PIG-PIB wspiera inteligentne i zielone regiony górnicze

Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dołączył do grona interesariuszy projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”, prowadzonego w ramach programu Interreg Europe. Wspólnie z międzynarodowym gronem ekspertów będziemy dyskutować o usprawnieniu polityki Komisji Europejskiej w zakresie surowców mineralnych.

W dniach 20-22 marca 2018 r. odbyła się pierwsza konferencja górnicza w ramach projektu REMIX, połączona z wizytą studyjną w regionie Castilla y León w Hiszpanii. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB w Hiszpanii reprezentowała mgr Katarzyna Zboińska z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu. Na zaproszenie polskiego partnera projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – wzięła także udział w spotkaniu grupy sterującej projektem, prezentując przykład dobrej praktyki z regionu.

Obrady partnerów i interesariuszy projektu - badania i rozwój w sektorze górniczym

Obrady partnerów i interesariuszy projektu - badania i rozwój w sektorze górniczym

Na takie miano zasłużył sobie projekt PIG-PIB pt. „Mineralne surowce odpadowe na hałdach dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin Sudetów - baza danych wraz z mapami geochemicznymi wybranych rejonów w skali 1:10 000”. Projekt realizowany był pod kierownictwem Cezarego Srogi z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, a zgromadzone informacje zostały udostępnione w postaci Geobazy HAŁDY. Zrealizowane przez pracowników Instytutu przedsięwzięcie dołączy do grona dobrych praktyk, które na zakończenie projektu przedstawione zostaną Komisji Europejskiej.

W ramach wizyty w Hiszpanii poza dyskusjami o rozwoju regionu Castilla y León w aspekcie wykorzystania surowców mineralnych odbyła się także pierwsza konferencja górnicza w ramach projektu REMIX, w której udział wzięło międzynarodowe grono prelegentów, m.in. z Finlandii, Portugalii i Belgii. Poruszane były zagadnienia dotyczące inteligentnych specjalizacji, roli innowacyjnego górnictwa w rozwoju regionalnym czy możliwości finansowania projektów górniczych.

Kopalnia Los Santos

Kopalnia Los Santos

Wizyta studyjna stała się też okazją do zaprezentowania zlokalizowanych na obszarze Castilla y León kopalni odkrywkowych: “Los Santos” i “Barruecopardo” (eksploatacja wolframu) oraz kamieniołomu “Piedra Natural”. Wydobywane w nim dawniej piaskowce do dziś zdobią urokliwe, zabytkowe budowle pobliskiej Salamanki.

Kamieniołom Piedra Natural, obecnie obiekt geoturystyczny

Kamieniołom Piedra Natural, obecnie obiekt geoturystyczny

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Zboińska