Rozwój współpracy międzynarodowej PIG-PIB z Uzbekistanem i Angolą

 

4 listopada 2021 r. miała miejsce oficjalna wizyta przedstawicieli Uzbekistanu w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB. 

W spotkaniu udział wzięli (ze strony Uzbekistanu):

  • Bobir Islamov – przewodniczący/ prezes Państwowego Komitetu Republiki Uzbekistanu ds. geologii i zasobów mineralnych,
  • Askar Beknazarov – radca ds. handlowych i ekonomicznych z Ambasady Republiki Uzbekistanu w Polsce,
  • Maksud Isokov – zastępca rektora Uniwersytetu Nauk Geologicznych,
  • Tulkin Nurmurodov – zastępca rektora Instytutu Navoi State Mining.

Polskę reprezentowali Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa wraz z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Michałem Nowosielskim oraz Magdaleną Gucwą–Rydelek, a z ramienia PIG-PIB zastępca dyrektora ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński, zastępca kierownika Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Marta Banasiewicz, profesor Instytutu Tetyana Solovey oraz starszy specjalista ds. geologii Radomir Pachytel.

Minister Piotr Dziadzio w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz istotność otwarcia relacji inwestycyjno-handlowych w dobie transformacji energetycznej. Podkreślił również, że Uzbekistan jest postrzegany przez Polskę jako ważny partner do współpracy w tym zakresie. Dodatkowo poinformował o planowanym na grudzień 2021 r. podpisaniu porozumienia pomiędzy służbami geologicznymi Polski (PIG-PIB) i Uzbekistanu (The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Geology and Mineral Resources).

Dyrektor Andrzej Głuszyński przedstawił zakres działalności PIG-PIB, skupiając się na głównych obszarach zainteresowań strony uzbeckiej – współpracy naukowo-badawczej oraz kooperacji w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem rud metali. Znaczną uwagę poświęcił potencjalnym sektorom wspólnych działań – geologii złożowej i ekonomicznej, geoekologii, geochemii środowiskowej, geochronologii, dziedzictwu geologicznemu, eksploracji surowców krytycznych i strategicznych, a także badaniom laboratoryjnym i projektom naukowym.

Prezes Boris Islamov potwierdził chęć nawiązania współpracy i wyraził nadzieję na szybkie podpisanie porozumienia. Jednocześnie przedstawił sektor wydobywczy Uzbekistanu, oparty na pozyskiwaniu złota, uranu i miedzi, wspominając również o nowo realizowanym przez państwowe spółki projekcie wydobycia miedzi, mającym skutkować powstaniem jednej z największych kopalń na świecie.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Muzeum Geologicznego PIG-PIB, którego wnętrze i znajdujące się w nim okazy wywarły pozytywne wrażenie na zwiedzających.

uzbekistan1

uzbekistan2

Wizyta przedstawicieli Uzbekistanu w Polsce była kontynuacją relacji nawiązanych, podczas spotkania online, które odbyło się 23 czerwca 2021 roku. Udział w nim wzięli delegaci strony uzbeckiej, reprezentowani przez przedstawiciela Ambasady Uzbekistanu w Polsce, przedstawicieli Państwowego Komitetu Republiki Uzbekistanu ds. Geologii i Zasobów Mineralnych, Instytutu Surowców Mineralnych, Instytutu Geologii i Geofizyki, Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, a także Instytutu Geologii i Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu.

Po stronie polskiej udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Michał Nowosielski oraz Magdalena Gucwa–Rydelek, a PIG-PIB reprezentowali zastępca Dyrektora ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński oraz zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju Piotr Szrek, a także zastępca kierownika Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Marta Banasiewicz, profesor PIG-PIB Stanisław Wołkowicz oraz starszy specjalista ds. geologii Radomir Pachytel.

Podczas połączenia dokonano prezentacji historii i zakresów działalności służb geologicznych Polski i Uzbekistanu, stwierdzając wspólne obszary zainteresowań tematycznych, które będą stanowić podwaliny pod budowanie dwustronnych relacji. Dyskutowano m.in. o potencjale współpracy w sektorach: badań w dziedzinie geoekologii; badań w dziedzinie hydrogeologii i geologii inżynieryjnej; wymiany doświadczeń związanych z poszukiwaniem gazu z formacji łupkowych; wspólnych badań nad identyfikacją rozpoznania złóż strategicznych i surowców krytycznych dla gospodarki narodowej obu krajów oraz krajów UE; wspólnych badań laboratoryjnych, w tym badań składu mineralnego skał i rud; geochemii środowiskowej. W wyniku rozmów zdecydowano o przygotowaniu projektu oficjalnego porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami, którego podpisanie może nastąpić w ostatnim kwartale bieżącego roku.

uzbekistan3.jpg

uzbekistan4

Z kolei 18 października 2021 r. w PIG-PIB odbyła się wizyta delegacji z Angoli pod przewodnictwem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pani Esmeraldy Mendonça. Ze strony Instytutu w spotkaniu udział wzięli zastępca Dyrektora ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński, zastępca kierownika Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Marta Banasiewicz oraz profesor Instytutu Stanisław Wołkowicz. Wizyta rozpoczęła się od oprowadzenia po Muzeum Geologicznym, podczas którego goście mieli okazję zapoznać się z historią Instytutu, cennymi zbiorami Muzeum oraz pozyskać informacje na temat odkryć dokonanych przez pracowników PIG-PIB. W drugiej części spotkania przedstawiona została prezentacja na temat działalności Instytutu oraz zapoznano gości z dotychczasową współpracą międzynarodową pomiędzy PIG-PIB a służbą geologiczną Angoli.

uzbekistan5

uzbekistan6

Dodatkowe linki:

https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-piotr-dziadzio-na-spotkaniu-z-delegacja-uzbekistanu

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konsultacje-polityczne-wiceministrow-spraw-zagranicznych-polski-i-angoli

 

5.11.2022 r.