (na co strona chińska ma nadzieję) na Kongresie w Tianjin bądź na następnym spotkaniu w Warszawie.

 

tekst: Marek Graniczny, Ilona Śmietańska i Wojciech Brochwicz-Lewiński

powitanie 210W związku z szykowanym porozumieniem o współpracy między Chińską Służbą Geologiczną i PIG-PIB 2 lipca 2012 r. gościliśmy w Instytucie delegację chińskiego Ministerstwa ds. Gruntów i Surowców Mineralnych. Obszarami wspólnych zainteresowań obu stron są: poszukiwania złóż gazu w łupkach, kartografia geologiczna 3D i geologiczne składowanie CO2.