Ukraińska misja EuroGeoSurveys

logo egs26 kwietnia 2015 r. na Ukrainę udała się grupa ekspertów europejskiego stowarzyszenia służb geologicznych EuroGeoSurveys z misją wsparcia Ukraińskiej Służby Geologicznej w działaniach na rzecz odbudowy dotkniętej kryzysem gospodarki kraju. W pracach zespołu uczestniczy dr Tomasz Nałęcz z Państwowego Instytutu Geologicznego.

 

Na prośbę Ukrainy o wsparcie merytoryczne stowarzyszenie europejskich służb geologicznych EuroGeoSurveys na 38. Walnym Zgromadzeniu (23-26.03.2015, Bruksela), po przeprowadzeniu szerokich konsultacji, podjęło decyzję o wysłaniu do Kijowa misji rozpoznawczej. Zadaniem misji jest dokonanie przeglądu struktur i potencjału Służby Geologicznej Ukrainy (SGSSU) w celu wypracowania zrównoważonej i obiektywnej oceny możliwości wzmocnienia roli tej służby w odbudowie dotkniętej kryzysem gospodarki kraju.

 

Do realizacji tego zadania został powołany 6-osobowy zespół ekspercki EuroGeoSurveys. W jego skład weszli: Arne Bjørlykke (NGU - Służba Geologiczna Norwegii), David Ovadia (BGS – Brytyjska Służba Geologiczna), Manuel Regueiro (Instituto Geológico de España, IGME - Służba Geologiczna Hiszpanii) i Jacques Varet (BRGM - Służba Geologiczna Francji) ze służb geologicznych „starych” krajów unijnych oraz Jonas Satkunas (LGT – Litewska Służba Geologiczna) i Tomasz Nałęcz (PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), jako przedstawiciele służb z „nowych” krajów, które w ostatnim ćwierćwieczu udanie przeszły proces transformacji od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej.

 

 luca demichelli ukraina

Sekretarz Generalny EGS Luca Demicheli przemawia na otwarciu spotkania grupy eksperckiej z pełniącym obowiązki dyrektora SGSSU Mykołą Bojarkinem

 

Misja EGS rozpoczęła swą działalność na Ukrainie w dniu 26 kwietnia 2015 r. – od przeglądu struktur i potencjału (zwłaszcza ludzkiego!) Służby Geologicznej Ukrainy pod kątem jej wzmocnienia i dostosowania do obecnych wyzwań, a zwłaszcza zwiększenia efektywności i tym samym roli w odbudowie dotkniętej kryzysem gospodarki. Końcowym efektem misji będzie raport o roboczym tytule „Niezależna ocena Służby Geologicznej Ukrainy”, który posłuży do opracowania europejskiego projektu restrukturyzacji i wzmocnienia tej służby. Raport ten ma obejmować nie tylko aspekty organizacyjne, ale także techniczne, finansowe i prawne.

 

ekspert egs t nalecz

Tomasz Nałęcz prezentuje dobre praktyki w organizacji i zarządzaniu służbą geologiczną podczas seminarium zorganizowanego dla pracowników SGSSU oraz przedstawicieli środowisk geologicznych Ukrainy. Za stołem prezydialnym siedzi Manuel Regueiro - ekspert EGS ze Służby Geologicznej Hiszpanii (IGME). Fot. Archiwum SGSSU

 

Eksperci EGS już wcześniej pracowali nad podobnym dokumentem dla Greckiej Służby Geologicznej, która w 2008 r. odczuła poważny kryzys, związany z kłopotami ekonomicznymi, jakie dotknęły ten kraj. Należy zauważyć, że tradycja pomocy w formie przygotowania programu dostosowawczego jest znacznie dłuższa, sięga początku lat 90. XX w., kiedy to służby krajów skandynawskich niosły pomoc służbom byłych republik bałtyckich. Za najlepszy przykład może tu posłużyć wsparcie udzielone reaktywowanej Litewskiej Służbie Geologicznej (LTG) przez norweską (NGU), dzięki któremu mogła stać się pełnoprawnym członkiem  organizacji europejskich służb geologicznych (podówczas jeszcze FOREGS) już w 1994 r.  

 

sgssu

Spotkanie grupy eksperckiej z pełniącym obowiązki dyrektora SGSSU Mykołą Bojarkinem. Rozmowy prowadzą (od lewej): pani tłumacz, Mykoła Bojarkin – dyrektor SGSSU, Denys Zhegalov i Sergii Plakhotniy - doradcy SGSSU, Manuel Regueiro - IGME, David Ovadia - BGS, Tomasz Nałęcz – PIG-PIB i Borys Malyuk - GeoInform

 

Polacy również korzystali z pomocy. Kiedy na przełomie lat 80. i 90. XX w., w trakcie prac nad generalną zmianą Prawa geologicznego (Dz. U. Nr 31, poz. 129, 1991), pojawiły się problemy ze sprecyzowaniem zadań państwowej służby geologicznej, udzieliła nam jej zwłaszcza Służba Geologiczna Danii i Grenlandii (GEUS). Po wnikliwej analizie realizowanych zadań, struktury i doświadczenia kadry PIG, Arne Dinesen, były szef GEUS, uznał, że drobna „kosmetyka” wystarczy, aby PIG spełniał wszystkie wymogi narodowej służby geologicznej. Rozwiązania wprowadzone podówczas nie przetrwały do dziś, niemniej PIG-PIB z powodzeniem dołączył do rodziny europejskich służb geologicznych, reprezentowanej obecnie przez EGS.

 

Raport końcowy z prac misji EGS i europejski projekt pomocowy, jaki ma zostać uruchomiony na jego podstawie, powinny mieć istotny wpływ na poprawę funkcjonowania SGSSU. Podjęte działania są zgodne z ogólną tendencją nowego rządu ukraińskiego do większej integracji z UE, ale przede wszystkim z dążeniem do usprawnienia gospodarki i odpowiedniej reorganizacji administracji.  O znaczeniu, jakie strona ukraińska przywiązuje do tej misji, najlepiej świadczą pierwsze komunikaty, które pojawiły się na stronie internetowej SGSSU:

 

Komunikat o przybyciu ekspertów EGS na Ukrainę – 27.04.2015 r.

Relacja z pierwszego spotkania z kierownictwem SGSSU – 30.04.2015 r.

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński

Zdjęcie: Arch. SGSSU