Wszystkie geologiczne drogi prowadzą do Wiednia - relacja z European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU)

Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wzięli udział w kolejnej edycji European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU), która odbyła się w Wiedniu w dniach 8-13 kwietnia.

European Geosciences Union (EGU) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się naukami o Ziemi, planetach i kosmologią. EGU ma 22 działy naukowe, które odzwierciedlają interdyscyplinarny charakter organizacji. Jej członkami są osoby, które zajmują się zawodowo wymienionymi dziedzinami, a także studenci. EGU publikuje 16 czasopism naukowych i organizuje wiele tematycznych spotkań, a także prowadzi działania edukacyjne i informacyjne.

W tym roku podczas 666 sesji tematycznych wygłoszonych zostało 4776 referatów, zaprezentowano 11 128 posterów i 1419 interaktywnych prezentacji PICO. Program konferencji uzupełniło 68 kursów i 294 innych wydarzeń. Organizatorom udało się zgromadzić 15 075 naukowców ze 106 krajów. Polskę reprezentowało 187 osób, w tym 7 z PIG-PIB.

Prof. dr hab. Janina Wiszniewska z Zakładu Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych PIG-PIB wraz z doktorantem z Wydziału Geologii UW - mgr Michałem Ruszkowskim wzięli udział w sesji naukowej pt. „Understanding granites”. Przedstawiono tam wyniki badań granitów przy pomocy zaawansowanych technik laboratoryjnych.

Na sesji posterowej uczestnicy z Polski zaprezentowali wspólny poster pt.: “Geochronological calendar of A-type granites from NE Poland” autorstwa J. Wiszniewskiej, M. Ruszkowskiego, E. Krzemińskiej i B. Bagińskiego. Polski poster cieszył się znacznym zainteresowaniem zarówno doświadczonych naukowców, jak i studentów, wzbudzając ożywioną i konstruktywną dla zaprezentowanej tematyki dyskusję.

p4130957

Prof. dr hab. Janina Wiszniewska i mgr Michał Ruszkowski przy posterze przygotowanym wspólnie przez zespół polskich naukowców

Zespół Centrum Modelowania Procesów Geologicznych reprezentowali Marcin Dąbrowski, Marta Adamuszek oraz Michał Słotwiński, którzy przedstawili następujące prezentacje, interaktywne prezentacje PICO oraz postery:

  1. Non-linear viscoelastic relaxation of pressure variations in rocks (prezentacja wygłoszona na zaproszenie organizatorów sesji: Long-term rheology and heat budget of deforming and reacting rocks: from laboratory to geological scales) - Marcin Dąbrowski, Jan Cornet, Maciej Trzeciak i Marta Adamuszek,
  2. Sinking velocity of boudinaged dense layer in evaporites (poster) - Marta Adamuszek i Marcin Dąbrowski,
  3. Analysis of structure evolution in the multilayer evaporite sequence: a case study from the Kłodawa Salt Mine (poster) - Michał Słotwiński, Marta Adamuszek i Stanisław Burliga,
  4. Thermoelastic modeling of heterogeneous stress distribution around mineral inclusions (poster) - Xin Zhong, Marcin Dąbrowski I Bjørn Jamtveit,
  5. Sense and non-sense of shear reloaded: numerical modelling and natural examples of ambiguous kinematic indicators (prezentacja PICO) - Bernhard Grasemann, Marcin Dąbrowski i Martin Schöpfer.

Dodatkowo, Marcin Dąbrowski był współorganizatorem sesji Recent advances in Geodynamics: Computational methods and applications.

Na sesji pt Variscan and Altai orogens in Europe and Asia and their relative contribution to the building of Pangea supercontinent/Prototethys – Paleotethys – Neotethys: How to build the southern-central Eurasian continent zaprezentowany został poster Rafała Sikory, Antoniego Wójcika i Piotra Nescieruka pt. Variscan tectonic event in Khasagt Mountains (SW margin Zavkhan terrane, Mongolia).

Spotkania organizowane przez European Geosciences Union są okazją do zapoznania się z osiągnięciami w dziedzinie nauk o Ziemi oraz przedstawienia wyników własnych badań. Jest to także doskonałe miejsce na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów naukowych.

Autorzy: Janina Wiszniewska, Marcin Dąbrowski, Marta Adamuszek, Michał Słotwiński, Rafał Sikora
Zdjęcia: Janina Wiszniewska