Relacja z 46 Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO)

 

Za nami kolejna edycja konferencji INHIGEO, zorganizowanej po raz pierwszy w formule on-line. Podczas wydarzenia przedstawiono rekordową liczbę referatów, a prelegenci z prawie każdego zakątka świata zaprezentowali bogaty tematycznie przekrój historii nauk geologicznych. Tak w wielkim skrócie można zreferować przebieg 46 Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych, która odbyła się w dniach 19-22 lipca 2021 roku w pięknych wnętrzach Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie. Polska po raz pierwszy była gospodarzem konferencji INHIGEO.

I tak w drugiej połowie lipca, w środku wakacji, ponad 100 uczestników z 24 krajów podczas 12 sesji naukowych dzieliło się wiedzą na temat powstania służb geologicznych i ich twórców, historii rozwoju kartografii geologicznej, a także dziejów towarzystw geologicznych i górnictwa. Przedstawiono także biografie wybitnych geologów. Wygłoszonych zostało blisko 60 referatów naukowych.

  pdf PROGRAM KONFERENCJI (287 KB)

Podczas otwarcie konferencji dr Piotr Szrek, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju odczytał list Ministra Piotra Dziadzio, Głównego Geologa Kraju, skierowany do uczestników konferencji

Podczas otwarcia konferencji dr Piotr Szrek, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju odczytał list Ministra Piotra Dziadzio, Głównego Geologa Kraju skierowany do uczestników konferencji

Organizacja tak dużej, międzynarodowej konferencji była świetną okazją do propagowania osiągnięć polskiej geologii praktycznie na całym świecie. W bogatym programie nie mogło zabraknąć referatów dotyczących historii Państwowego Instytutu Geologicznego i Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz sylwetek naszych rodaków zasłużonych dla geologii.

Na potrzeby wydarzenia zostało zbudowane w sali im. Józefa Morozewicza w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie specjalne studio

Na potrzeby wydarzenia zostało zbudowane w sali im. Józefa Morozewicza w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie specjalne studio do transmisji on-line

Konferencję poprowadził dr hab. Stanisław Wołkowicz prof. Instytutu

Konferencję poprowadził dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. Instytutu

W trakcie obrad odbyło się także otwarte spotkanie biznesowe dla członków INHIGEO, w którym mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy konferencji.

Uczestnicy konferencji INHIGEO podczas zdalnych obrad

Uczestnicy konferencji INHIGEO podczas zdalnych obrad

Dziękujemy za udział w konferencji, nadesłane podziękowania i refleksje otrzymane po jej zakończeniu. Wśród zalet uczestnictwa w wydarzeniu w formie on-line wskazywano najczęściej oszczędność czasu i środków. Dla osób, zwłaszcza w podeszłym wieku była to jedyna dostępna forma uczestnictwa. Goście spotkania docenili możliwość oglądania i słuchania wykładów w domowych warunkach, przy dobrej jakości dźwięku i obrazu. Jako główną wadę konferencji organizowanej w formie on-line wskazywano brak bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami. Bardzo często w warunkach spotkań kuluarowych nawiązywane są znajomości dające początek współpracy naukowej, bo nic przecież nie zastąpi spotkania "face to face"! Kolejny minus to brak wycieczek terenowych, które dla geologów są niezbędnym elementem rozwoju naukowego.

CYRKULARZ KONFERENCYJNY

Miło nam będzie ponownie zaprosić do Polski wszystkie osoby zainteresowane historią nauk geologicznych, gdyż w 2023 roku konferencja INHIGEO znów zagości nad Wisłą. Mamy nadzieję, że do tego czasu pandemia już przeminie i konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej, w Krakowie. Do zobaczenia za dwa lata!

International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) została utworzona przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych (IUGS) i jest stowarzyszona z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki i Technologii (IUHPS). Kongres założycielski INHIGEO odbył się w 1967 roku w Erywaniu, a pierwszym sekretarzem generalnym tej organizacji został profesor Kazimierz Maślankiewicz. W pracach Komisji uczestniczy około 300 członków z 57 państw. Wśród 16 Seniorów Członków Honorowych (Honorary Senior Member) jest też trzech Polaków, wybitnych znawców i propagatorów nauk geologicznych (prof. Wojciech Narębski, prof. Janusz Skoczylas i prof. Zbigniew Wójcik). Organizacjami stowarzyszonymi z INHIGEO w Polsce są: Państwowy Instytut Geologiczny i Sekcja Historii Nauk Geologicznych działająca w ramach Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Podstawowym celem INHIGEO jest promowanie wiedzy o historii rozwoju nauk geologicznych. W ten sposób Komisja stara się stymulować i koordynować działalność regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji mających wspólne cele. Działa również na rzecz promowania publikacji, które naświetlają historię nauk geologicznych. INHIGEO jest organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji, wydaje publikację "Annual Record" zawierającą przegląd badań w dziedzinie nauk o Ziemi na całym świecie i prezentuje najnowszą literaturę naukową na ten temat.

Zobacz:   pdf Zeszyt abstraktów (14.98 MB)

3.09.2021 r.

logotyp nfosigw

Konferencja została zorganizowana w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 i została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.