Atlantycki sezam otwiera się przed Polską

Polska podpisała kontrakt na rozpoznanie i poszukiwanie złóż polimetalicznych siarczków masywnych na dnie Atlantyku. Działka, którą mamy eksplorować znajduje się w środkowej części grzbietu śródoceanicznego i najprawdopodobniej jest bogata w szereg cennych metali. W program rozpoznania dna oceanicznego zaangażowany jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Umowa została zawarta na 15 lat z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM). – Podpisanie kontraktu włącza Polskę do elitarnego grona państw posiadających już obszary poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim – podkreślił wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju i zarazem Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, który złożył podpis pod kontraktem. Ze strony MODM umowę sygnował Sekretarz Generalny Organizacji Michael Lodge.

Polska jest trzecim po Francji i Rosji krajem na świecie posiadającym działkę na Atlantyku. Obszar objęty kontraktem ma 10 tys. km kw. i leży na głębokości od 1400 do 2800 m wzdłuż osi grzbietu śródatlantyckiego w jego środkowej części. Geolodzy spodziewają się tam złóż miedzi, srebra, metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich. Wszystkie te surowce mają kluczowe znaczenie dla współczesnej gospodarki.

Lokalizacja polskiej działki na Atlantyku

Lokalizacja polskiej działki na Atlantyku (Mapa batymetryczna: GEBCO_2014_grid; bathymetry of the world's oceans; AUTOR: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)

Prace poszukiwawcze będą realizowane w ramach programu rozpoznania geologicznego oceanów PRoGeO. W przedsięwzięcie są zaangażowani eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Głównym bowiem wykonawcą i uczestnikiem programu, zgodnie z rządową uchwałą, ma być państwowa służba geologiczna.

Działka na Atlantyku jest drugim oceanicznym obszarem, na którym Polska ma poszukiwać złóż surowców. Pierwszym jest działka na Pacyfiku. Polska od 1987 r. jest współwłaścicielem licencji na jej badanie – w ramach konsorcjum Interoceanmetal, złożonego z sześciu państw. Działka leży między Meksykiem i Hawajami na głębokości ponad czterech kilometrów. Ma 75 tys. km kw. i jest bogata w konkrecje polimetaliczne zawierające m.in. mangan, miedź, kobalt, nikiel, cynk, tytan, molibden. Ocenia się, że na morskim dnie może się znajdować nawet 200 mln ton cennych konglomeratów. Także w ten projekt zaangażowani są specjaliści z PIG-PIB.

Tekst: Andrzej Rudnicki