Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Landslide regulation on the PSG virtual forum 16 czerwiec 2021
PIG-PIB rozwija monitoring wód podziemnych 16 czerwiec 2021
Ukazał się kolejny numer Przeglądu Geologicznego 14 czerwiec 2021
PIG-PIB na Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2021 14 czerwiec 2021
PGI-NRI at the International Conference & Exhibition Oil-Gas-Chemistry 2021 14 czerwiec 2021
Zakończenie konkursu „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” 10 czerwiec 2021
Służby geologiczne a płytka energia geotermalna - transatlantyckie warsztaty w ramach projektu MUSE 09 czerwiec 2021
Referat w ramach Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego 09 czerwiec 2021
Jubileusz 102. rocznicy powstania Państwowego Instytutu Geologicznego 08 czerwiec 2021
102nd Anniversary of the Polish Geological Institute 08 czerwiec 2021
V edycja Konferencji "Środowisko Informacji". Zgłoś prezentację! 08 czerwiec 2021
Zapraszamy na 2. Forum Państwowej Służby Geologicznej - Zagrożenia geologiczne w Polsce. Problemy osuwiskowe 07 czerwiec 2021
Komunikat państwowej służby hydrogeologicznej 07 czerwiec 2021
Światowy Dzień Ochrony Środowiska 05 czerwiec 2021
Wizyta delegacji NFOŚiGW na budowie Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k. Kłodawy 02 czerwiec 2021
NFOŚiGW delegation visit to the construction site of The Geological Samples Central Warehouse in Leszcze, near Kłodawa 02 czerwiec 2021
Nowa prognoza państwowej służby hydrogeologicznej 01 czerwiec 2021
Geologia dla najmłodszych (i trochę starszych) w PIG-PIB 01 czerwiec 2021
The Scientific Council at PGI-NRI has awarded a habilitation degree to dr. Marcin Dąbrowski 28 maj 2021
Rada Naukowa PIG-PIB przyznała stopień doktora habilitowanego dr. Marcinowi Dąbrowskiemu 28 maj 2021