Przeciwdziałanie skutkom suszy – prezentacja polskich doświadczeń na seminarium w Szwecji

„Zwalczanie skutków suszy w regionie Morza Bałtyckiego - perspektywa polska” to temat seminarium, które odbyło się 27 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie w Halmstad (Szwecja). Południowa Szwecja boryka się od kilku lat z problemem spadku opadów atmosferycznych i odnawialności zasobów wodnych, osiągających prawie 30%.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Uniwersytet w Halmstad oraz Ambasadę RP w Sztokholmie, aby zaprezentować polskie doświadczenia w zarządzaniu zasobami wodnymi. W seminarium wzięli udział przedstawiciele polskich instytucji i urzędów, naukowcy i studenci Uniwersytetu w Halmstad oraz przedstawiciele lokalnej administracji i organów zajmujących się gospodarką wodną. W spotkaniu czynnie uczestniczył również Wiesław Tarka (Ambasador RP w Sztokholmie).

Wśród polskiej delegacji znaleźli się też pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Ryszard Hoc wygłosił referat pt. „Możliwości zwiększenia zasobów ujęcia wód podziemnych na przykładzie ujęcia „Wydrzany” w Świnoujściu (wyspa Uznam)” jako studium przypadku rozwiązań dla obszaru o deficytach wody pitnej. W prezentacji przedstawiono wyniki prac związanych z udokumentowaniem zasobów dyspozycyjnych polskiej części wyspy Uznam. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono przyczyny zasolenia wód podziemnych oraz propozycje działań w celu utrzymania lub zwiększenia wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych „Wydrzany”.

susza szwecja olesiuk

Uczestnicy seminarium „Zwalczanie skutków suszy w regionie Morza Bałtyckiego - perspektywa polska”

Grzegorz Olesiuk przedstawił osiągnięcia PIG-PIB w zakresie dokumentowania i ochrony zasobów wód podziemnych o strategicznym znaczeniu dla zaopatrzenia ludności w wody realizowanym zrealizowanym w latach 2009-2016 projekcie pt. „Dokumentowanie i warunki ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce”. Zaprezentowane zostały ogólnokrajowych działania dotyczące wyznaczania obszarów ochronnych Głównych oraz Lokalnych Zbiorników Wód podziemnych (GZWP i LZWP) – projektu innowacyjnego na skalę europejską, którego wdrożenie pozwoli na racjonalne gospodarowanie i zachowanie zasobów wód podziemnych w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Zapoznano się również z polityką gospodarowania wodami podziemnymi i powierzchniowymi w południowej Szwecji, polegającą na wdrażaniu programów zmniejszających zużycie zasobów wodnych, zwiększenie tzw. małej retencji oraz wykonywanie lub odtwarzanie mokradeł.

Przedstawiciele lokalnych władz przedstawili przykład dobrej komunikacji pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz organami administracji odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami podziemnymi a lokalnymi władzami i społecznościami.

Zmiany klimatu oraz ich skutki to (nomen omen) gorący problem, przy rozwiązaniu którego potrzebna jest współpraca międzynarodowa oraz wymiana doświadczeń.

Tekst: Grzegorz Olesiuk