Delegaci PIG-PIB wzięli udział w Sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego

 

W dniach 6-14 grudnia 2021 roku w Kingston na Jamajce odbyła się 26 Sesja Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (ISA). Po dwuletniej przerwie w bezpośrednich spotkaniach Rada i Zgromadzenie ISA spotkały się ponownie w trybie hybrydowym, aby kontynuować prace związane z zarządzaniem zasobami złóż głębokomorskich znajdującymi się na dnie oceanów obszarów poza jurysdykcją państwową. Spotkanie było podsumowaniem prac prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch latach w formie korespondencyjnej, a zgodnie z przyjętymi zasadami decyzje podjęte zdalnie wymagały zatwierdzenia na spotkaniu osobistym. Polska od 2018 roku posiada kontrakt na poszukiwanie siarczków masywnych na Oceanie Atlantyckim, zatem uczestniczenie w Sesjach ISA i wpływ na decyzje Organizacji jest dla naszego kraju szczególnie ważny.

Polscy delegaci: Piotr Nowak i Bartosz Jasiński (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Tomasz Abramowski (InterOceanMetal) oraz delegaci Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB – Mateusz Damrat i Agata Kozłowska-Roman, ze względów bezpieczeństwa wzięli udział w spotkaniach zdalnie. Mimo odległości, delegacja brała czynny udział w pracy Rady oraz Zgromadzenia, a dokumenty przygotowane i zatwierdzone podczas spotkań ISA, jak również wygłoszone oświadczenia polskiej delegacji dostępne są na stronie internetowej www.isa.org.jm.

W pierwszym tygodniu obrad podczas posiedzenia Rady ISA obecnych było 36 jej członków, zarówno osobiście,, jak i za pośrednictwem łącza wideo. Dyskusję śledzili również obserwatorzy z dwunastu delegacji. Omówiono m.in.: sprawy finansowe i budżetowe uwzględniające zalecenia Komitetu Finansowego MODM, raport Komitetu Finansowego w sprawie sprawiedliwego podziału korzyści, raport Specjalnego Przedstawiciela ds. Enterpirse, stan kontraktów poszukiwawczych i raportów rocznych, ocenę realizacji planów prac, program szkoleń oraz tzw. „mapę drogową” czyli harmonogram pracy na najbliższe dwa lata nad przygotowaniem przepisów eksploatacyjnych.

Polska strona zaproponowała, aby w celu usprawnienia planowanych prac prowadzić nieformalne spotkania grup roboczych w formacie hybrydowym. Dodatkowo podziękowała Organizacji za wkład włożony w uruchomienie Enterprise i wyraziła stanowisko, że prace w tym temacie powinny być kontynuowane, w odniesieniu do opracowywania Mining Code, z którym Enterprise jest bezpośrednio związany.

Ostatniego dnia obrad Rada podjęła decyzje w sprawie m.in.: znowelizowania „mapy drogowej” na lata 2022 i 2023 dotyczącej rozpatrzenia przez Radę projektów regulacji wydobywczych w Obszarze oraz wyznaczenia czterech dodatkowych obszarów o szczególnym znaczeniu dla środowiska (APEI), podnosząc całkowitą liczbę APEI w strefie do 13 o łącznej powierzchni całkowicie zabezpieczonej przed wydobyciem z 1,4 do 1,9 mln km2.

W kolejnym tygodniu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia ISA, które składa się z wszystkich 168 członków MODM, w tym 167 państw i Unii Europejskiej. Podczas pierwszego dnia posiedzenia Zgromadzenie zapoznało się z decyzjami podjętymi w ramach procedury „milczącej zgody” w październiku 2020 r. Ważnym punktem obrad był Raport Sekretarza Generalnego ISA - Michaela Lodgea po którym 31 państw wygłosiło swoje oświadczenia.

Polska delegacja poparła hybrydową formę prowadzenia Sesji zauważając korzystny wpływ na płynność funkcjonowania Organizacji, mimo trwającej pandemii. Zdaniem polskiej delegacji aktualne działania ISA zmierzające do stworzenia regulacji wydobywczych wymagają dużego zaangażowania wszystkich państw członkowskich mając na uwadze dbałość o ochronę środowiska a także sprawiedliwy podział korzyści z tego płynących. Polskie oświadczenie wygłosił dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat.

29.12.2022 r.