The Baltic 2016

W dniu 12.09.2016 r. rozpoczęła się w Gdańsku międzynarodowa konferencja naukowa The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology – The Baltic 2016, zorganizowana przez Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Uczestniczą w niej naukowcy ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

Zasadniczym celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu geologii Morza Bałtyckiego. Tematyka obrad obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju Bałtyku, współczesnych zmian linii brzegowej oraz poziomu morza, badań środowiskowych, złóż węglowodorów i przedczwartorzędowej geologii regionu, jak również praktycznych zastosowań geologicznych badań morskich. Konferencja ma stanowić również forum wymiany informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi ze wszystkich krajów nadbałtyckich. W spotkaniu bierze udział około 90 pracowników naukowych oraz specjalistów z szeroko pojętego regionu Morza Bałtyckiego – Estonii, Finlandii, Litwy, Norwegii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji oraz Holandii, a nawet Chin.

Patronat nad konferencją objęli główny geolog kraju prof. dr. hab. Mariusz Orion Jędrysek, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

 

1 

Dr Wojciech Jegliński otwiera konferencję

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik Programu Geologia Morza dr Wojciech Jegliński. W ceremonii uczestniczył pan Marcin Mazurowski – zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, który w imieniu administracji geologicznej skierował do pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego podziękowania za organizację, a do uczestników konferencji - słowa uznania za wkład w badania geologiczne regionu bałtyckiego. Wskazał również, że rozwój współczesnej gospodarki sprawia, iż zainteresowanie Morzem Bałtyckim, a zwłaszcza eksploatacją surowców mineralnych i zagospodarowaniem dna morskiego z roku na rok wzrasta. W obliczu stojących przed polską geologią wyzwań związanych z reorganizacją służby geologicznej podkreślił potrzebę skoordynowania współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, administracją geologiczną i przemysłem. Następnie gości powitała zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor państwowej służby geologicznej dr Edyta Majer, która nawiązała do długiej tradycji spotkań geologów morza i podkreśliła wagę tej dyscypliny badań oraz przekazała zebranym życzenia owocnych obrad.

 

 2

Przemawia Marcin Mazurowski - zastępca dyrektora DGiKG w Ministerstwie Środowiska

 

3 

Dr Edyta Majer przekazuje życzenia owocnych obrad uczestnikom konferencji

 

Ważnym punktem rozpoczęcia konferencji było uhonorowanie prof. Jana Harffa, dr. Cees Labana, prof. Stanisława Musielaka i prof. Stanisława Rudowskiego Odznaką za Zasługi dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, przyznaną przez p.o. dyrektora Instytutu dr. hab. Andrzeja Gąsiewicza, prof. PIG-PIB.

 

5 

Wręczenie Odznak za Zasługi dla PIG-PIB - od lewej stoją: dr Cees Laban, prof. Stanisław Rudowski, dr Edyta Majer i dr Grzegorz Uścinowicz

 

6 

Uhonorowani Odznaką: prof. Stanisław Rudowski, dr Cees Laban i prof. Jan Harff  składają podziękowania dyrekcji Instytutu

 

W czasie otwarcia uczczono pamięć wybitnych badaczy geologii morza z Finlandii i Litwy – Lauri Niemisto, Meilute Kabaliene oraz Sauliusa Gulbinskasa.

 

7 

Dr Boris Winterhalter z Finlandii wspomina Lauri Niemisto

 

Konferencja z cyklu The Baltic ma długą tradycję. Pierwsze spotkanie odbyło się w 1989 r. w Parainen (Finlandia). PIG-PIB był organizatorem trzeciej edycji The Baltic w 1993 roku w Sopocie. Tegoroczna konferencja potrwa do piątku 16.09.2016 i zakończy się sesją terenową na Mierzei Wiślanej.

 

4 

Uczestnicy konferencji

 

 8

Sesja Tectonical Framework and pre-Quaternary Geology of the Baltic Sea

 

Tekst: Regina Kramarska, Grzegorz Uścinowicz i Urszula Pączek

Zdjęcia: Jerzy Frydel i Regina Kramarska