Ekspert PIG-PIB stałym przedstawicielem Polski w CCOP

Miło nam poinformować, że z dniem 18 czerwca 2021 r. dr Michał Tomczak z Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB został powołany na stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Koordynującym Programy Nauk o Ziemi w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Permanent Representative of Poland to Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia - CCOP).

Zgodnie z nominacją otrzymana od Wiceministra Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju dr. Piotra Dziadzio, dr Michał Tomczak zastąpił na tym prestiżowym stanowisku dr. hab. Witolda Szczucińskiego, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

CCOP jest organizacją międzyrządową, której misją jest ułatwianie i koordynowanie realizacji programów na rzecz praktycznego wykorzystania wiedzy o Ziemi w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej dla rozwoju gospodarczego Krajów Członkowskich oraz poprawy jakości życia w regionie. W tym celu CCOP promuje budowanie kompetencji, transfer technologii, wymianę informacji i powiązań instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów mineralnych, zarządzania geoinformacją, łagodzenia skutków geozagrożeń i ochrony środowiska.

Kraje członkowskie CCOP

Kraje Członkowskie CCOP (źródło: http://www.ccop.or.th/)

Polska, obok 13 innych krajów (Australii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii) należy do grona Krajów Współpracujących z CCOP. Przedstawiciele służb geologicznych z ww. państw tworzą Grupę Doradczą, która współpracuje z Komitetem Sterującym CCOP, złożonym z przedstawicieli Krajów Członkowskich, m.in. nad ustaleniem priorytetów badawczych, planów rozwoju programów wsparcia i współpracy, dyskutowanych i zatwierdzanych w ramach dorocznej sesji plenarnej.

Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w nowo pełniej funkcji!