Eksperci z PIG-PIB doradzają w kluczowych kwestiach związanych ze zmianami klimatu

W Bonn (Niemcy) w dniach 30 kwietnia – 10 maja br. odbyły się globalne negocjacje przed szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Debatowano o przyjęciu szczegółowych zasad wdrażających Porozumienie paryskie w dziedzinie klimatu. Podczas spotkań eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB doradzali w sprawach związanych z adaptacją do zmian klimatu, strat i szkód związanych ze zmianami klimatu (dr Izabela Ploch) oraz społecznych aspektów zmian klimatu (mgr Urszula Czarniecka - Januszczyk).

Negocjacje odbywały się w ramach 48 sesji Organu Pomocniczego ds. Wdrożeń (Subsidiary Body for Implementation, SBI), 48. sesji Organu Pomocniczego ds. Doradztwa Naukowo-Technicznego (Subsidiary Body for Technological and Scientific Advice, SBSTA), oraz 5. części 1. sesji Grupy Roboczej ds. Porozumienia paryskiego (Ad hoc working group on Paris Agreement, APA).

zamiast2

6. Dialog ACE nt. działań dotyczących upodmiotowienia Klimatu skupiający się na integracji ACE z polityką łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu na poziomie krajowym, tj. w kwestiach edukacji i publicznego dostępu do informacji oraz współpracy międzynarodowej

Wszystkie sesje miały na celu wypracowanie wspólnych stanowisk przed 24. sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Polska z pierwszym dniem COP 24 obejmie na rok prezydencję w procesie negocjacji klimatycznych ONZ.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB ma osiągnięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, które mogłoby służyć jako dobry wzorzec krajom dopiero budującym swój potencjał w tym zakresie. Nasza służba hydrogeologiczna (PSH) szacuje zagrożenia związane z dostępnością wód podziemnych na skutek możliwych zmian klimatu i sposoby zapobiegania ich deficytowi. Na bieżąco rozbudowywany jest program zbierania danych i informowania na temat zagrożeń związanych z osuwiskami, które mogą być uruchomione na skutek zmian klimatu. Prowadzone są szczegółowe badania kartograficzne stwarzające podstawy do prognozowania rozwoju linii brzegowej i zagrożeń z tym związanych na najbliższe dekady. Wszystkie te elementy rozbudowane o działania innych instytucji w zakresie oszacowania zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i możliwościami zapobiegania wynikającym z nich szkodom powinno zostać szeroko zaprezentowane międzynarodowej społeczności podczas naszej prezydencji na COP 24.

bonn

W roli ekspertów wiodących wystąpiły dr Izabela Ploch (na zdjęciu powyżej) i mgr Urszula Czarniecka - Januszczyk (na zdjęciu poniżej, pierwsza  z prawej), z PIG-PIB

3

ace photo
Sesja dotycząca zagadnienia Action for Climate Empowerment, podczas której uzyskano pierwszy projekt decyzji do programu prac Porozumienia Paryskiego (PAWP)

Tekst: Izabela Ploch, Urszula Czarniecka-Januszczyk
Zdjęcia: UNFCCC, Izabela Ploch, Urszula Czarniecka-Januszczyk