Nawiązujemy geologiczną współpracę z Mongolią

15 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie dotyczące nawiązania współpracy w zakresie geologii pomiędzy Polską i Mongolią.

Spotkanie w formie online miało charakter oficjalny z udziałem Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej, Głównego Geologa Kraju dr. Piotra Dziadzio, Jego Ekscelencją Ambasadorem RP w Mongolii Krzysztofem Bojko, dyrekcją PIG-PIB w osobach dr. inż. Mateusza Damrata, dr. Andrzeja Głuszyńskiego i dr. Piotra Szreka, a także prof. dr. hab. Antoniego Wójcika (Centrum Geozagrożeń PIG-PIB) i p. Michała Nowosielskiego (Ministerstwo Klimatu i Środowiska). Strona mongolska była reprezentowana symetrycznie przez szefa ds. polityki surowcowej Ministerstwa Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Mongolii dr. Bata Bolda, obecnego w siedzibie PIG-PIB w Warszawie, Jego Ekscelencję Ambasadora Mongolii w Polsce Dorja Barkhasa oraz dyrekcję Narodowej Służby Geologicznej Mongolii w osobach dr. Chuluuna Oidova oraz dr Ujangi Bold.

mongolia

Od prawej stoją: Jego Ekscelencja Ambasador Mongolii w Polsce Dorja Barkhasa, dyrektor państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż. Mateusz Damrat, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju dr Piotr Szrek i zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński
 

Spotkanie, pierwsze na tak wysokim szczeblu, rozpoczęło się deklaracją chęci współpracy przez reprezentujących oba kraje ambasadorów, ministrów i dyrektorów instytutów. W dalszej części dokonano prezentacji działalności polskiej i mongolskiej służby geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których możliwe będzie nawiązanie współpracy w zakresie badań regionalnych, rozpoznania surowcowego, kartografii, geozagrożeń, gromadzenia i przetwarzania informacji geologicznej i geotermii. Wymieniono także doświadczenia z zakresu organizacji, struktury i pozycji służb geologicznych. Ze strony polskiej dodatkowo wskazano możliwości współpracy naukowej w kierunku rozwoju i wymiany kadry i wspólnych projektów grantowych.

mongolia6

Trwają rozmowy o przyszłej współpracy

Ważnym elementem dyskusji było określenie ram listu intencyjnego pomiędzy polską i mongolską służbą geologiczną, którego projekt jest obecnie na końcowym etapie uzgadniania. Dokonano także podsumowania dotychczasowych relacji pomiędzy geologami z obu krajów.

mongolia2

Prezentacja dokonań i prac mongolskiej służby geologicznej

Dobra atmosfera naszych relacji zarówno na etapie organizacji spotkania, samego spotkania oraz obecnych intensywnych kontaktów roboczych pozwala sądzić, że współpraca między służbami geologicznymi Polski i Mongolii będzie konstruktywna i przyniesie obopólne korzyści.

Zdjęcia: Michał Zieliński
Zdjęcie ilustracyjne: nick farnhill from London, UK, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons