Porozumienie o współpracy pomiędzy PIG-PIB a Państwową Służbą Geologiczną Mongolii

 

24 listopada 2021 r. w stołecznym Ułan Bator podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) oraz Państwową Służbą Geologiczną Mongolii (NGS). Współpraca ma obejmować m.in.: prowadzenie wspólnych badań i projektów dotyczących rozpoznawania, dokumentowania i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, surowców krytycznych (w szczególności pierwiastków ziem rzadkich i metali), datowania skał, badań izotopowych, wymiany ekspertów i wizyt naukowców, jak również zdobywania stopni naukowych przez mongolskich geologów w Polsce. Wspólne działania skupią się na geologii regionalnej, tektonice, ocenie zasobów surowców mineralnych, kartografii geologicznej, geoinformacji, bazach danych, geozagrożeniach i badaniach geotermalnych. Umowę po stronie PIG-PIB ratyfikował zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński, natomiast z ramienia NGS dyrektor Oidov Chuluun. Porozumienie zostało przyjęte z dużą aprobatą zarówno przez Ministerstwo Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Mongolii, jak i polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwową Służbą Geologiczną Mongolii. Od lewej: Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński, dyrektor Państwowej Służby Geologicznej Mongolii Oidov Chuluun, Ambasador RP w Mongolii Krzysztof Bojko

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwową Służbą Geologiczną Mongolii. Od lewej: Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński, dyrektor Państwowej Służby Geologicznej Mongolii Oidov Chuluun, Ambasador RP w Mongolii Krzysztof Bojko

Dyrektor ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński nawiązuje porozumienie o współpracy między służbami geologicznymi z dyrektorem NGS Oidovem Chuluunem

Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński zawiera porozumienie o współpracy między służbami geologicznymi z dyrektorem NGS Oidovem Chuluunem

Ceremonia była punktem kulminacyjnym międzynarodowej konferencji pt. „Mongolia – Poland relations: past, present and future”, która odbyła się w gmachu głównym Państwowego Uniwersytetu Mongolskiego. Jedną z prezentacji wygłosił Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio, który przedstawił historię i perspektywy współpracy polsko-mongolskiej w rozmaitych dziedzinach geologii, z uwzględnieniem surowców krytycznych dla rozwoju gospodarki, nowoczesnych technologii wydobycia, aspektów środowiskowych, istotności źródeł zeroemisyjnych w transformacji energetycznej oraz kooperacji naukowo-badawczej.

Z kolei profesor Antoni Wójcik z Państwowego Instytutu Geologicznego - wieloletni badacz budowy geologicznej Mongolii cieszący się dużą estymą wśród mongolskich władz i geologów podczas swojej prelekcji przybliżył zgromadzonym wkład polskich geologów w badania tego azjatyckiego kraju, zobrazował główne odkrycia ekspedycji w których miał okazję uczestniczyć, oraz przedstawił zagadnienia wymagające dalszych analiz.

Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio podczas prelekcji w Państwowym Uniwersytecie Mongolskim

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio podczas prelekcji w Państwowym Uniwersytecie Mongolskim

Profesor Antoni Wójcik podczas prezentacji w Państwowym Uniwersytecie Mongolskim

Profesor Antoni Wójcik podczas prezentacji w Państwowym Uniwersytecie Mongolskim

Pracownicy PIG-PIB towarzyszyli polskiej delegacji pod przewodnictwem Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej, której wizyta była związana z obchodami siedemdziesięciolecia Polsko-Mongolskiej współpracy dyplomatycznej, planowanym otwarciem polskiej ambasady w Ułan Bator i "Tygodniem polskim", zorganizowanym z inicjatywy Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Mongolii Krzysztofa Bojko.

W skład delegacji wchodzili również przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska na czele z Podsekretarzem Stanu, Głównym Geologiem Kraju Piotrem Dziadzio, spółki KGHM oraz Akademii Sztuki Wojennej. Podczas wyjazdu odbyły się spotkania i rozmowy na temat przyszłej współpracy z Jego Ekscelencją Ambasadorem Krzysztofem Bojko, władzami ajmaku południowochangajskiego, Ministerstwem Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego, Państwową Służbą Geologiczną Mongolii, Wiceprzewodniczącym Wielkiego Churału Państwowego Mongolii, rektorem Państwowego Uniwersytetu Mongolskiego oraz Ministrem Edukacji i Nauki Mongolii.

Obrady pomiędzy polską delegacją oraz Ministerstwem Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Mongolii

Obrady pomiędzy polską delegacją oraz Ministerstwem Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Mongolii

Tekst i zdjęcia: Radomir Pachytel

28.11.2021 r.